Venlo,
28
januari
2019
|
17:02
Europe/Amsterdam

Op weg naar efficiënter en duurzamer transport

Met hun bronzen vermelding bij de Fontys Onderzoeksprijs 2019 waren Kristel Alons en Guy Somers nog niet klaar. De docenten van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek sleepten half januari een volgende award in de wacht op het congres van de Transportation Research Board in Washington. “Ons jaar is uitstekend begonnen.”

De twee zijn betrokken bij het project SYN-ERGIE, dat het goederentransport tussen West-Vlaanderen en (Nederlands) Limburg efficiënter en duurzamer wil maken. Het model dat Alons en Somers ontwierpen geeft bedrijven een strategisch advies om vrachten in het vervolg vaker via spoor en/of binnenvaart te transporteren. 

“Op die manier stimuleren we synchromodaal vervoer”, Kristel Alons (midden), Guy Somers (links van haar)vertelt Kristel Alons. “Daarbij zet je verschillende transportmiddelen en ladingen zo flexibel mogelijk in en houd je rekening met actuele situaties in het netwerk. Bijvoorbeeld lage waterstanden of werkzaamheden aan het spoor.”

Qua planning blijft dit voor veel logistieke bedrijven lastig: transport per spoor of water vraagt bijvoorbeeld om een ander boekingsproces dan de alom aanwezige vrachtauto. “Zo blijven alternatieven als trein en binnenvaart regelmatig onderbenut, terwijl die meestal veel minder belastend zijn voor het milieu.”

Onbekend maakt onbemind
De logistieke sector zoekt naar manieren om de levering van goederen (nóg) betrouwbaarder te maken. Volgens de onderzoekers draagt synchromodaal transport daaraan bij, waarbij dus tegelijk milieuwinst wordt geboekt.

Somers: “Het is echter voor veel bedrijven nog de vraag hoe je synchromodale planning precies inzet. Tot nu toe lukt het alleen enkele grote partijen, die beschikken over voldoende (financiële) middelen. Bij vervoersbedrijven in het mkb is er veel koudwatervrees. SYN-ERGIE moet een deel van die onzekerheid wegnemen."

Prijskaartje
“We zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een planningstool die ketenpartners ‒ zoals havenbedrijven, transporteurs en verladers ‒ helpt om synchromodaal transport sneller te omarmen”, licht Somers toe. “Met behulp van een demo illustreren we welke kansen deze vervoersaanpak biedt, en wat dat betekent voor je planning, klanten en prijskaartje.”

Aan de hand van zelf ontwikkelde vragenlijsten hebben Alons en Somers inmiddels een schat aan informatie opgehaald in de sector. Alles is erop gericht om de keuze voor synchromodaal vervoer stapsgewijs te vergemakkelijken. 

Samenwerking keten
“Eén van de problemen die nu nog spelen is het gebrek aan samenwerking in de keten, bijvoorbeeld bij het delen van data. Transparantie is essentieel voor deze vervoersmethodiek, maar uit concurrentie-oogpunt ontbreekt het daar voorlopig aan.”

Hun diepte-interviews bij marktpartijen stellen de onderzoekers bovendien in staat om maatwerk-advies te bieden. Alons: “Daarin schetsen we welke verbeterstappen mogelijk zijn om het vervoer ‘synchromodaler’ te maken.”

In het vervolg van het onderzoek werken de onderzoekers toe naar een standaardtool die bedrijven zelf kunnen invullen, waarna ze automatisch een passend vervoersadvies krijgen.

Verder op weg
Hun derde plaats bij de Fontys Onderzoeksprijs 2019 was goed voor 1000 euro. Alons en Somers hebben nog geen tijd gehad om na te denken over de besteding van dat geld. “Voorlopig zijn we druk met andere zaken. Met lector Haven- en Stadslogistiek Ron van Duin van Hogeschool Rotterdam zijn we bezig om ons model ook in die drukke transportregio toe te passen.”

75 studenten gingen daar aan de slag met een enquête op basis van onze vragenlijsten. “Dat biedt ons weer veel nieuwe input. Deze week horen we de uitkomsten daarvan.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]