Eindhoven,
12
juli
2017
|
13:46
Europe/Amsterdam

Nieuwe Associate degree is kans voor mbo'er

Hogescholen mogen zelfstandige opleiding naar eigen inzicht invullen

Hogescholen mogen voortaan Associate degrees, de tweejarige hbo-variant, als zelfstandige opleiding aanbieden. Voor Fontys geen reden om nu een woud aan extra 'Ad's' uit de grond te stampen, maar wel een kans om meer studenten met een mbo-achtergrond te trekken.  

De hogescholen zien het als een mijlpaal: eindelijk kunnen zij de Associate degrees inzetten om zich beter te profileren bij aspirant-studenten. Met de aanvaarding van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer vorige week krijgt deze tweejarige opleiding een zelfstandige en volwaardige positie binnen het hoger onderwijs. Sommige hogescholen kiezen er zelfs voor om de Ad-opleidingen onder te brengen in een apart gebouw. 
Dat gaat bij Fontys niet gebeuren, zegt Mia van Rijsewijk, consultant bij de dienst Onderwijs en Onderzoek. "Wij zijn al geruime tijd bezig om de bekendheid van onze bestaande Ad's te vergroten en breiden het aantal uit wanneer dat nuttig is. We gaan er niet zomaar meer in de markt zetten. Maar het helpt wel als je ze zelfstandig kunt aanbieden.''

Cross overs
Nu is het nog zo dat de Ad's gekoppeld zijn aan een bachelor opleiding. Een zelfstandige status geeft meer vrijheid om ze in te vullen. "Je kunt cross overs maken in de inhoud, in samenwerking met het mbo en vanuit verschillende instituten en opleidingen. Studenten kunnen na het behalen van de Ad direct aan de slag of doorstromen naar een bachelor is mogelijk." 

Verdieping
Associate degrees zijn vooral aantrekkelijk voor mbo'ers. Om allerlei redenen: velen van hen zien er bijvoorbeeld tegenop om extra schulden op te bouwen met een vierjarige opleiding. Ook hebben mbo'ers vaker moeite met het (abstractie)niveau op het hbo. De uitval na een jaar is onder mbo'ers van alle groepen het hoogst. De Ad's sluiten volgens Van Rijsewijk in het begin goed aan bij het praktische mbo, om in de loop van de twee jaar meer verdieping te brengen. Ook voor mbo'ers die inmiddels werken, is de deeltijdversie om die reden aantrekkelijk. Van Rijsewijk vertelt dat ook nu al wordt samengewerkt met mbo's in de regio om de behoeften in kaart te brengen en gezamenlijk Ad's van de grond te tillen. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een brede Ad in de ICT en aan een Ad Pedagogisch Educatieve Professionals, ofwel ondersteuners op school, in de jeugdzorg en de kinderopvang. Ook voor verschillende Ad's in de ict en de commerciële economie liggen aanvragen of zijn die in voorbereiding.

Emancipatie
Het hbo houdt, ondanks de samenwerking met het mbo, de eindverantwoordelijkheid in de Ad's. Het moet een hbo-opleiding blijven met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. Het is ook belangrijk dat studenten naar de hbo-instelling gaan om de Ad te volgen, vinden Kamer en hogescholen. Daar gaat volgens hen voor mbo'ers een emanciperende werking vanuit. Slechts bij hoge uitzondering mag een mbo-instelling de Ad verzorgen. Van Rijsewijk: "Je ziet in de praktijk dat mensen die na het mbo willen doorstromen, er aan toe zijn om fysiek een stap te maken. Ze willen zich aan een nieuw, hoger niveau optrekken.''  [Debbie Langelaan]        

Foto boven: Mia van Rijsewijk. Foto onder: minister Bussemaker tijdens een bijeenkomst in mei in Utrecht over een betere aansluiting tussen mbo en hbo.