's-Hertogenbosch,
20
april
2018
|
12:59
Europe/Amsterdam

Praktijkgericht onderzoek hbo afgelopen 15 jaar enorm gegroeid

Lectoren en praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonderwijs bestaan nog niet zo lang, ongeveer vijftien jaar. Inmiddels telt het hbo 646 lectoren en bijna 4.500 duizend docentonderzoekers. Onderwijsminister Engelshoven ontving gisteren de Atlas van Praktijkgericht onderzoek, die al deze cijfers in beeld brengt.

door Petra Merkx
Behalve de aantallen lectoraten, lectoren en docentonderzoekers staat in de atlas ook per hogeschool het aantal ‘Centers of Expertise’ en labs en werkplaatsen. Daarin werken docenten en studenten vaak samen met het bedrijfsleven aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. De atlas is gemaakt door de Vereniging Hogescholen en het SIA-orgaan, dat namens de overheid subsidies toekent.

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, reikte de atlas gisteren uit tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen in ’s-Hertogenbosch. De atlas is volgens hem "slechts een opmaat naar een veel betere dataverzameling van ons praktijkgericht onderzoek, zodat we in de komende jaren een nog accurater beeld kunnen vormen van onze economische en maatschappelijke meerwaarde.”

Samenwerking regio
Overal in Nederland werken hogescholen samen met regionale partijen aan praktijkgericht onderzoek, dat vaak voor die regio van belang is. De Graaf: “Bij Hogeschool Zeeland en hogescholen in het noorden - NHL Stenden en Van Hall Minister ontvangt de atlas uit handen Thom de Graaf.Larenstein - wordt bijvoorbeeld hoogwaardig onderzoek verricht naar kustverdediging, de impact van overstromingen en watertechnologie voor schoon water.”

In totaal worden in de strategische agenda Onderzoek met Impact uit 2016 tien thema’s genoemd waarop het hbo-onderzoek zich richt. Uit de atlas blijkt dat vier daaruit met name aanspreken: Gezondheid, zorg en vitaliteit, Onderwijs en talentontwikkeling, Veerkrachtige samenleving en Slimme Technologie en materialen.

Lacunes
Daarmee laat de atlas meteen zien waar lacunes zitten. Een thema als Energie en energievoorraad levert vooralsnog minder lectoraten en onderzoek op. “De atlas geeft een beeld van waar we mee bezig zijn. Waar doen we veel en waar doen we minder en is het dus nodig om meer aandacht aan te besteden”, vertelt Sandra Storm, die meewerkte aan de ontwikkeling van de atlas.

Fontys heeft op alle thema’s lectoren, maar de meeste inzet gaat naar Gezondheid, zorg en vitaliteit, Slimme technologie en materialen, De gebouwde omgeving en leefbaarheid en Duurzame transport en intelligente logistiek. Op die thema’s heeft de hogeschool ook Centres of Expertise. In Venlo heeft Fontys bijvoorbeeld een expertisecentrum dat samen met bedrijven in Limburg werkt aan de oplossingen voor logistieke vraagstukken, bijvoorbeeld over efficiënter vervoer van pakketjes.

De Atlas Onderzoek met impact is te downloaden via de website van de Vereniging Hogescholen.