Tilburg,
23
januari
2020
|
16:40
Europe/Amsterdam

‘Onderwijsinnovatie Condor ten onder aan wij-zijcultuur’

Condor, een van de onderwijsvernieuwingsprojecten van Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ), gaat stoppen. Volgens directeur Marjo Spee ontbreekt de wisselwerking tussen Condor-docenten en andere FHJ-collega’s en zit er geen groei in het aantal studenten. Studenten zijn boos over dit besluit, innovatienetwerk iFontys spreekt van een gemiste kans.

Spee heeft de studenten inmiddels tekst en uitleg gegeven. Wie met Condor is gestart, mag de studie de komende jaren afmaken volgens dit didactisch concept (zie kader). In het kort komt dat erop neer dat ze baas zijn van hun eigen leerproces en geen colleges, opdrachten of toetsen krijgen.

Marjo SpeeDe FHJ-directeur geeft aan dat het aantal deelnemers aan het pilotproject Condor tegenvalt. In 2017 waren dat nog 35 eerstejaars, daarna 17 en 24. “We hadden de verwachting dat het aantal studenten langzaam zou toenemen en wilden bekijken of we deze didactiek voor heel FHJ konden doorvoeren.”

Naast een uitgebleven groei van het aantal studenten, waren er volgens Spee ook problemen op organisatorisch vlak en de uitvoerbaarheid. Condor zit niet in het FHJ-gebouw maar op een locatie in de Spoorzone (Mindlabs).

“Wij hoopten dat er een wisselwerking zou zijn tussen docenten die betrokken zijn bij Condor en bij ons projectonderwijs. Die is te beperkt gebleken.”

Onvoldoende gedragen
Annemarie van den Broek - voorzitter van iFontys, het innovatienetwerk dat zich binnen de instelling bezighoudt met onderwijsvernieuwing - ziet dat anders. “Als je als management zo’n vernieuwingstraject echt ondersteunt en daar veel waarde aan hecht, zorg je dat er regelmatig uitwisselingssessies zijn. Dat proces is onvoldoende gedragen binnen FHJ. Hierdoor is een soort wij-zijcultuur ten aanzien van Condor ontstaan.”

Vanuit Fontys zelf is die wisselwerking volgens Van den Broek wel georganiseerd. Dat gebeurde via het onderzoekstraject naar vernieuwende onderwijsideeën Social Labs. “De bevindingen van dit onderzoek binnen Condor zijn gedeeld met andere Social Labs. Tegelijk zien wij dat het veel moeilijker is om een verbinding te maken met de eigen opleiding.”

Bezwaren
Dat Condor op termijn stopt, heeft in de ogen van Spee niets met het didactisch concept te maken. “Wat ook meespeelt, is dat het Condor-gebouw te krap is om een nieuwe groep eerstejaars te huisvesten. Dus zouden er studenten in het FHJ-gebouw moeten komen en dat stuit ook op bezwaren van docenten en studenten.”

Annemarie van den BroekOok hierover heeft Van den Broek van iFontys een andere lezing. Ze wijst erop dat de journalistenopleiding in 2021 naar nieuwbouw in de Tilburgse Spoorzone verhuist.

"Het bleef lang de vraag of het hele concept van Condor daarin zou worden meegenomen. De docenten hebben zich daar heel hard voor gemaakt, maar uiteindelijk is het niet gelukt.”

“Bij FHJ kijken ze meer als haviken naar Condor dan als team. Ze zeggen: 'bewijs ons maar eens dat het werkt'. Nieuwe initiatieven worden op die manier langs de standaard maatstaf van het reguliere onderwijs gelegd. De vraag is of je dat moet willen als je een compleet nieuw onderwijsconcept begint vanuit andere aannames.”

Niemand schuldig
FHJ-directeur Spee zegt er geen vinger op te kunnen leggen waarom de groei bij Condor is uitgebleven. Ze geeft daar ook niemand de schuld van, maar tegelijk is het een constatering die volgens haar om een besluit vraagt.

“De inzichten die we hebben opgedaan gebruiken we om ons onderwijsconcept aan te passen en studenten meer eigenaar te maken van hun studie. Op die wijze komt het ten goede aan al onze studenten.”

Van den Broek ziet dat als een doekje voor het bloeden. Zij denkt dat Condor veel eerder omarmd had moeten worden door het managementteam. “Dan had de winst groter kunnen zijn.”

“Innovatie gebeurt vaak buiten de reguliere programma’s. Daar kan het groeien, maar dan moet je wel zorgen dat je kunt leren met en van elkaar. Ik zie dat dit binnen Fontys in een project als Social Labs meer gebeurt dan in de verbinding met het eigen instituut. Dat zijn gemiste kansen.”

'Ontzettend jammer'
Projectleider Roy Mevissen van Condor wil niet reageren op de kwestie.

In een korte, schriftelijke verklaring aan Bron laten ‘alle studenten van Condor’ weten het besluit van het management ‘ontzettend jammer’ te vinden: ‘We zijn ervan overtuigd dat Condor een succes is en we ervaren elke dag opnieuw hoe fijn en leerzaam het is om onze eigen leerweg te kunnen volgen.’ Ze willen hun verklaring niet nader toelichten. [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 8 (8)
Bedankt voor uw bericht.
Saskia van Overbeek
29
January
2020
Wat ontzettend jammer dat al zo snel de stekker eruit wordt getrokken. Condor was een mooi voorbeeld en inspiratiebron voor andere opleidingen. De paar jaren dat de opleiding heeft mogen bestaan is te kort om conclusies voor de lange termijn uit te trekken. De opleiding heeft op deze manier de kans niet gekregen om zich te kunnen bewijzen. Dat is nu juist zo belangrijk bij dit soort initiatieven. Bovendien loop je het risico op 'zie je wel - het werkt niet'- reacties, die ongegrond zijn. Ook instroomcijfers moeten op langere termijn bekeken worden, ervaring leert dat die kunnen schommelen. Tijd, doorzettingsvermogen en pro-actieve ondersteuning vanuit de organisatie zijn essentieel bij het slagen van onderwijsinnovaties! Ik hoop van harte dat andere instituten die ook met mooie onderwijsinnovaties begonnen zijn zich hierdoor niet uit het veld laten slaan. Gelukkig zien we dat dit soort onderwijsvormen steeds meer in opkomst zijn in zowel basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Laten we dat in het achterhoofd houden en vooral volhouden!
Reg ten Zijthoff
26
January
2020
Trieste ontwikkeling en een brevet van onvermogen voor FHJ directeur Marjo Spee. Wil je meer studenten? Doe dan wat aan de marketing. CONDOR is een uitstekend onderwijsproduct dat een veel grotere bekendheid moet krijgen. Mijn kleinzoon bestudeerde de curricula van de diverse journalistieke opleidingen eb liet zich door mij overhalen om toch eens naar Tilburg te kijken. Hij kwam razend enthousiast over CONDOR terug, maakte zijn keuze voor na het eindexamen en zit nu in een dip. De "kijkcijfers" zijn zelden beslissend als het gaat over kwaliteit. En CONDOR heeft kwaliteit. Wat niet perse gezegd kan worden over de FHJ directie. Als oud-journalist en oud-theaterdirecteur matig ik me die opinie aan. Dit besluit is een ernstige misser.
Elias Alexander
25
January
2020
Ik geloof oprecht niet dat ze de inzichten van dit traject gebruiken om het beste onderwijs voor alle studenten te creëren: studenten zijn juist gebáát bij een keuze, en niet slechts bij 1 stroming. Dat is didactisch zeer onverstandig denk ik.
Jos
25
January
2020
Zo komen we natuurlijk nooit vooruit, mevrouw Spee. Jammer!
Jochem Goedhals
24
January
2020
Zonder de ins en outs te weten van dit programma roept het vooral heel veel vragen op.
- wat waren de afgesproken resultaten die behaald moesten worden?
- welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er benoemd?
- waarom wijst men met de vinger naar het management als de instroom achterwege blijft?
- hoe verloopt de doorstroom?
- waarom moet het management de kruisbestuiving regelen?
- welke kwalitatieve en kwantitatieve resultaten zijn het doel geweest?
- welke ontwikkelingen zijn er wel of niet behaald?
- wat is de investering geweest in tijd of geld en wanneer was het 'kantelpunt'?
- de stekker is er heus niet in 1x uitgetrokken, wat zijn interventies geweest?
- wat is de rol van iFontys bij Condor, is onduidelijk?

Kortom ik vind het goed dat er twee verhalen in dit stuk worden opgenomen alleen is de context niet echt helder. Daardoor lijkt het nu of een onderwijsvernieuwing de nek wordt omgedraaid zonder gegronde redenen. Wat ik mij afvraag is hoe de vernieuwing tot stand is gekomen en op basis waarvan betrokkenen bepalen of het wel of niet terecht is. Als een vernieuwing uiteindelijk niet rendabel blijkt dan is het ergens ook logisch dat je ermee stopt. De vraag is dan of er een briljante mislukking van te maken valt zodat we als Fontys organisatie hiervan leren.
Erdinç Saçan
23
January
2020
Wat een triest nieuws. Onderwijsvernieuwing heeft een lange adem nodig. Steun vanuit management is hierin heel belangrijk. Ipv te beslissen om te gaan stoppen zou je moeten evalueren en verbeteren. Is er wel een PDCA cirkel toegepast of pats boem handdoek in de ring gegooid?
William van Deurzen
23
January
2020
Een abominabele keuze wat mij betreft. Fontys strooit met termen als ''innovatie'' en ''vooruitstrevendheid'' maar hier trekt het mt van de Fhj zijn handen vanaf zonder dat het de kans heeft gegeven om voldoende te ontwikkelen

ik lees dat het Cvb morgen langskomt bij Condor. Ik ben erg benieuwd wat hij over deze keuze te zeggen heeft.
Adri cornelissen
23
January
2020
Ik hoor alleen “systeem” tegen argumenten. Als je echt een verandering door wilt voeren, zullen We meer vanuit de bedoeling moeten gaan denken. Echt een gemiste kans voor FHJ! Ben benieuwd wat Joep hier van vindt. Hij komt morgen op bezoek bij Condor.
Fontys beken kleur! Wat is nu eigenlijk de bedoeling?
Gaan we glazen wassen (of te wel windowdressing) Of willen we echt onderwijs veranderen?