Eindhoven,
12
oktober
2021
|
11:36
Europe/Amsterdam

Overdaad aan prikkels in R10 maakt studeren lastig

Het is lastig studeren in gebouw R10 op campus Rachelsmolen in Eindhoven. Vooral studenten en docenten die prikkelgevoelig zijn ervaren veel onrust in het gebouw. Nog deze week wordt gekeken naar slimme en snelle oplossingen.

Bij de opening in 2020 werd gesproken over een transparant gebouw voor eigentijds en boeiend onderwijs, een gebouw dat breed toegankelijk is en uitnodigt tot ontmoeting en het delen van kennis.

We zijn inmiddels een jaar verder, maar de inclusiviteit van R10, de thuishaven van Fontys Hogeschool ICT, lijkt niet goed uit de verf te komen. Docenten en studenten hebben hun zorgen geuit over het weinig prikkelarme gebouw. Tijdens een rondleiding kwamen afgelopen week diverse pijnpunten naar voren.Ontspanning en studeren loopt in R10 soms een beetje door elkaar, dit zorgt voor extra ruis in het gebouw.

Open leeromgeving
Vooral het werken in een van de elf OIL’s, Open ICT Lab’s, blijkt in de praktijk lastig. In deze open leeromgevingen werken grote groepen studenten (tot 150) aan projecten, begeleid door een team van docenten. Dit zorgt voor veel omgevingsgeluid en beweging op de leerpleinen.

Studenten met een auditieve beperking en studenten met autisme, ADD of ADHD hebben moeite om de instructies van docenten te volgen. Het kost ze veel energie om vijf dagen in de week te werken in deze open leeromgevingen.

Hoofdpijn door de ruis
Een van de studenten die aan de bel trok is Bas. De eerstejaarsstudent ICT is slechthorend en draagt een gehoorapparaat. “Een studiedag van negen tot vier in R10 is voor mij heel vermoeiend. Ik heb regelmatig aan het eind van de dag hoofdpijn omdat ik overprikkeld raak door alle ruis in het gebouw.”

Volgens Bas hebben meer studiegenoten moeite met het prikkelrijke gebouw. “Het gaat niet alleen om het omgevingsgeluid, maar ook om de bewegingen in het gebouw. Zo lopen de gangen dwars door de leerpleinen, dat leidt enorm af en dat vreet energie.”

Lijst met verbeterpunten
Marlou Heskes, coördinator bij Student+, heeft een lijst met mogelijke verbeterpunten voorgelegd aan de directie van FHICT. “Daar is gelukkig heel positief op gereageerd. Nog deze week ga ik met de gebouwbeheerder in gesprek over mogelijke snelle oplossingen.”

Volgens Heskes valt er te denken aan akoestische maatregelen zoals gordijnen, kleedjes en panelen aan de muren, meer plekken om afgeschermd instructies te kunnen geven, en minder mensen inroosteren in de open leeromgevingen.

Oplossingen hoeven niet veel geld te kosten, stelt Heskes. “Dit gebouw geeft een overvloed aan prikkels, tot aan de glazen stilteruimtes aan toe. DMarlou Heskeseze kunnen bijvoorbeeld beplakt worden met folie. Zo kun je met simpele en goedkope oplossingen het aantal prikkels omlaag brengen.”

Les uit leren
Heskes heeft goede hoop dat R10 met enkele snelle ingrepen meer rust biedt aan studenten en docenten. “Maar ik hoop vooral ook dat we hier Fontys-breed een les uit leren, want dat blijkt in de praktijk lastig.”

De open leeromgevingen zorgen ook in andere gebouwen volgens Heskes namelijk voor veel klachten. “En toch zet die ontwikkeling zich steeds verder door. Ik zeg niet dat het nieuwe onderwijsconcept niet werkt, maar er moet vooraf wel heel goed over nagedacht worden.”

Heskes pleit er dan ook voor om bij ontwerptrajecten nog meer de dialoog aan te gaan met ervaringsdeskundigen en eindgebruikers. “En dan moet er ook goed geluisterd worden naar studenten en docenten die meer prikkelgevoelig zijn. Alleen dan krijg je echt inclusieve gebouwen.” [Ivo van der Hoeven]

In Tilburg wordt binnenkort ook een rondleiding gehouden in het nieuwe gebouw P8, de thuisbasis van Fontys Hogeschool ICT en Fontys Academy for Creative Industries. Ook hier zal gekeken worden naar het aantal prikkels in het gebouw en wat hier eventueel aan gedaan kan worden.

Reacties 1 - 11 (11)
Bedankt voor uw bericht.
Anoniem
24
February
2022
Ik heb hier ook heel erg last van. Ik stond te springen om weer les te krijgen op school I.p.v. thuis les. Nu wil ik liever weer thuis les.
Adrian
03
December
2021
Wellicht is dat zo... Maar ik heb in geen enkel ander Fontysgebouw studenten zo lang zien 'natafelen' als in R10. Kennelijk hebben die prikkels dus ook zo z'n aantrekkingskrachten. Opvallend vind ik trouwens wél dat het stuk gebaseerd is op input van FHICT, maar dat de foto genomen is in de Fontys Pulsed Room (een ruimte waar prikkels mogelijk he-le-maal geen issue zijn)... Dat vind ik niet oké.
Nico Kuijpers
17
October
2021
Een overdaad aan prikkels! Heel herkenbaar! Als docent of student hoef je echt niet in het autistisch spectrum te zitten om concentratieproblemen en vermoeidheid te ervaren in R10. Open OILs met 150 studenten gaat echt te ver, maar ook in de andere OILs met open ruimte ervaren docenten en studenten problemen zoals benoemd door Marlou.

Voor de heel korte termijn worden al verbetervoorstellen genoemd. Voor de langere termijn heb ik het volgende voorstel. Laat het idee los waarbij 150 studenten (of minder) de hele dag op dezelfde locatie binnen het gebouw aanwezig zijn. Vaak hebben studenten maar met een beperkte groep andere studenten te maken, namelijk hun projectgroep en de andere studenten die van dezelfde docent les krijgen (hun 'klas'). Voor lezingen, voorlichting, diploma-uitreikingen en onderwijs aan grote groepen kan beter een aparte ruimte worden ingericht, een collegezaal.

Mijn voorstel is om het gebouw aan te passen zodat er afgesloten instructieruimtes, projectlokalen, een collegezaal, een kantine en vrij toegankelijke ruimtes ontstaan. Die vrije ruimtes heten studielandschap. Studenten kunnen daar de hele dag terecht. In sommige delen kun je samenwerken met andere studenten aan je project. Andere delen zijn bedoeld om zelfstandig te studeren en eventueel zachtjes met je buurman/buurvrouw te praten. Het zou mooi zijn als studenten in R10 in een rustige omgeving zelfstandig kunnen werken en studeren en niet hun heil ergens anders hoeven te zoeken.

Ook kunnen studenten de hele dag terecht in de kantine. Deze is bedoeld om pauze te houden en met elkaar te ouwehoeren of een spelletje te spelen zonder anderen te storen. In de kantine mag je ook eten (ook je eten dat je van thuis meebrengt).

Projectlokalen zijn afgesloten ruimtes waar (bijvoorbeeld) 8 personen met elkaar kunnen overleggen. Denk ook aan whiteboard en monitor. Deze worden ingeroosterd voor gezamenlijk overleg over het project en overleg met docent of opdrachtgever. Instructieruimtes worden ingeroosterd voor onderwijs (workshops, opleveringen, etc.) en ook voor docent-cursussen. Projectlokalen zouden ook gebruikt kunnen worden voor stage- en afstudeer-assessments, etc. Kortom, veel meer mogelijkheden voor overleg zonder dat we elkaars overleg hoeven te verstoren.

In mijn voorstel zijn zowel studielandschap als kantine de hele dag en het liefst ook 's avonds toegankelijk voor alle studenten, dus je hoeft niet 150 studenten onder te brengen op dezelfde vierkante meters. Overige ruimtes worden ingeroosterd zodat het voor iedereen duidelijk is wie zich waar mag bevinden. Voor projectruimtes kun je nog de mogelijkheid toevoegen om ruimtes te reserveren als ze niet ingeroosterd zijn. Tot slot, er moeten werkplekken voor docenten zijn en voldoende ruimte voor overleg tussen docenten. Gelukkig is er al een fijne ruimte waar docenten elkaar kunnen ontmoeten. Het zou mooi zijn als we dit ook voor studenten krijgen.
Freddy Hurkmans
18
October
2021
Helemaal mee eens. Als ik een beetje tussen de regels doorlees dan vraag je naar de situatie die we in R1 hadden, VOOR de periode waar heel veel project hokjes naar klaslokalen omgebouwd werden.
Bas Michielsen
18
October
2021
Hoi Nico, helaas is door de opmaak van deze website jouw bericht een grote blob van tekst geworden, maar volgens mij maak jij een aantal interessante punten. Ik denk dat jij in grote lijnen zegt:
Classificeer de soorten van activiteiten die we hebben - instructie, gezellig samen, college, individueel studeren, groepstuderen, enz. - en maak voor elke soort activiteit een aantal ruimtes die daar geschikt voor is. Regel vervolgens activiteiten waarbij groepen studenten en de docent(en) elkaar ontmoeten op centraal niveau, en andere activiteiten vooral niet.
Daar ben ik het volledig mee eens!
Antoinette Littel
21
October
2021
Ik ben het helemaal eens met Nico en in de literatuur over kantoortuinen wordt het idee van zones creeeren ook vaak vermeld om het werkbaarder te krijgen. In R1 op vloer 2 hadden we voor de internationale ICT opleiding de volgende zones die erg fijn waren: 1) de instructiezones in de vorm van een klas lokaal voor 28 studenten, 2) de project zones in de vorm van projectruimtes voor 8 studenten maximaal, 3) de relaxzone met ruimte voor ongeveer 40 studenten, waar tafelvoetbal en pool gespeeld werd, maar waar ook soms projectgroepjes bezig waren met docenten. Deze zone werd ook succesvol gebruikt voor diplomauitreikingen en later (vanwege ruimtegebrek) ook niet succesvol voor lesgeef activiteiten (immers de relaxzone was dan kwijt voor de studenten en dat werd niet gewaardeerd) 4) de kantine op vloer 0 die Nico al vermeldde. 5) vanuit Student+ was er een prikkelloze zone voor 4 studenten en/of docenten 6) werkzones voor docenten in de vorm van een kamer voor 6 docenten. Voor de studenten waren de docenten dan ook gemakkelijke fysiek vindbaar en toenaderbaar. 7) mulitifunctionele zone op vloer 2 voor docenten in de vorm van een "koffie"-kamer waar ongeveer 20 docenten konden eten en praten met elkaar tijdens de lunch en na of voor de lunch werden vaak vergaderingen daar gehouden.anthony
16
October
2021
This 'open space' approach that blew in from the business world in the 1990s became an ideology - when we 're-planned' the third floor of R4 in 2015 - 'open space' planning was the only option on the table - any input (like from my good self) that smaller, enclosed spaces enhances concentration and encourages tutorials with students were dismissed as 'old-fashioned' amidst the utopian march of the architects and managers. Aesthetics and presentation override substance and education.
Lief zijn voor je brein
15
October
2021
We krijgen per dag heel veel prikkels binnen!

Hoewel je waarschijnlijk meer dan 90% van deze prikkels onopgemerkt aan je voorbij laat gaan, verwerk je iedere prikkel in je onderbewustzijn. Wanneer je tien minuten op je mobiele telefoon kijkt, analyseren je hersenen iedere afbeelding, ieder filmpje en ieder audio-fragment dat voorbijkomt. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de totale hoeveelheid reclameprikkels die een individu te verwerken krijgt boven de 6.000 per dag ligt!
https://tegenmacht.org/veel-prikkels-voldoende-rust/

Je kunt kijken naar fysieke oplossingen in het gebouw, maar is het niet een idee om het probleem van overprikkeling breder aan te pakken en te kijken naar de bron van overprikkeling. Hoe ga ik als student/medewerker om met al deze prikkels? Wat helpt mij naast een rustige werkruimte om minder prikkels te ontvangen? Is het denkbaar in deze tijd om een dag niet bereikbaar te zijn of wachten we tot het echt te laat is?

M.i. ligt hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ook vanuit het onderwijs studenten en medewerkers te begeleiden met de hoeveelheid prikkels anno 2021.


Freddy Hurkmans
18
October
2021
Je schrijft: "Hoewel je waarschijnlijk meer dan 90% van deze prikkels onopgemerkt aan je voorbij laat gaan"

Dat geldt voor neurotypische mensen. Voor mensen met een prikkelverwerkingsstoornis (ASS, ADD, ADHD, ...) komen 100% van die prikkels gewoon binnen, zonder filter. Dus voor neurotypische mensen is dit gebouw "gewoon" vermoeiend, mensen met een prikkelverwerkingsstoornis raken hier compleet overprikkeld.
Z. Kock
15
October
2021
Het lijkt of nieuwe onderwijsgebouwen allemaal dezelfde architect hebben: brede trappen in het centrum met transparante "leerpleinen" op de verdiepingen, flexplekken voor de medewerkers in de kantoortuin met liefst een laagdrempelige open verbinding met het leerplein. Onderwijs in een afgesloten ruimte met de deur dicht is zó 20e eeuw. Dat bij werk en studie focus en concentratie een rol spelen is een achterhaalde gedachte. Liever gezellig samen de verbinding zoeken. Bij FLOT is er gelukkig na de verbouwing van een eerste verdieping wel wat geleerd. Maar goed, het gebouw stond er al.
RS
12
October
2021
Bij Engineering in de Nexus (Eindhoven) hebben we ook 2 studiepleinen met ieder plaats voor circa 50-75 leerlingen. Als je op 1 van deze pleinen probeert te werken terwijl het vol is, is dit al niet te volharden door het lawaai. Dus kan me heel goed voorstellen dat als je in R10 met 2 a 3 keer zoveel studenten zit dat je hier niets gedaan kunt krijgen.

Helaas zijn deze open leerpleinen een leuk idee wat in de praktijk niet werkt.
die ene
12
October
2021
Dit is iets waar veel van ons zich vrij luid over hebben gemaakt na de bekendmaking van het eerste ontwerp. Van alle studies waar dit geprobeerd kan worden is FHICT klassiek gezien niet de eerste. OILS zijn in theorie veel leuker dan in praktijk. Nu moeten de studenten er mee dealen. ook de studenten die zijn begonnen voor het verplichten van OIL's. Er is niet geluisterd naar de studenten en nu hebben ze er last van.
vlippuh
12
October
2021
ge moest eens weten,

is wel gezellig daar hoor :)
Linda Koster
12
October
2021
Nu ik sinds corona veel thuiswerk is terug naar de flexplek in de kantoortuin een drama voor mijn concentratie, je hebt de hele dag geen moment rust. De afleiding is overal. Ik heb gemerkt dat ik veel beter gedij in een rustige omgeving, en ben dan veel productiever. Dus ik snap de studenten die hier moeite mee hebben heel goed. Al is het wel een prachtig gebouw ;-)
Ewoud Jansen
12
October
2021
Dat die open kantoorruimten waar we zo lekker de verbinding met elkaar kunnen aangaan dodelijk zijn voor de concentratie was natuurlijk al veel langer bekend.
Bas Michielsen
18
October
2021
En ik twijfel ook over of die verbinding wel aangegaan wordt. Als ik heel eerlijk ben opereer ik ongeveer zo dat hoe groter de ruimte is waarin ik ben, hoe individueler ik me ga voelen en dus op zoek ga naar een "rustige" plek. Verbinding maken doe je volgens mij als je in een groepje bent van ongeveer ~5 personen, en goh laten het er 7 worden of 3, maar niet 150.
Patricia
22
October
2021
En vervolgens doet iedereen oortjes in om zich nog een beetje te kunnen concentreren. Wég verbinding. ;-)