Eindhoven,
09
december
2020
|
11:19
Europe/Amsterdam

Onderwijsbond vraagt in nieuwe cao aandacht voor corona-werkdruk

Op 1 januari moet er een nieuwe cao liggen voor het hbo. De Algemene Onderwijsbond zet bij de onderhandelingen in op loonstijging, meer vaste contracten en aandacht voor de gevolgen van corona voor personeel.

De huidige cao loopt op 1 januari af en dus wordt er bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) hard gewerkt aan de voorbereiding voor nieuwe onderhandelingen. Die gaan half december van start.

Nog geen zeven maanden geleden bereikten vakbonden en werkgevers in het hbo een akkoord over een nieuwe cao. De lonen stegen met 2,75 procent en personeel kreeg een eenmalige uitkering van 880 euro. Ook werd bepaald dat nieuw personeel met een master in principe in salarisschaal 11 terechtkomt.

Financiële onzekerheid
“De inkt van de vorige cao was bij wijze van spreken nog maar net droog”, stelt Douwe van der Zweep, bestuurder hoger onderwijs van de AOb. Douwe van der Zweep“Toch zetten we er nadrukkelijk op in dat we voor 1 januari tot nieuwe afspraken komen, al realiseren we ons dat het kort dag is.”

De vorige cao was bewust een kortlopende cao vanwege de coronacrisis. Ook nu is er nog veel onzeker door de gevolgen van COVID-19.

Van der Zweep: “De financiële onzekerheid is ook nu weer een complicerende factor bij de onderhandelingen. Hogescholen verkeren bovendien in onzekerheid over onder andere de compensatie van gestegen studentaantallen en gestegen pensioenpremies.”

Werkdruk door corona
De AOb heeft de inzet van de vorige onderhandelingen aangevuld met enkele corona-gerelateerde onderwerpen. ‘Juist nu in coronatijd loopt de werkdruk nog meer op, de balans werk-privé raakt nog verder uit het lood. Dit moet aangepakt worden om leegloop te voorkomen en plezier in het werk op lange termijn te kunnen blijven borgen’, aldus de bond.

Van der Zweep: “Samen met de andere bonden zetten we daarbij in op loon, werkdruk en het sneller stijgen van het aantal vaste contracten. Ook de inzet op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering zal voor de werkgevers niet nieuw zijn.”

Slag om de arm
Van der Zweep houdt wel een slag om de arm als het gaat om de begindatum van de nieuwe cao. “Als we niet tot afspraken komen voor het nieuwe jaar, dan lopen na 1 januari de bestaande afspraken gewoon door.”

Alle afspraken over bijvoorbeeld bescherming bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, en alle verlofafspraken lopen in dat geval door. Van der Zweep: “Deze afspraken gelden niet alleen voor de huidige personeelsleden maar ook voor personeel dat na 1 januari in dienst komt. Maar we willen uiteraard ook nieuwe afspraken maken.”

Over de werkgeversinzet is overigens nog niets bekend. [Ivo van der Hoeven

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.