Eindhoven,
14
februari
2022
|
10:32
Europe/Amsterdam

Experiment: geen strenge toelatingstoets meer voor pabo

De komende drie jaar mogen mbo’ers en havisten zonder meer aan de pabo beginnen. Ze hoeven vooraf niet te slagen voor een kennistoets aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek. Fontys Hogeschool Kind en Educatie juicht het plan toe.

Dat heeft het kabinet na de ministerraad aangekondigd. Het plan stond al in een brief van de vorige minister van Onderwijs. De pabo’s hebben het zelf voorgesteld. De studenten mogen eventuele kennisachterstanden in hun eerste studiejaar inhalen.

Marieke Peeters, opleidingsmanager bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) is enthousiast over de plannen, zei ze in een eerder interview met Bron:  “Met dit plan worden pabo’s toegankelijker en zullen meer mbo’ers doorstromen naar het hbo. Zo dragen we bij aan het terugdringen van het lerarentekort.”

Mbo'ers
Sinds 2015 zijn er toelatingstoetsen voor de pabo, alsMarieke Peeters studenten bepaalde schoolvakken niet in hun pakket hebben. Met name mbo’ers gaan sindsdien veel minder vaak naar deze opleidingen tot leraar in het basisonderwijs.

‘Op dit moment wordt een kwart van de toelatingstoetsen niet gehaald’, schrijft het ministerie in een aankondiging. ‘Dit resulteert vooral in minder studenten met een mbo-vooropleiding die instromen in de pabo.’

Wegwimpelen
Dat probleem zag je van verre aankomen, maar toenmalig minister Bussemaker wimpelde de bezwaren weg. Er dreigde weliswaar een lerarentekort, was de overweging, maar het niveau van de pabo moest ook omhoog.

Als het parlement geen bezwaar heeft, kan het nieuwe experiment al in september van start gaan. Het zal drie jaar duren, met een tussentijdse evaluatie.

De pabo’s mogen de kennis van hun aspirant-studenten vooraf blijven toetsen. Voldoen de studenten nog niet aan de eisen, dan mogen ze dus toch beginnen. Ze maken de toetsen in het eerste studiejaar opnieuw. Als ze dan nog steeds niet slagen, moeten ze de opleiding verlaten.

Eerstejaars
Vorig studiejaar was er een flinke golf van ruim 6.800 eerstejaars aan de pabo, mede doordat de toelatingstoetsen in de coronacrisis niet doorgingen. Dit voorjaar zal duidelijk worden hoe het met deze studenten is gegaan: hebben ze hun eerste studiejaar met succes doorlopen?

Er zijn dit jaar 5.300 studenten aan de pabo begonnen. Twintig jaar geleden gingen er bijna tienduizend eerstejaars naar de pabo. Mede door de toenmalige werkloosheid onder afgestudeerden van de pabo zakte dat aantal uiteindelijk naar nog geen zesduizend eerstejaars in 2014. 

Met de strenge instroomtoetsen en het nieuwe leenstelsel crashte de instroom in 2015 naar 3.900 eerstejaars.  [HOP, Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.