Eindhoven,
10
april
2019
|
11:10
Europe/Amsterdam

Open dagen moeten realistischer worden

Fontys wil open dagen voor toekomstige studenten en hun ouders realistischer maken. Voor de zomervakantie worden hierover vanuit het programma Studiesucces afspraken gemaakt met enkele instituten. Tegen het einde van 2019 moeten dan bij de eerste opleidingen aanpassingen zijn doorgevoerd.

Dat zegt Evelyne Meens, onderzoeker en consultant studiesucces bij Bureau Studentvoorzieningen van Fontys.

Een derde van de ouders van middelbare scholieren vindt dat informatie over vervolgopleidingen, die specifiek op hen gericht is, tekortschiet. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect onder ruim 1900 leerlingen en 1350 ouders. Het onderzoeksbureau bracht hierover vorige week een boek uit: ‘De rol van ouders in het studiekeuzeproces van jongeren’.

“Hoewel er over het algemeen tevredenheid heerst over de informatievoorziening en de ondersteuning richting hun kind, missen veel ouders concrete, inhoudelijke en praktische informatie”, weet directeur Edgar de Beule van Markteffect. “Dan gaat het bijvoorbeeld over studiekosten, huisvesting en voornamelijk over het toekomstperspectief en de kwaliteit van de opleidingen.”

Te rooskleurig
Ouders beoordelen volgens De Beule de informatie tijdens open dagen en in brochures als te algemeen en te rooskleurig. Meens zegt niet te weten of ouders die klacht ook bij Fontys neerleggen. “Wel horen we van studenten die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt dat het op een open dag niet wordt voorgespiegeld zoals het echt is.”

De bedoeling van een open dag is in haar ogen dat bezoekers ‘voelen, zien en proeven hoe het is om een bepaalde opleiding te doen’: “Want als je alleen luistert naar zo’n voorlichting of langs een standje loopt, weet je het eigenlijk nog niet zeker.”

Evelyne Meens

Goede voorbeelden zijn er volgens Meens al te vinden binnen de hogeschool. In Sittard zijn De Nieuwste Pabo en Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) hier al behoorlijk ver mee. Zo laat De Nieuwste Pabo aankomend studenten bij een stage van een student meekijken in de klas.

“En de FLOS laat potentiële studenten al meedraaien met een vak en een tentamen maken. Als ze dat halen en ze gaan daadwerkelijk aan de studie beginnen, hoeven ze het vak niet opnieuw te doen. Dan heb je echt al een indruk van die studie.”

Onderzoekje
Het is de bedoeling dat ook meeloop- en proefstudeerdagen een meer realistisch karakter krijgen, aldus Meens. “Bij de laatste open dag in maart hebben we een kort onderzoek gedaan. Er zijn enquêtes afgenomen onder studenten en hun ouders. Uit de resultaten bleek dat twee derde van de studenten en ruim de helft van de ouders dit een goed idee vinden.”

Wat haar ook duidelijk is geworden, is dat veel mensen het alleen bij de open dag laten. Meer dan de helft van hen oriënteert zich niet of nauwelijks verder. “Zo’n realistische ervaring zul je dus vooral op een open dag moeten bieden.”

Als dit project onder de noemer ‘Upgrade Studiekeuze Activiteiten’ aanslaat, moet het zich volgens de consultant studiesucces als een olievlek over Fontys uitbreiden. [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Jacintha Melenhorst
15
April
2019
Ouders vinden... gaan zij studeren of hun kind...? Is ook aan a.s. studenten gevraagd waaraan ze behoefte hebben? Tijdens de proefstudeerdag van FLOT gaan aanmelders op zoek naar hun kwaliteiten irt het docentschap en het onderwijs van de toekomst (zoals zij dat zien). Als opmaat naar meeloopdagen en (naar wij hopen en ook nadrukkelijk as mogelijkheid aanbieden) een periode proefstuderen, net als bij FLOS.
Ihkv de Schakelmodule Havo-HBO gaan Havo-5 lln ihkv hun Profielwerkstuk op zoek naar het antwoord op de vraag 'Schuilt er een leraar in mij?' Tijdens deze module lopen ze ook 2 dagen stage (in PO en/ of VO).Immers: op het beroepsbeeld haken eerstejaars nogal eens af....
Tot slot de Keuzemodule MBO-HBO: MBO-ers van ROC Tilburg (Welzijn, Onderwijsassistenten en PMK) maken tijdens een hele periode kennis met 3 instituten tijdens workshops en nemen het geleerde mee in de afsluiting van de Keuzemodule MBO-HBO middels een reflectie op het geleerde. Aansluitend hebben FIBS, FLOT, FHKE en Pedagogiek getrainde Studentmentoren klaar staan om hen te begeleiden in de overstap, in periode 4 èn 1. 'Hulp bij Inburgering', so to speak.
Uiteraard zijn Open dagen niet representatief, maar geven wel een beeld van het enthousiasme van opleiders over hun opleiding. De kunst is dat enthousiasme te laten postvatten bij a.s. studenten, zodat ze terug blijven komen om er meer van te weten en te ervaren...