Eindhoven,
13
december
2019
|
10:24
Europe/Amsterdam

Over de grens studeren: na jarenlange stijging nu dipje

Na jaren van stijging is het aantal Fontys-studenten dat minimaal drie tot zes maanden in het buitenland studeerde het afgelopen studiejaar ietsje gedaald. Het waren er 1486, terwijl er in het studiejaar 2017-2018 nog 1528 werden geteld.

De zogeheten mobiliteitsaantallen kenden volgens consultant internationalisatie Eva Buijsman van de Fontys-dienst Onderwijs en Onderzoek jarenlang een groei. Gingen er in 2015/2016 nog 1389 studenten naar het buitenland, de twee studiejaren daarna waren dat er 1508 respectievelijk 1528.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte deze week bekend dat van de studenten die in het studiejaar 2017/2018 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, een kwart naar het buitenland is geweest. Het gaat landelijk om ruim 37.000 hbo’ers en wo’ers.

25 procent
Dat beeld is echter al jaren hetzelfde: ook van de gediplomeerden uit de studiejaren 2015/2016 en 2016/2017 studeerde 25 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde daar minstens vijftien studiepunten. Vooral studenten die een horeca-opleiding volgen (92 procent) of toerisme en vrijetijdsbesteding (73 procent), doen relatief vaak buitenlandervaring op.

Eva BuijsmanDe Fontys-cijfers, zeker op een populatie van 44.000 studenten, doen vermoeden dat de hogeschool de 25 procent bij lange na niet haalt. Maar een vergelijking met de CBS-cijfers is volgens Buijsman niet mogelijk. Ze beschikt niet over de daarvoor benodigde specifieke gegevens en de data die het statistisch bureau gebruikt.

Onder het gemiddelde
De vraag of Fontys onder het landelijk gemiddelde zit, is haar dienst al vaker gesteld, ook vanuit het College van Bestuur.

"Het kan kloppen, maar we kunnen het gewoon niet met cijfers onderbouwen. Wat we wel zeker weten is dat er bij Fontys veel variatie in zit; bij de International Business School is het 100 procent, omdat die studenten verplicht naar het buitenland moeten. Bij Social Studies ging het de afgelopen jaren om minder dan vijf studenten per jaar."

Ook zijn er opleidingen waar een verblijf in het buitenland niet meteen tot de verbeelding spreekt - lerarenopleiding Nederlands - of niet wordt aangemoedigd. Directeur Matty van Est van Fontys Sporthogeschool liet twee jaar geleden bij Bron nog optekenen dat ze het vooral aan de studenten zelf wil overlaten ‘of ze over de grens willen kijken of niet’.

Nu ook Bron er vragen over heeft gesteld, is bij 'Onderwijs & Onderzoek' geopperd om voor een bepaald studiejaar de populariteit van studies en stages in het buitenland te peilen. "Dat kan als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld met het oog op de visie van Fontys op internationalisering. Of als we onszelf willen meten met andere hogescholen", aldus Buijsman.

‘Graag meer’
Een van de hogescholen van Fontys waarvan niet veel studenten naar het buitenland gaan is Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Daarvan verblijven momenteel maar zo’n dertig studenten in het buitenland. Toch wordt internationalisering daar van harte aangemoedigd.

Marjolein Nispeling"Wij zouden heel graag zien dat er veel meer zouden gaan”, stelt Marjolein Nispeling die zich namens dit instituut met internationalisering bezighoudt. Genoemd aantal is volgens haar vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren.

“Wij vinden eigenlijk dat elke student een internationale ervaring zou moeten opdoen. Dat kan hier in Nederland, door bijvoorbeeld de buddy te zijn van een internationale student”, aldus Nispeling. ,,Of door naar het buitenland te gaan. Het draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en daarbij wordt de maatschappij ook internationaler. Steeds meer buitenlanders komen hier werken.”

Bij HRM en Psychologie wordt volgens haar op dit vlak de nodige voorlichting gegeven. Bijvoorbeeld via een Study Fair: een stage- of minormarkt die specifiek op het buitenland is gericht. “Studenten die al internationale ervaring hebben, geven daar informatie over. Ook gebruiken we sociale media voor de promotie van studeren in het buitenland.”

Koploper
Fontys International Business School is al jarenlang koploper met mobiliteitsaantallen, al kan ‘Onderwijs en Onderzoek’ geen exacte cijfers noemen. De populairste bestemming Fontys-breed is Spanje, gevolgd door België, Duitsland en de Verenigde Staten. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.