Eindhoven,
07
oktober
2021
|
17:45
Europe/Amsterdam

Ondanks grote behoefte aan leerkrachten, daalt instroom pabo

Er starten dit studiejaar in het gehele hbo minder studenten dan vorig jaar. Fontys heeft 7,6 procent minder eerstejaars. Opvallend is dat bij de pabo’s de dalende instroom zelfs twee keer zo groot is.

Landelijk is de afname ongeveer gelijk met die van Fontys. Dat blijkt uit het aandeel dat Fontys heeft: 9,4 procent. Het is zelfs een tiende meer dan vorig jaar. 

Het neemt niet weg dat er grote zorgen zijn over de afname bij de pabo’s ( ook landelijk). Fontys telt nu 672 eerstejaars, 99 minder dan vorig jaar; een afname van 14,1 procent.

“Dat is natuurlijk tragisch, omdat het lerarenberoep zo belangrijk is en er een groot tekort is aan leerkrachten. Dat wordt de komende jaren nog erger, doordat Nus Walesoneen flink deel van het onderwijspersoneel met pensioen gaat”, zegt Nus Waleson, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie, waar vijf pabo’s in Noord-Brabant en Limburg onder vallen.

Tweede Kamer
Ook in de Tweede Kamer werd er gisteren over gesproken. Minister van Engelshoven wil laten onderzoeken of het mogelijk is meer mbo’ers naar de pabo te krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van het niveau.

Een van de problemen is dat een kwart van de aanmelders de toelatingstoets niet haalt. De vraag is nu of het aan de mbo’s is om het niveau op te schroeven of aan de pabo’s.

Er werd ook geopperd om de toelatingsexamens af te schaffen. De minister liet weten dat zij het startniveau ook belangrijk vindt, maar wil kijken of het mogelijk is dat de studenten de toetst niet vooraf doen, maar tijdens het eerste jaar.

Complex probleem
Volgens Fontys-directeur Nus Waleson is het een complex probleem, dat deels buiten zijn invloedssfeer ligt. “Het imago van docent speelt nog steeds een rol. In publicaties gaat het altijd over zaken als werkdruk, het lage salaris, gedoe met ouders in groep acht over het schooladvies of dat je voor ‘moeilijke klassen’ moet staan.”

Een aantal zaken ligt wél binnen zijn invloedssfeer, zoals de opzet van de opleidingen en het aantrekkelijker maken Arie Slobvan de opleiding voor jongens. “Fontys is bezig met een transitie naar een andere opzet van de opleiding, waardoor afgestudeerden meer mogelijkheden krijgen en een breder carrièreperspectief.”

Het instituut is ook betrokken bij een landelijk initiatief om meer jongens naar de pabo te trekken. “Dat is inderdaad niet nieuw, maar we proberen hierin nu toch echt stappen te zetten.”

Ook de aansluiting mbo-hbo heeft volgens Waleson de volle aandacht van Fontys.

Meer geld
Ondertussen hoopt hij dat het nieuwe kabinet werk maakt van een betere salariëring van de onderwijzers. “Slob heeft dat geld in het vooruitzicht gesteld, nu hopen dat het er komt.”

Hij relativeert de cijfers ook. “We weten nog niet of deze afname structureel is of een incident, mogelijk als gevolg van de coronacrisis.” [Petra Merkx]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Petra Moolenaar
08
October
2021
Een mooi artikel over een groot probleem. Het is bezwaarlijk dat de tweede kamer zich niet beter informeert over de problematiek op de pabo's. Het gaat niet aan, om pabodocenten op te zadelen met een tekort aan kennis van studenten. Ten onrechte wordt er gefocust op het mbo. Ook havisten hebben een groot tekort aan kennis. Deze kennis inhalen op de pabo verhoogt de werkdruk en er is ook een groot tekort aan vakspecialisten op pabo's, die deze achterstanden op korte termijn kunnen wegwerken. Er moet meer nagedacht worden over de inrichting van het basisonderwijs. In Zweden werkt men al jaren met vakspecialisten. De leerlingen op de deze scholen voor primair onderwijs krijgen aparte docenten voor aparte vakken en alle docenten op deze scholen hebben daarnaast in hun opleiding zich verregaand verdiept op het gebied van pedagogiek en de ontwikkelingspsychologie. Al deze collega's hebben een master en zijn universitaire opgeleid: de salarissen zijn navenant. Alleen op deze manier garandeer je kwaliteit. Voor MBO-ers kun je een tussenstap aanbieden. We hebben op dit gebied op dit moment de ADPEP. Na het voltooien van deze tweejarige studie, kunnen deze collega's al in het onderwijs worden ingezet en wordt van hen verwacht dat zij in de volgende drie jaar een master halen op één van de terreinen en zich verder ontwikkelen, waar het gaat om pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Het is ook van belang dat je uitgaat van onderwijs van 0 tot 15 jaar, waarbinnen collega's zich kunnen en mogen uitspreken voor een bepaalde leeftijdsgroep. Zo geef je het beroep weer aanzien en haal je meerdere mensen over om te kiezen voor dit beroep. Dit vraagt om een nieuwe kijk op onderwijs, het vraagt om duidelijke uitspraken over de benodigde hoogwaardige kennis en vaardigheden, die toekomende generaties zullen moeten hebben, om maatschappelijk in een nieuwe kennismaatschappij mee te kunnen. Het vraagt om vergaande samenwerking van pabo's met universiteiten en van scholen voor basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. We moeten af van lapmiddelen als het gaat om de basis van onze kennis: het basisonderwijs.
Tom
09
October
2021
Ik zie helaas geen visie bij de afgelopen regeringen…alleen lapmiddelen…