Eindhoven,
05
november
2020
|
13:17
Europe/Amsterdam

‘Ogen niet sluiten voor stagediscriminatie’

Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite met het vinden van een stageplek dan andere studenten, blijkt uit recent onderzoek. “Begin ermee te erkennen dat dit probleem er is”, vindt Fontys-docent Jochem Goedhals.

De onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en Klooster Onderzoek en Advies stellen dat het hbo meer aandacht heeft voor studiesucces dan voor het creëren van gelijke kansen op stage en werk voor álle studenten.

Studenten die geconfronteerd worden met ongelijke kansen worden hier de dupe van. En zo begint discriminatie op de arbeidsmarkt eigenlijk al in het onderwijs. Betere begeleiding vanuit de opleiding zou nodig zijn volgens de onderzoekers.

‘Geen ervaring mee’
De uitkomsten van het onderzoek zijn niet herkenbaar Marieke van Amelsvoortvoor stage- en afstudeercoördinator Marieke van Amelsvoort van Fontys Hogeschool Engineering. Al ruim twee jaar begeleidt ze techniekstudenten bij het vinden van stageplekken. Van Amelsvoort zegt geen enkele ervaring te hebben met bevooroordeelde stagebedrijven.

“We hebben nog nooit klachten gehad van allochtone studenten. Gelukkig maar. In de techniekwereld beoordelen bedrijven de kandidaten op de inhoudelijke kwaliteiten en niet op de naam van een student. Ik denk dat dit tekenend is voor de technische industrie.”

Stage bij KLM
Vierdejaarsstudent ICT & Business Aleyna Kartal zegt zelf geen discriminatie te hebben meegemaakt, maar kiest wel bewust internationale bedrijven uit voor haar stages. Haar eerste stage liep ze bij KLM. Voor haar tweede heeft ze aanvragen uitstaan bij Microsoft en Philips, ook internationaal georiënteerde bedrijven.

“Ik heb het gevoel dat ik mijn kansen vergroot als ik kies voor grote internationale bedrijven. Die hebben werknemers uit alle windstreken in dienst en zijn over het algemeen meer open minded in het aannemen van stagiairs met een migratieachtergrond.”

Afwijzing voorkomen
Dat discriminatie nog steeds speelt bij het verlenen van stageplekken weet Aleyna van vriendinnen op de Pabo. “Ik heb het geluk dat ik werk in de ICT, bedrijven zitten om ICT’ers te springen.”

“Maar voor studenten van de lerarenopleiding is het een ander verhaal. Pabo-studenten met een Marokkaanse of Turkse naam zullen niet snel bij een geheel witte school een stageverzoek indienen. Simpelweg omdat ze de afwijzing liever voorkomen.” 

Stagecoördinatoren Jochem Goedhalsvan verschillende Pabo-opleidingen binnen Fontys zeggen geen ervaring te hebben met stagediscriminatie. Het probleem speelt volgens hen niet. Jochem Goedhals, mede-oprichter en teamleider van het multidisciplinaire en interculturele Fontys PULSED, zet daar zijn vraagtekens bij.

Met 0-1 achter door achternaam
Goedhals: “PULSED biedt een minor aan waaraan studenten van over de hele wereld deelnemen. Daar zitten ook Afrikaanse jongeren bij en die komen wel degelijk minder makkelijk bij bedrijven binnen. Hun achternaam en het ontbreken van een warm netwerk draagt er mede aan bij dat ze bij een stageaanvraag meteen met 0-1 achterstaan.”

Het probleem ontkennen is volgens Goedhals niet de oplossing. “Als wij als medewerkers massaal zeggen dat dit probleem niet speelt, dan doen we de studenten ernstig tekort. Het probleem speelt wel degelijk, waarom vragen we het de studenten niet zelf?”

Discriminatie is volgens Goedhals een beladen woord en misschien een lastig onderwerp, maar moet wel besproken worden. “En trek het dan breder dan afkomst of kleur. Pas als we met elkaar in gesprek gaan, kunnen we elkaar leren begrijpen en helpen.”

Matching moet anders
Het probleem van stagediscriminatie de wereld uit helpen, wordt lastig denkt Goedhals. “Maar begin ermee te erkennen dat het probleem er is voor sommige studenten. Van daaruit kun je op zoek gaan naar oplossingen.”

Goedhals wil wel alvast een voorzet geven: “De matching tussen studenten en bedrijven kunnen we op een andere manier vormgeven. Waarom niet met een soortgelijk systeem zoals bij de Voice of Holland? Bedrijven draaien hun stoel om op het verhaal dat ze horen en niet op de naam of de kleur van de kandidaat. Dat zou een mooie oplossing zijn.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Marlou
06
November
2020
Helemaal eens met Jochem, erken het probleem! Het speelt ook in de ICT waar de stageplekken voor het oprapen liggen. Het is helemaal erg als het om een student met een migratie-achtergrond en een ondersteuningsbehoefte. Laten we samen werken aan oplossingen.