Eindhoven,
25
mei
2022
|
16:30
Europe/Amsterdam

‘Overal in Nederland associate-degree opleidingen’

De associate-degree opleidingen in het hbo kunnen een flinke boost krijgen als hogescholen en mbo-instellingen beter gaan samenwerken. Hun koepelorganisaties mikken op een landelijk dekkend aanbod.

Een ‘ad-opleiding’ is een hbo-studie van twee jaar die vaak samen met het mbo en het werkveld wordt ontwikkeld. Mbo-4-studenten kunnen er praktijkgericht verder leren, zonder dat ze meteen aan een bachelor van vier jaar hoeven te beginnen.

Qua niveau zitten de ad-opleidingen precies tussen het hoogste mbo-niveau en de hbo-bachelor in. Werkenden kunnen zich met de opleiding relatief snel laten omscholen voor werk in sectoren met tekorten, zoals zorg, techniek en onderwijs.

Verdieping
“Er is steeds meer vraag naar mensen op dit opleidingsniveau. Denk hierbij aan werknemers logistiek en data-analisten waarvan hun werkgevers hopen dat ze na hun mbo-opleiding nog een verdiepingsslag willen maken”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Die toenemende vraag is ook terug te zien in het aantal studenten dat een ad-opleiding volgt: in 2020 trokken de ad-opleidingen 9.277 eerstejaars en in 2021 bijna 9.900 eerstejaars. Deze trend zet nog even door, want de voorlopige aanmeldingscijfers wijzen op een groei van 11,5 procent. In totaal tellen de 103 ad-opleidingen nu bijna twintigduizend studenten. Vooral de sectoren techniek en economie zijn goed vertegenwoordigd.

Regio’s
De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad constateren dat mbo-instellingen en hogescholen in een aantal regio’s al goed samenwerken en dat dit navolging verdient. Daartoe tekenden ze dinsdag een convenant. De ambitie is een landelijk dekkend aanbod van ad-opleidingen, waarbij de aansluiting op de arbeidsmarkt het uitgangspunt is. [HOP]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.