Eindhoven,
04
april
2023
|
12:26
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar welzijn en middelengebruik studenten

Fontys wil graag weten hoe het met haar studenten gaat. Daarom neemt ze deel aan een landelijk onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten. “We vinden studentenwelzijn heel belangrijk”, aldus Fontys-onderzoeker Linda Oosterwijk.

Meer dan de helft van de studenten die twee jaar geleden deelnamen aan de eerste Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs ervoer destijds prestatiedruk. 85% van de studenten gaf aan in het jaar ervoor alcohol te hebben gedronken en bijna 35% gebruikte cannabis.

Het kabinet reageerde geschrokken op de uitkomsten, net als de landelijke Studenten Vakbond en tal van universiteiten en hogescholen. Fontys nam niet deel aan het onderzoek, omdat ze vond dat haar studenten al werden overvraagd. “Fontys doet wat het kan om het welbevinden van studenten te bevorderen”, zei bestuursvoorzitter Joep Houterman indertijd tegen Bron.

Dit keer doet Fontys wel mee aan het onderzoek. “We vinden studentenwelzijn heel belangrijk”, aldus Linda Oosterwijk, onderzoeker bij de dienst Studentenvoorzieningen en Fontys Institutional Research. “We zijn benieuwd hoe de situatie onder onze studenten is en of we de juiste dingen doen.”

Linda OosterwijkElke twee jaar
Met het onderzoek willen het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland inzichtelijk maken hoe het gesteld is met de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten van hogescholen en universiteiten in Nederland. Ook geeft het onderzoek inzicht in welke factoren hier invloed op hebben.

Door het onderzoek elke twee jaar uit te voeren, is er zicht op de actuele situatie en mogelijke veranderingen in de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten door de tijd heen. Met deze kennis kunnen gerichte acties worden ondernomen om het welzijn van studenten te vergroten, zowel op landelijk en regionaal niveau, als binnen onderwijsinstellingen zelf.

Het eerste onderzoek vond plaats in de derde coronagolf, waarin een avondklok gold en de horeca was gesloten. “Corona heeft heel veel gedaan met het welzijn van jongeren”, zegt Oosterwijk. “Die gevolgen voelen we nu nog.”

Afstandsonderwijs
Denk aan (gedeeltelijk) afstandsonderwijs, waarbij niet alleen fysiek maar ook online wordt lesgegeven. Oosterwijk: “Het sociale contact is enorm belangrijk voor een student om succesvol te zijn en je op je plek te voelen. Dat was in coronatijd een enorme uitdaging en dat is het nog steeds.”

“Dat zien we terug in onze eigen Startthermometer, het reflectie- en welzijnsinstrument dat we jaarlijks afnemen bij onze eerstejaarsstudenten. Bij studenten die meer afstandsonderwijs hebben, zien we dat de binding tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten lager is.”

De resultaten van de eerste meting waren voor de overheid aanleiding voor extra inzet op studentenwelzijn. Er was ook kritiek. Relatief weinig studenten hadden de vragenlijst ingevuld. Deskundigen waarschuwden dat dit kan leiden tot een forse vertekening van de resultaten.

Risico
Fontys-onderzoeker Oosterwijk is zich bewust van dit risico. “Bij een lage respons is er kans dat een selectieve groep studenten hun mening geeft. Je kunt je dan afvragen hoe representatief die groep is voor de populatie studenten die we binnen Fontys hebben. Desalniettemin denk ik dat je ook bij een lage respons de resultaten serieus moet nemen.”

Fontys ontvangt naar verwachting eind 2023 een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten. [Marieke Verbiesen]

Boilerplate

Alle studenten hebben maandag 3 april via hun Fontys-mailbox een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Het gaat om de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Studenten kunnen de vragenlijst de hele maand april invullen. Dit duurt ongeveer 25 minuten. Studenten mogen zelf beslissen of ze meedoen aan dit onderzoek. De antwoorden en resultaten zijn niet herleidbaar tot een individu.

Studentenwelzijn bij Fontys
In het eerste jaar van de studie wordt de student gekoppeld aan een studentcoach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor (studie)keuze vragen en volgt de prestaties en geeft waar nodig handige tips en advies. Soms is er extra hulp nodig naast de begeleiding vanuit de opleiding of de studentcoach. Dan biedt Fontys meer hulp via Fontys.nl/helpt, de website voor vragen, ondersteuning, praktische info en inspirerende initiatieven.

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Joke
11
April
2023
Spanningen op het wereldtoneel, afbrokkelende waarden en normen, geen vertrouwen meer in de toekomst, onzeker of je volgend jaar je baan nog hebt, een niet-aflatende stroom asielzoekers, steeds meer mensen op een klein stukje grond, bizarre klimaatdoelstellingen, steeds meer regels en voorschriften, inflatie... Hoe zou het met de volwassenen in Nederland zijn?
Wim van de Riet
04
April
2023
'Mentale gezondheid' is natuurlijk 'geestelijke gezondheid' in goed Nederlands. Trimbos-instituut wilde graag verhippen en heeft op meerdere plekken op zijn internetpagina 'geestelijke gezondheid' vervangen door 'mentale gezondheid' en is vervolgens die gebrekkige vertaling van Engels 'mental health' ook in rapporten gaan gebruiken.