Eindhoven,
26
maart
2021
|
09:55
Europe/Amsterdam

Pilot lesgeven aan jonge kind verlengd: "Het is een vak apart"

De landelijke pilot Pabo Jonge Kind Specialist is met een jaar verlengd, zo werd gisteren bekendgemaakt. Vijf hogescholen, waaronder Fontys, zijn hierbij aangesloten. Steffie Peels en Danique Bertens kozen vol overtuiging voor deze richting. "Het is een vak apart."

De proefneming lijkt een schot in de roos. De eerste groep van zes Fontys-studenten die deze specialisatie volgt is misschien klein, hun enthousiasme erover is groot.

Lesgeven aan de allerkleinsten vraagt speciale vaardigheden, daarvan zijn Pabo-studenten Steffie Peels en Danique Bertens overtuigd. Beiden startten in september aan de Pabo van Fontys in Den Bosch en kozen daarbij vol overtuiging voor de jonge kind-specialisatie.

“Werken met jonge kinderen is fantastisch”, stelt Danique. “Op die jonge leeftijd zijn kinderen nog puur, Danique Bertenseerlijk en oprecht. Ze zeggen gewoon wat ze denken, wat ze ergens van vinden en ze zijn bijna altijd vrolijk. Dat is heerlijk.”

Spelend leren
Ook Steffie werkt het liefst met de kleuters. “Dat is een vak apart. De manier van lesgeven is echt heel anders dan in de boven- of middenbouw. Er is veel meer sprake van spelend leren. Heel leuk, maar dat moet je natuurlijk wel liggen.”

Dat sommige mensen denken dat de jonge kind-specialisatie een veredelde knutselopleiding is, stoort Steffie. “Wij leggen de basis voor de verdere schoolcarrière van deze jonge kinderen. Een goede start is heel belangrijk, daar komt heel wat meer bij kijken dan spelen en knutselen.”

Opkomst kindcentra
Dat Fontys met deze pilot werkt aan een verdere professionaliseringsslag met het oog op de jongste groep kinderen heeft alles te maken met de opkomst van zogenoemde kindcentra. De kinderopvang en basisscholen werken daarin samen.

Binnen de jonge kind-specialisatie is ruime aandacht voor de denkwijze en de ontwikkelingspsychologie van jonge kinderen van 0 tot 7 jaar. Danique: “Je moet de kinderen heel goed observeren om hun ontwikkeling te kunnen beoordelen, want echt toetsen is er in de eerste jaren nog niet bij.”

Steffie PeelsBreed inzetbaar
Naast de specialisatie volgen de studenten ook het reguliere curriculum voor Pabo-studenten. Na hun afstuderen zijn ze dan ook breed inzetbaar. Danique: “Ik heb straks de papieren om in de bovenbouw les te geven, maar kies vanuit mijn hart voor de onderbouw. Vandaar dat ik me daar op wil specialiseren.”

Steffie sluit zich daar volmondig bij aan, maar ziet wel het voordeel van een brede inzetbaarheid. “Ik kan straks altijd invallen in andere klassen als dat nodig is. En mocht ik ooit de switch willen maken naar midden- of bovenbouw, dan heb ik daar alvast de papieren voor.”

Verschillende specialisaties
De specialisatie Pabo Jonge Kind loopt naast de pilots Pabo-ALO en Learning College. Deze verkennende pilots worden binnen de Pabo’s van Fontys gezien als opstapje naar de ontwikkeling van één brede lerarenopleiding, met verschillende specialisaties.

Hiermee wil Fontys inspelen op de voorkeuren, ambities en kwaliteiten van de studenten en daar zijn Steffie en Danique blij mee. Ze hebben inmiddels allebei stagegelopen in de boven- en onderbouw en zijn gesterkt in hun keuze voor de onderbouw.

Steffie: “Mijn stage bij de kleuters van basisschool De Harlekijn in Son loopt nog en ik voel me daar echt op mijn plek. Ik merk dat je met jonge kinderen veel sneller een pedagogische relatie kan opbouwen. Dat vind ik mooi.”

Waar zijn de mannen?
Dat de jonge kind-specialisatie vooral vrouwen trekt – de enige mannelijke student stopte na enkele maanden – verbaast Steffie en Danique niet. Het merendeel van de Pabo-studenten is immers vrouw. Maar ze zouden het leuk vinden om ook mannelijke medestudenten te treffen.

Danique: “Het zou leuk zijn als er meer mannen voor de kleuterklassen komen, maar dat moet geen doel op zich zijn. Je moet affiniteit hebben met jonge kinderen, dáár draait het om, niet om je sekse.”

Vaste plek
De jonge kind-specialisatie is een instituutsoverstijgende samenwerking binnen het Domein educatie (Fontys Hogeschool Kind en Educatie, de Nieuwste pabo en OSO). 
Na de verlengde proefneming krijgt deze jonge kind-specialisatie mogelijk een vaste plek binnen deze instituten. [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Marion Steegh
01
April
2021
Wat goed om te lezen dat Danique en Steffie al heel gericht kiezen voor het specialiseren in het goed leren afstemmen en inspelen op de de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit is inderdaad een vak apart. De taakopvattingen van een leerkracht in een onderbouw zijn niet anders dan die van een leerkracht in de midden- en bovenbouw. De invulling van die taakopvattingen is echter wel anders. Zoals Danique en Steffie aangeven gaat het met name om richting geven aan spelend leren. Het begeleiden van spel vraagt om een bepaalde sensitiviteit. Dit kan langzaam opgebouwd worden tijdens deze mooie studie! In Groot-Brittannië worden de beste leerkrachten van een school ingezet in de onderbouw. De basis voor een goede ontwikkeling van jonge kinderen waarin zij hun volledige potentieel gaan leren benutten wordt immers gelegd in de kleutergroepen. Omdat de kleuters nog zo ontvankelijk zijn vraagt dit veel deskundigheid en inzichten van leerkrachten. Dus Steffie en Danique, ik waardeer jullie ambitie enorm. Meer mannen in de kleutergroepen is zeer zeker gewenst!