Tilburg,
26
januari
2018
|
09:07
Europe/Amsterdam

Prestigieus Europees keurmerk voor Fontys-dansproject

Herma Tuunter: “Danswereld is volop in beweging”

De Fontys Dance Academy leidt niet alleen op om te dansen op een klassiek podium. Je kunt dans ook gebruiken voor projecten met jongeren, managers in het bedrijfsleven, ex-gedetineerden of in de openbare ruimte. Het project van FHK dat deze ontwikkeling stimuleert, ontving een Europese prijs: het Erasmus+-keurmerk ‘Good practice example’.

Onderwijsmanager Herma Tuunter is trots op de toekenning: Herma Tuunter.“Dans vindt in méér contexten dan alleen op het podium plaats. Ons project wil dat in de volle breedte zichtbaar maken.” ‘Inclusive Dance’ is een internationaal project dat de sector dans van Fontys Hogeschool voor de Kunsten opzette met dansacademies in Antwerpen en Praag. Het initiatief is ontwikkeld met inbreng van afgestudeerden die inmiddels hun weg hebben gevonden op de arbeidsmarkt.

Kennisplatform
De samenwerkingspartners bouwden een platform waar dansprofessionals kennis, ervaring, trends en (loopbaan)perspectieven delen. Zo ontstaat een spontane community waarin bijvoorbeeld uitvoerenden, docenten en choreografen elkaar vinden en motiveren. “Letterlijk en figuurlijk is de danswereld in beweging”, zegt Herma Tuunter. “Met dit project kunnen we kennis delen. Achterliggende doelen daarbij zijn onderwijsontwikkeling en maatschappelijke verbinding. We willen onze studenten optimaal voorbereiden op de toekomst en dans inzetten in diverse contexten.”

Eén trend is al langer zichtbaar: dans is niet meer alleen puur podiumkunst en ‘springt’ letterlijk de straat op en de samenleving in. Tuunter: “Bijvoorbeeld ‘dans op recept’-initiatieven in de medische hoek, zoals een bewegingsproject met Parkinson-patiënten.” Maar ook het bedrijfsleven biedt een podium, denk aan een workshop Leadership through Movement. Hier leren teamleden om op een andere manier naar elkaar te kijken.

Bruggen slaan
Tuunter wijst erop dat de discipline ‘dans’ de laatste jaren een stuk zichtbaarder is geworden. “Bijvoorbeeld door allerlei talent-shows op tv. Eén positief effect daarvan is dat het een prima middel blijkt om jongeren te betrekken, activeren en verbinden. Maar dans spreekt veel meer groepen in de samenleving aan.”

Het idee achter het ‘Inclusive Dance’-platform is transferable skills: dansers ervan doordringen dat hun kunstvorm meer is dan een fysieke vaardigheid. Fotograaf: Noortje van Gestel.Tuunter: “Dit is iets wat met name de ondervraagde alumni inbrachten. Het perspectief moet breder. Studenten kunnen óók aan de slag met bijvoorbeeld hun sociale vaardigheden en hun kennis over ondernemen. Op die manier kunnen zij zich beter profileren op de arbeidsmarkt.” De initiatiefnemers werken momenteel aan een editorial board: die moet ervoor gaan zorgen dat het content-gedreven platform zich verder ontwikkeld. Zo wordt allerlei informatie verzameld over de wijze waarop geschoolde dansers een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Fontys-breed
Dans is een communicatiemiddel, en dus breed inzetbaar. Naast allerlei denkbare kruisverbanden in de maatschappelijke context, ziet Tuunter ook ‘in huis’ aanknopingspunten. “Interdisciplinariteit staat hoog in ons vaandel. Het zou mooi zijn als we elkaar ook binnen Fontys kunnen vinden. Zoals gezegd: dans is een krachtig middel. Wat we in de maatschappij in het groot beogen, kunnen we binnen Fontys al direct toepassen. Samen met opleidingen als bijvoorbeeld Verpleegkunde, Social Studies en HRM zou ik graag willen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Erasmus+ is een initiatief van de Europese Commissie. Door het beschikbaar stellen van gerichte subsidies wordt onder meer het concept van ‘een leven lang leren’ gestimuleerd. Het FHK-project kreeg in de categorie ‘Best Practises’ 88 van 100 punten en wordt geschaard onder de ‘projects that have been particularly well managed and can be a source of inspiration for others’.