Eindhoven,
04
oktober
2022
|
10:46
Europe/Amsterdam

Nieuwe inschrijvingen bij Fontys flink gedaald

Het aantal nieuwe inschrijvingen van studenten bij Fontys is 9,5 procent lager dan vorig jaar. De sterkste daling zit bij de economische opleidingen, maar ook de onderwijsstudies en Verpleegkunde zitten dik in de min.

De voortekenen waren er al in het vroege voorjaar, toen bleek dat het aantal aanmeldingen fors minder was dan voorgaande jaren. Dit jaar telt Fontys een kleine 12.000 nieuwe inschrijvingen, ruim duizend minder dan vorig jaar. De grootste daling komt van Nederlandse studenten: - 11,6 procent. Maar ook uit België en Duitsland kwamen in totaal ruim honderd minder nieuwe inschrijvingen.

Het aantal buitenlandse studenten komt niettemin uit op een plus omdat er uit andere landen 200 studenten meer werden ingeschreven dan vorig jaar. Die komen onder andere uit Ierland, Letland, Litouwen, Spanje en Portugal.

Met de daling van 9,5 procent verloor Fontys ook een marktaandeel van 0,56 procentpunt. Het hbo in heel Nederland heeft te kampen met terugloop. Maar bij andere hbo-instellingen - ook die in het zuiden van het land, Avans en Zuyd - is die terugloop aanmerkelijk kleiner.

In het duister
Waar deze grote afname door wordt veroorzaakt, blijkt moeilijk te definiëren. Althans: er is niet echt één oorzaak. Het coronaeffect, meer studenten die een tussenjaar nemen vanwege de beurs die er in 2023 aankomt en scholieren die steeds vaker voor de universiteit kiezen, dat zijn landelijke effecten die ook op de cijfers van Fontys invloed hebben. 

“We hebben op meer dan 15 factoren onderzoek gedaan om te kijken waar het aan ligt. Helaas is er geen éénduidig antwoord te vinden. Er is inderdaad een aantal landelijke trends maar daar heeft iedere hogeschool last van”, aldus Teun Slot, teamleider marktpositie bij de dienst marketing en communicatie.   

“Uiteraard doen we, nu de cijfers steeds meer definitief zijn, nog steeds uitgebreid onderzoek zodat we gerichte aanpassingen in het wervingsproces kunnen doorvoeren. Zo kijken we onder andere naar prospects die zich niet hebben aangemeld maar ook op andere fases in de conversie richten we ons.”

Corona?
Studenten van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid op stage. Archieffoto: Bart van OverbeekeVoor sommige ‘zakkers’ is nog wel een verklaring te vinden. Het aantal nieuwe studenten bij Fontys verpleegkunde is 24 procent lager. Die terugval is de grootste onder alle hbo-opleidingen verpleegkunde in Nederland, maar landelijk daalde het aantal inschrijvingen ook met ruim 17 procent. Een verband met de coronacrisis lijkt voor de hand te liggen. 

Misschien, maar dat is speculatief, gaat dit ook op voor de onderwijsopleidingen. In elk geval daalde ook daar de instroom. Van Pedagogiek (-20 procent), tot de pabo’s (-12 procent) en de lerarenopleidingen (-9 procent in Tilburg en -12 procent in Sittard): met uitzondering van De Nieuwste Pabo schreven zich overal minder nieuwe studenten in.

De grootste daling noteren echter de economische opleidingen. Voor een deel is daar een verklaring: er rustte een numerus fixus op de opleiding Vastgoed en Makelaardij. Die noteerde daardoor -59 procent. Maar ook Fontys Communicatie noteerde -30 procent, de grootste daler in die studierichting in Nederland.

Positieve uitzonderingen
Bij de techniekopleidingen vallen twee zaken op. De instroom bij Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek was bijna 28 procent lager dan vorig jaar. Daarentegen gaat het met Engineering juist weer beter dan de voorgaande jaren: een plus van ruim 12 procent .  

Fontys Journalistiek in Tilburg telde meer inschrijvingen dan vorig jaar.Er zijn nog enkele andere positieve uitzonderingen. Zo kent Journalistiek 8 procent meer inschrijvingen, en Paramedisch 11 procent meer. Waarbij die laatste vooral een flinke toename ziet van internationale studenten.  

Masters en deeltijd
De afname beperkt zich niet tot de voltijd bachelor opleidingen. Fontysvoorzitter Houterman sprak aan het begin van het nieuwe collegejaar nog de wens uit dat meer studenten een master halen binnen Fontys in plaats van bij de universiteit. Maar het aantal nieuwe inschrijvingen voor het huidige masteraanbod daalde met 17 procent. Met name het aantal inschrijvingen voor masters in educatie nam flink af.

Ook meldden zich minder studenten aan voor Associate degrees, maar die daling is met 3 procent beduidend minder groot.

Tot slot hebben zich ook minder nieuwe deeltijdstudenten ingeschreven. Wederom met name in de onderwijssector: die kende 1300 nieuwe inschrijvingen , 200 minder dan vorig jaar. De helft daarvan betreft master studenten. [Jan Ligthart]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.