Eindhoven,
06
december
2017
|
21:52
Europe/Amsterdam

Ook afgestudeerden chemie en werktuigbouwkundige zo aan de bak

ROA-rapport: veel banen in zorg, onderwijs en ict

Dat de arbeidsmarkt staat te springen om afgestudeerde hbo’ers in de zorg, onderwijs en techniek – met name ict - kan niemand zijn ontgaan. Het arbeidsmarktrapport van ROA bevestigt het nog eens deze week. Behalve ict, noemt het rapport ook chemie en werktuigbouwkunde als kansrijke technische opleidingen. “Onze studenten hebben zo werk”, melden Fontys-directeuren Jacqueline van Erp en Ella Hueting.

De vraag naar hbo-chemici is zo groot omdat er tal van maatschappelijke problemen moeten worden opgelost waarvoor zij nodig zijn. Er is behoefte aan innovaties op het gebied van voedselveiligheid, de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, oplossingen voor klimaatveranderingen en het hergebruiken van grondstoffen, de zogenoemde circulaire economie.

“Onze studenten komen terecht bij bedrijven op de Chemelot-campus, bij DSM en Sabic”, vertelt Jacqueline van Erp, directeur van de Fontys Hogeschool voor Toegepaste Natuurwetenschappen. “Maar ze zijn ook betrokken bij onderzoek in bijvoorbeeld de biobased industrie.” Hbo-studenten zijn gewild omdat ze praktisch zijn ingesteld, aldus Van Erp. “Daar is ons onderwijsprogramma helemaal op afgestemd. Studenten gaan al vanaf het tweede jaar met onderzoeksprojecten in de praktijk aan de slag. We werken samen met bedrijven, zoals Vertex Dental, dat kunststof verwerkt in kunstgebitten.”

Banen voor het oprapen
Ella Hueting, directeur Fontys Hogeschool Engineering, beaamt dat ook voor de afgestudeerden van opleidingen van haar instituut de banen voor het oprapen liggen. “Naast werktuigbouwkunde geldt dat ook voor elektrotechniek en automotive. In de Brainportregio is de vraag zo groot, dat bedrijven waarschuwen dat ze niet kunnen doorgroeien als er niet meer ingenieurs afstuderen.”

Hoewel er werk genoeg is, zorgt dat niet voor een enorme toename van studenten aan de technische hbo-opleidingen. Niet alleen bij Fontys, maar ook landelijk blijft de groei achter bij de vraag, ook al zijn de ict-opleidingen en chemie-opleidingen afgelopen jaren wel flink gegroeid.

Meer vrouwen de techniek in

Hoe krijgt het hbo dan toch meer techniekstudenten? “Wat mij betreft staan deze drie oplossingen bovenaan: meer meisjes moeten kiezen voor opleidingen in de ‘harde’ techniek, bij ons instituut is nu slechts 2 procent vrouw. Dat is niet makkelijk om te bereiken, we zijn er eigenlijk al 30 jaar mee bezig. Hier ligt ook een rol voor het basis- en voorgezet onderwijs.De tweede oplossing is meer buitenlandse studenten naar Nederland halen, van hen gaat de helft ten slotte in Nederland aan het werk. En tot slot helpt het als we technici die al aan het werk zijn, bijscholen. We bieden hen bijscholingsprogramma’s aan, ook online. Ook zijn er de tweejarige AD’s.” [Petra Merkx]

Wil je weten welke opleidingen een goede kans op een baan bieden? Lees dan hier het hele rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Foto boven: Jacqueline van Erp. Foto onder: Ella Hueting.