Eindhoven,
08
april
2022
|
09:20
Europe/Amsterdam

Pabo's willen aantrekkelijker worden voor bredere groep

Ook voor de pabo’s bij Fontys valt het aantal nieuwe aanmeldingen tot nu toe tegen. Zorgelijk, vooral om het dreigende lerarentekort in 2025. Voor de langere termijn ziet Fontys-directeur Nus Waleson het niet zo somber in. Maar dan moeten er wel wat dingen veranderen.  

Zoals Bron eerder meldde, zijn er dit jaar fors minder aanmeldingen bij onder meer de educatieve opleidingen bij Fontys. Eerder schenen daar de directeuren van de twee lerarenopleidingen in Tilburg (-21 procent) en Sittard (-15 procent) al hun licht op. Ook bij de pabo's blijven de aanmeldingen nog flink achter. 

Na twee jaren van spectaculaire groei dalen de aanmeld- en inschrijfcijfers van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) voor het tweede jaar op rij. Waar de vijf pabo’s van FHKE in 2019 nog een dikke plus van 32 procent scoorden en in 2020 zelfs een plus van 35 procent, leverden ze in 2021 weer 16 procent aan instromers in. Voor komend studiejaar staat de teller tot nu toe op -26 procent. 

Extra inschrijvingen
Nus Waleson, directeur van FHKE, noemt de dalende instroom bij de pabo’s tragisch, maar nuanceert de cijfers wel. “Het betreft nu nog aanmeldingen, wat dit betekent voor de uiteindelijke inschrijvingen moet nog blijken.”

Waleson ziet twee zaken die de instroomcijfers nog een boost kunnen geven. De aangekondigde versoepelingen voor de eindexamens in het middelbaar onderwijs én het loslaten van de toelatingstoets aan de poort. Een experiment waarmee komend studiejaar gestart wordt om de doorstroom vanuit het mbo te bevorderen. Nus Waleson

“Ik verwacht nog wel een extra golf aan inschrijvingen. Maar dat we minder instroom hebben dan voorgaande jaren is helder.” Dat betekent volgens hem overigens niet dat mensen bij FHKE voor hun baan moeten vrezen. 

“Er is nog genoeg herstelwerk te doen door achterstanden vanwege corona en er is ook nog voldoende geld, onder meer vanuit de NPO-pot (het Nationaal Onderwijs Programma kent een budget van 8,5 miljard euro waarmee in al het onderwijs leervertragingen door corona moeten worden weggewerkt, red.) .”

Imago-probleem
Dat de instroom bij pabo’s stokt komt volgens de directeur van FHKE voor een deel door die corona-effecten. “Studenten nemen eerder een tussenjaar omdat ze twee jaar ‘opgesloten’ hebben gezeten.”

Ook het feit dat pas in 2023 de studiefinanciering heringevoerd wordt speelt mee. Waleson: “Maar de belangrijkste factor voor de instroom is en blijft het imago van het beroep en dat is nu eenmaal aan veranderingen onderhevig.”

Vooral het beeld dat in de media wordt geschetst is bepalend, denkt Waleson. Hoewel ook het salaris een rol speelt. Het is volgens hem dan ook goed dat de salarissen in het basisonderwijs gelijk getrokken worden met die in het middelbaar onderwijs.

Schommelingen in cijfers
Waleson gaat ervan uit dat de instroomcijfers zich de komende jaren herstellen. “Niet alleen bij de pabo’s, maar hbo-breed. Ik werk al dertig jaar in het hoger onderwijs en maak al dertig jaar schommelingen mee in aanmeld- en inschrijfcijfers.”

Toch heeft het dreigende lerarentekort -in 2025 wordt een tekort van 420 fte verwacht- ook zijn aandacht. “Het is zaak dat we meer studenten trekken en studenten beter vasthouden. Vandaar dat we met de Transitie Educatieve Opleidingen (zie kader) werken aan aantrekkelijkere opleidingen.”

Nu zijn de opleidingen in de ogen van Waleson te gefragmenteerd, te verkokerd. Met meer flexibele opleidingen waarin studenten hun eigen leerroute kunnen bepalen, wordt een grotere doelgroep aangeboord, verwacht hij.

Ook ziet Waleson groeikansen bij de zij-instromers. “Maar dan moeten de regels wel versoepeld worden. Nu zijn de eisen nog te streng en worden er te veel drempels opgeworpen. Daardoor verliezen we een deel van de markt. Daar ligt een duidelijke opdracht voor de overheid, de Vereniging van Hogescholen en de po- en vo-raad.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Navid Madani
03
June
2022
Graag zou ik meer willen weten en met jullie vanuit de Pabo Hogeschool Rotterdam na willen denken over "Transitie Educatieve Opleidingen".