Tilburg,
01
april
2020
|
09:59
Europe/Amsterdam

Proef met online toetsen zonder valsspelen

Fontys neemt in ieder geval tot de meivakantie geen digitale kennistoetsen af (andere vormen kunnen wel voorkomen). De hogeschool houdt deze en volgende week pilots met het online afnemen van toetsen. Door onder meer het achteraf terugkijken van opnamen wordt gecheckt of studenten hierbij niet ‘valsspelen’. 

Slaagt de breed opgezette proef – deze is elders in het hoger onderwijs al gaande – dan wordt digitaal toetsen in de laatste periode van dit studiejaar op grotere schaal toegepast.  Dat zegt Gerard Lenssen, voorzitter van de TaskForce FontysOnline. 

Het gaat om online proctoring, ofwel surveilleren op afstand. Alle Fontys-instituten is gevraagd om hierbij een rol te spelen. Op dit moment kan Lenssen alleen bevestigen dat Academy for Creative Industries (ACI) deelname heeft toegezegd. ACI heeft hiermee in het verleden al ervaring opgedaan.

Gerard LenssenHet coronavirus heeft het geven van colleges in de Fontys-gebouwen onmogelijk gemaakt. Dat roept veel vragen op bij studenten en docenten over de mogelijkheden om thuis te tentamineren.

Het Centraal Crisis Team van Fontys heeft eerder deze week besloten dat tot de meivakantie geen digitale kennistoetsen worden afgenomen. Dit gebeurde op advies van de werkgroep Digitaal Kennis Toetsen FontysOnline.

Lenssen: "Gekeken is naar de eigen ervaringen met online toetsen en die binnen het hoger onderwijs, andere organisaties en in het buitenland. Welke producten zijn hiervoor op de markt? Hoe kan het veilig en verantwoord? Conclusie is dat het nu nog te vroeg is hiervoor."

Drie opties
Fontys wil echter niet dat er een streep gaat door deze toetsen. Volgens Lenssen gaan ze in principe allemaal door en ook zonder concessies te doen aan de kwaliteit ervan. Docenten hebben nu de mogelijkheid om een kennistoets om te zetten in een andere vorm. Uitstel naar periode 4, de laatste van dit studiejaar, is eveneens een optie.

Een derde mogelijkheid is om alsnog online te toetsen zodra dit verantwoord kan. "We denken nog wel zo’n vier weken nodig te hebben om dat onder de knie te krijgen", aldus de taskforce-voorzitter. "Als Fontys willen we graag meegaan in de experimenten die nu op dit gebied binnen het hoger onderwijs plaatsvinden."

Nog niet zover
De Technische Universiteit Eindhoven zet hiermee al grote stappen, weet Desirée Joosten-ten Brinke, lector Technology Enhanced Assessment bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

"De TU/e toetst nu negentig vakken met behulp van online proctoring. Maar een heleboel hogescholen, waaronder Fontys, zijn nog helemaal niet zover”, aldus Joosten, die lid is van eerdergenoemde werkgroep.

Lector Desirée Joosten-ten BrinkeEr moet bij online toetsen onder meer gecontroleerd kunnen worden of de antwoorden door de betrokken student zelf en zonder hulpmiddelen worden gegeven.

"Bij online proctoring wordt live meegekeken door een docent, of iemand van het bedrijf dat dit systeem aanbiedt", weet de lector. "Of er worden opnames van gemaakt. Wij gaan voor de variant van 'opnemen en achteraf terugkijken'.”

Toetsvorm veranderen
De invoering hiervan op een grotere schaal laat bij Fontys dus nog weken op zich wachten. Bovendien zal deze wijze van tentamineren niet aan grote groepen Fontys-studenten kunnen worden aangeboden, verwacht Joosten.

Haar belangrijkste advies aan docenten is daarom te bekijken in hoeverre de toetsvorm te veranderen is. “Onder meer door er een open boektentamen van te maken (met het boek erbij, red.). Dit doe je dan thuis binnen een bepaalde tijd. Of je maakt er een mondeling tentamen van.”

Feedback belangrijk
Als die alternatieven er niet zijn, kan een docent volgens haar besluiten om aan een toets geen studiepunten toe te kennen. Summatief toetsen wordt dan formatief, waarbij het vooral draait om de feedback die een student na de toets krijgt.

 “Zo stimuleer je wel het leerproces”, weet de lector. “Enerzijds krijgt de student een beeld van waar hij of zij staat. Anderzijds geeft het de docent input over het invullen van de lessen in de weken erna.”

Docenten kunnen de toetsdatum ook verschuiven. Joosten hoopt alleen niet dat ze massaal besluiten om die naar het einde van het studiejaar te verplaatsen. "De toetsdruk op studenten zou daarmee enorm worden opgevoerd, waardoor zij prioriteiten gaan stellen. Dat leidt tot onbetrouwbare resultaten", vreest de lector. [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 5 (5)
Bedankt voor uw bericht.
Annemarie van den Broek
02
April
2020
Ik vind dit eigenlijk wel een goed moment om alle schriftelijke of digitale kennistoetsen af te schaffen en te zoeken naar en kiezen voor manieren om diepgaand aan kennisontwikkelingen te werken met studenten. Die kennistoetsen zijn vaak echt een farce, leveren heel veel druk op en zijn vooral bedoeld om studenten snel te kunnen screenen op hoe goed ze dingen uit hun hoofd kunnen leren. In veel gevallen leidt het niet of nauwelijks tot diep leren. Is dit eigenlijk nog wel in lijn met de vijf uitgangspunten voor leren?
- In hoeverre draag je met summatieve kennistoeten bij aan aan het ontdekken en ontplooien van studenten, behalve misschien het talent om goed toetsen te kunnen maken.
- Is een summatieve kennistoets leren in een authentieke omgeving (nee) alleen in het onderwijs maken we toetsen, verder nergens.
- Summatieve kennistoetsen dragen nauwelijk bij aan het samen kennis en vaardigheden opdoen, onderzoeken en ervaren. Hooguit misschien het elkaar helpen bij het leren van de toets.
- De student is primair eigenaar van zijn eigen leerproces. Met termen als valsspelen en spieken zit je ver van eigenaarschap. Het feit dat summatieve kennistoetsen dit gedrag bij mensen ontlokt zegt dat het niet over eigenaarschap van leren gaat, maar over hoe kan ik aan jullie eis voldoen!
- En studeerbaarheid, ja dat hangt ervan af hoe je eerder ervaringen met kennistoetsen zijn, voor sommige studenten is het een hel en kost het heel veel stress en hoofdbrekens, de calculerende student die makkelijk uit het hoofd leer kan snel uitrekenen hoe hij met minimale inspanning een 5.5 kan halen.

Ik zou er toch sterk voor pleiten onze summatieve kennistoetsen in deze tijd vooral formatief in te zetten. Laat het een diagnostisch reflectie-
instrument zijn om studenten zelf inzicht te geven in hoe hun kennisontwikkeling verloopt en dit meenemen in hun leerproces en ga de dialoog samen met studenten aan over wat ze met deze kennis allemaal kunnen En dan is het niet nodig om vanuit wantrouwen alles te gaan regelen, onnodig geld en tijd te steken in het online surveilleren en nemen we bij studenten die het heel graag goed willen doen veel stress weg.
Claudia de Visser
01
April
2020
Logisch dat Fontys koudwatervrees heeft, we zijn er zo op gefocust dat er vooral geen fraude mag kunnen worden gepleegd dat online toetsen eigenlijk per definitie al niet mogelijk lijkt. Maar het moge duidelijk zijn dat de techniek om dit voldoende waterdicht te doen al wel degelijk voor handen is. Let wel: onze huidige methode van toetsen is ook niet 100% waterdicht, er worden nog steeds studenten gepakt met spiekbriefjes, afkijken, telefoon op zak enz. en dan zien we ongetwijfeld nog niet alles.
Bovendien zijn de voordelen voor het digitaal kunnen toetsen overweldigend: geen stapels papier meer rondzeulen, geen handschriften meer hoeven ontcijferen, de student krijgt eenvoudig inzage in zijn eigen toets met de opmerkingen en toegekende punten (dus een veel beter feedback-systeem dan hoe het nu werkt), makkelijker tussentijdse toetsen (al dan niet formatief) kunnen inplannen (en studenten dus veel eenvoudiger in actie laten komen), geen studenten meer die te laat komen binnenrennen door een vertraagde trein, geen vergeten ID's, geen gemopper over fluisterende surveillanten, geen beperkingen meer door te weinig lokalen,...
Deze hele crisis is verschrikkelijk, maar wat mij betreft kunnen er nog hele mooie dingen uit voortkomen. Laat maar doorkomen dat digitale toetsen!
George Szanto
01
April
2020
" Het gaat om online proctoring, ofwel surveilleren op afstand. Alle Fontys-instituten is gevraagd om hierbij een rol te spelen. Op dit moment kan Lenssen alleen bevestigen dat Academy for Creative Industries (ACI) deelname heeft toegezegd. ACI heeft hiermee in het verleden al ervaring opgedaan."

Strange - according to our local crisis team in FHEC, we informed the central work group that we also want to be pioneers in this online-proctoring effort ... at least as far as I know. Perhaps the editorial date of this article preceeds this decision. Or, perhaps there is still limited or poor communication between the central research team and the individual institutes?
ab van loosbroek
01
April
2020
Misschien een stom idee. Laat iedere student het tentamen met potlood invullen. Het tentamenformulier fotograferen en mailen naar fontys.Handschrift scanners kunnen identiteit vaststellen. Fraude kan met hulp van anderen, maar is wel veel lastiger. Bij twijfel het tentamen verplicht mondeling overdoen
Wim Daals
01
April
2020
Waarom loopt Fontys als grote speler in het Hbo achter m b t online proctoring!
Annemarie Van den Broek
02
April
2020
Niet alleen Fontys, kijk maar op de online vraagbaak van surf! Heel veel onderwijsorganisaties worstelen hiermee, blijkbaar ervaart men nu pas urgentie! Ik zou zeggen, steek er niet teveel tijd in. Digitale, summatieve kennistoetsen zijn zo 2019