Eindhoven,
01
februari
2019
|
12:20
Europe/Amsterdam

Record aan nieuwe hbo-studenten

Ook Fontys noteert grotere instroom

Nooit eerder kende het hbo in Nederland zoveel studenten. Ruim 456.000 staan er nu bij hogescholen ingeschreven. Dat heeft alles te maken met de groeiende instroom van nieuwe studenten: dat zijn er dit collegejaar 3,4 procent meer. Fontys groeide met 5,4 procent zelfs nog harder dan het landelijk gemiddelde. 

Na drie mindere jaren zijn er bij Fontys dit collegejaar 12.190 nieuwe studenten ingestroomd, 620 meer dan een jaar eerder. Net als bij de andere hbo-instellingen is ook hier de toename vooral te zien bij mbo'ers die een associate degree willen halen en bij de grotere aantallen deeltijdstudenten. 

De grootste groei in het hbo noteerde overigens Avans Hogeschool. Daar meldden zich maar liefst duizend studenten meer aan dan een jaar eerder: een groei van 11 procent. De Hogeschool Amsterdam kende juist een behoorlijke afname: de instroom daalde daar met 861 studenten of 6,8 procent. 

Studiesucces 
Amsterdam blijft met in totaal 44.993 studenten wel groter dan Fontys (43.650 studenten). Sinds jaar en dag doen beide instellingen aan stuivertje wisselen als het gaat om wie zich de grootste hbo-instelling van Nederland mag noemen. De laatste jaren daalde het totaal aantal Fontys-studenten. Die daling lijkt nu te zijn afgevlakt, terwijl Amsterdam nu op alle terreinen forse dalingen laat zien.

Binnen Fontys is overigens altijd gesteld dat de ambitie niet is om de grootste te zijn. Wel wil het graag de hbo-instelling zijn met hoge slagingspercentages en vooral het meeste 'studiesucces'. Studiesucces kun je afmeten aan meerdere zaken, zoals het welzijn van de studenten.

Eén heel meetbare factor is hoeveel studenten uiteindelijk met een diploma naar buiten lopen. In dat opzicht was er nog een mooie opsteker te vinden in de cijferbrei die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceerde: Fontys is nu ook de hbo-instelling die de meeste diploma's uitdeelt: 10 procent van de 76.400 hbo-diploma's die landelijk in een jaar werden uitgereikt. 

Leraren
De grote instroom doet zich landelijk op bijna alle fronten in het hbo voor: Associate degrees, bachelors én deeltijd. Bij Fontys is de stijging procentueel het hoogst bij de Associate degrees en in absolute aantallen bij de voltijdopleidingen. Deeltijd doet het ook goed, maar in Masters blijft Fontys achter bij het landelijk gemiddelde. 

Andere ontwikkelingen zijn de forse toenames in studenten bij opleidingen verpleegkunde en leraar basisonderwijs. Die eerste is inderdaad verantwoordelijk voor de meeste groei bij Fontys. Dat is niet zo vreemd: tot dit collegejaar gold nog een numerus fixus voor verpleegkunde bij Fontys, waardoor de instroom hier veel groter is dan landelijk.

Andersom geldt dat de instroom bij de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs bij Fontys juist nauwelijks groeide. [Jan Ligthart

Gek op nog meer cijfertjes? Die vind je hier op de site van de Vereniging Hogescholen. 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.