Eindhoven,
07
september
2021
|
09:36
Europe/Amsterdam

Lerarentekort noopt tot anders opleiden

Het lerarentekort blijft het onderwijs parten spelen. Daarom gaan de lerarenopleidingen van Fontys op de schop. Op maandag werd de aftrap gegeven van het Programma Transitie Educatieve Opleidingen bij Fontys in het Eindhovense Parktheater.

Vanaf het podium van de Philipszaal waar deze maand Daniel Arends, Jeroen Leenders en Guido Weijers optreden, werd het startschot gegeven voor het Programma Transitie Educatieve Opleidingen. Spoileralert: gelachen werd er niet.

Wel werden in het Parktheater dromen, fantasieën en vergezichten op het lerarenonderwijs gedeeld met het aanwezige publiek bestaand uit docenten en ondersteunend personeel van de vele lerarenopleidingen van Fontys.

Niet alle vacatures gevuld
Dat er zaken moeten veranderen in de wereld van het onderwijs, daar zijn alle docenten en betrokkenen het over eens. Want alle scholen (basis en middelbaar) zijn sinds vandaag weer begonnen, maar niet alle vacatures zijn gevuld.

In de grote steden dreigen op korte termijn zelfs basisscholen te moeten sluiten vanwege het lerarentekort, zo stelden de onderwijswethouders van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam vlak voor de zomervakantie.

Extra geld
Het probleem wordt al jaren onderkend en staat ook al jaren hoog op de politieke agenda in Den Haag. Er wordt zelfs ruim 800 miljoen euro per jaar extra uitgetrokken om het probleem op te lossen. Maar met geld alleen wordt dit probleem niet de wereld uit geholpen.

Een meer flexibele opleiding waarbij studenten vanuit een brede basis zelf hun leerroute kunnen samenstellen en meer en betere samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen binnen Fontys moeten uitkomst bieden.

Maar voor het zover is zullen de transitieplannen die de Fontys-opleidingen in januari hebben opgesteld, verder uitgewerkt moeten worden. Een eerste aanzet hiervoor werd vanmiddag (maandagmiddag) in het Parktheater gegeven.

Maatschappelijke opgave
“We hebben een behoorlijke maatschappelijke Martin de Wolfopgave te realiseren”, stelt Martin de Wolf, programmadirecteur Transitie Educatie bij Fontys. “Om het lerarentekort mee op te lossen zullen we moeten zorgen voor een betere doorstroming van studenten zodat we aan de achterkant meer studenten kunnen opleveren voor het werkveld.”

Om dit te realiseren zullen lerarenopleidingen volgens De Wolf beter moeten aansluiten bij het werkveld en dus moeten de opleidingen op de schop. “Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. We hebben een programma van ten minste vier jaar om te komen tot een flexibel opleidingsmodel.”

Breed ontwerptraject
Voorlopig verandert er dus nog weinig binnen de lerarenopleidingen van Fontys. “We starten dit jaar met een breed en open ontwerptraject waarin we uitzoeken wat onze gemeenschappelijke uitgangspunten gaan worden.”

De aftrapbijeenkomst in het Parktheater, waarbij verschillende gasten uit het werkveld waren aangesloten, was volgens De Wolf vooral bedoeld om de mensen van de lerarenopleidingen van Fontys te informeren over de plannen.

“We willen de lerarenopleiders inspireren en nieuwsgierig maken. Nieuwsgierig naar de plannen en nieuwsgierig naar elkaar. Want we willen iedereen uitnodigen om mee te denken met de zeven ontwerpteams die zich komend jaar over de plannen buigen.”  [Ivo van der Hoeven] 

Lees meer over de inhoud van de transitie in het eerder verschenen artikel: Lerarenopleidingen staan voor grote veranderingen.

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Han Schiebaan
25
March
2022
Zoals hieronder al gezegd: spannende ontwikkeling. Houd daarbij ook goed in het oog wat in het werkveld speelt, welke ontwikkelingen zijn aan de orde en kunnen we verwachten? En ook: is de inhoud van de opleiding in overeenstemming met wat in het klaslokaal wordt aangeboden (en dus aan de docent gevraagd)?
Minstens zo zinvol kan het zijn te kijken naar hoe het bedrijfsleven omgaat met dezelfde vraagstukken en wat daarvan kan opgenomen worden in het opleiden van de docent van morgen.
Jacintha Melenhorst
21
September
2021
Spannende ontwikkeling! Laten we vooral ons werkveld hierbij betrekken, variërend van de meest traditionele tot de meest progressieve scholen, zodat we blijven opleiden voor onze 'afnemer' en die vooral niet uit het zicht verliezen.