Eindhoven,
17
januari
2022
|
10:56
Europe/Amsterdam

Samen sterker met ‘Marktplaats’ voor hulpvragen

Zelfredzaamheid van burgers is een belangrijk thema in de maatschappij. Maar zijn we klaar voor de zelfredzame medewerker? Het lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies onderzocht dit in opdracht van het Platform Vrijwilligersorganisatie Venlo.

Lanceer een soort Marktplaats, maar dan voor ondersteuning. Dat is simpel gesteld het idee van het Platform Vrijwilligersorganisatie Venlo (PVOV). Een samenwerkingsverband waarbij werknemers en bedrijven – profit en non-profit – elkaar tijdens werktijd kunnen helpen en ondersteunen bij wederzijdse hulpvragen.

Het lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Sociale Studies deed samen met Fontys Economische Hogeschool Tilburg onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen bij vier bedrijven met in totaal ruim 500 medewerkers.

Samen sterker
De belangrijkste conclusie van het onderzoek: er zit potentie in het idee van wederzijdse hulp door werknemers en ondersteuning hierbij door het bedrijfsleven. Want, zo is de gedachte, samen staan we sterker.

De hulpvragen hoeven niet werk gerelateerd te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook gericht zijn op welzijn en gezondheid.

Een app wordt gezien als het meest geschikte middel om deze vorm van wederzijdse hulp te organiseren. Het werkt snel en kan grote groepen mensen met elkaar in verbinding brengen.

Zelfredzaamheid faciliteren
“Als gemeenten, ondernemers en vrijwilligers de handen ineen slaan, kunnen we meer bereiken en de zelfredzaamheid van medewerkers faciliteren”, stelt onderzoeker Saskia van Overbeek van Fontys Economische Hogeschool Tilburg. “We brengen profit en non-profit sectoren hiermee samen.” Saskia van Overbeek

Het plan van het PVOV heeft volgens Van Overbeek enkele grote voordelen. “Het mes snijdt aan twee kanten. Wederzijdse hulpverlening verhoogt het welzijn van medewerkers en komt daardoor ook de werkgevers ten goede. Verhoogd welzijn kan immers van invloed zijn op bijvoorbeeld ziekteverzuim en productiviteit.”

Problemen en zorgvragen kunnen bovendien worden voorkomen als werknemers elkaar op structurele basis ondersteunen bij lichtere hulpvragen. Dat kan de druk bij diverse zorginstanties mogelijk wat van de ketel halen.

Werkgevers en HR-medewerkers in de regio Venlo zijn enthousiast over de plannen, weet Van Overbeek. En ook de provincie Limburg en gemeente Venlo zien er toekomst in. Maar er zijn nog wel enkele drempels te nemen.

Cultuuromslag
“De meeste werknemers vragen niet makkelijk om hulp als het om niet werkgerelateerde onderwerpen gaat, zeker niet tijdens werktijd. Dat heeft mogelijk te maken met onze cultuur waarin werk en privé als aparte zaken worden gezien.”

Toch heeft het idee van het PVOV de wind in de zeilen, denken de onderzoekers. “We gaan steeds meer richting een welzijnseconomie waarbij ecologische vraagstukken en welzijn belangrijker zijn dan groei, dat kan voor een cultuuromslag zorgen.”

Het PVOV start komend jaar met de deelnemende bedrijven een pilot om te onderzoeken hoe de hulp voor en door medewerkers het beste ingericht kan worden. Het lectoraat Sociale Veerkracht wordt ook hierbij weer betrokken.

Van Overbeek: “We richten ons nu op Venlo en omgeving, maar als dit een succes wordt, kan het zich als een olievlek verspreiden. Wie weet over heel Nederland.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.