Tilburg, Sittard,
21
september
2018
|
10:37
Europe/Amsterdam

Ook docentopleiding Nederlands minder in trek

Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding Nederlands. Ook bij de lerarenopleiding Nederlands van Fontys is er sprake van een daling. Zowel in Sittard als in Tilburg hebben zich dit jaar aanzienlijk minder studenten voor deze studierichting aangemeld.

Vorige week werd al bekend dat het aantal eerstejaarsstudenten Nederlands aan de universiteiten maar blijft dalen. In het hbo is dit ook het geval. Het aantal studenten dat zich voor een voltijd lerarenopleiding Nederlands aanmeldde is bij bijna alle hogescholen in Nederland afgenomen.

Flinke daling
Bij FLOT (Fontys Leraren Opleiding Tilburg) daalt het aantal aanmeldingen voltijd aanzienlijk. In 2017 waren er nog 35 aanmeldingen, waarvan 26 studenten ook daadwerkelijk met de opleiding zijn begonnen. Dit schooljaar waren er 15 aanmeldingen. Hoeveel studenten dit jaar uiteindelijk met de opleiding zijn gestart, is pas op peildatum 1 oktober bekend. “Een flinke daling”, zegt Claudia Boets, communicatie medewerker van FLOT.

“De voltijd in Sittard heeft te kampen met een daling van ongeveer 30 procent”, zegt Joris Pisters, communicatiemedewerker FLOS (Fontys Leraren Opleiding Sittard). In 2017 waren er 18 aanmeldingen voor voltijd. Hiervan zijn uiteindelijk 15 studenten met de opleiding gestart. Dit schooljaar waren er 10 aanmeldingen.

Liefde voor literatuur
De tanende interesse in Nederlands is al langer gaande bij de universiteiten. De toename van Engelstalige opleidingen, wordt daar als oorzaak genoemd. Maar ook het schoolvak Nederlands zou niet meer zijn wat het geweest is. Daarin in gaat het teveel om het aanleren van vaardigheden en te weinig om de liefde voor literatuur.

Esther Vos, opleidingscoördinator Nederlands voltijd in Tilburg, vindt het moeilijk om te duiden wat de oorzaken zijn. “We weten te weinig om te speculeren over oorzaken en oplossingen. De master Nederlands groeide bijvoorbeeld wél.”

Pabo
Het zou volgens haar kunnen dat het primair onderwijs een ‘concurrent’ is. “Dit effect is mogelijk groter bij Nederlands dan bij andere opleidingen, doordat het een vak is voor breed georiënteerde mensen die wellicht een afweging maken met een brede opleiding als de pabo.”

Een andere mogelijke oorzaak is volgens Hol de demografie. “Wij hebben vanuit het verleden voor Nederlands veel studenten uit de regio’s Zeeland en Limburg en dat zijn sterke krimpregio’s.” [Sanne Compiet]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.