Sittard,
17
december
2021
|
09:46
Europe/Amsterdam

'Nieuwe aanpak lerarentekort gaat niet werken'

"Ze willen niet een schaap met vijf maar met zes poten. Wat in het regeerakkoord staat over de aanpak van het lerarentekort, werkt niet. Er moet echt op een andere manier naar het lerarenvak worden gekeken." 

Anton van den Brink, directeur van Fontys Lerarenopleiding Sittard windt er geen doekjes om. "Fijn als ze extra geld willen uittrekken voor de lerarenopleidingen. Maar we zitten niet te wachten op meer geld. We willen meer studenten." En dat gaat volgens Van den Brink niet gebeuren met de voornemens van het nieuwe kabinet.

Anton van den BrinkWaar binnen Fontys nog voorzichtig positief wordt gereageerd op het hoofdstuk hoger onderwijs in het regeerakkoord, ligt dat beduidend anders als het gaat om de plannen voor het wegwerken van het lerarentekort.  

In het regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet wil inzetten op de 'versterking van de kwaliteit van lerarenopleidingen. Dat zou dan moeten gebeuren 'met aandacht voor effectieve vakdidactiek, specialisatie in het jonge of oudere kind, digitale vaardigheden en passend onderwijs.'

Derdegraads
"Allereerst: er is niets mis met de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Het probleem is heel anders. Er worden te veel eisen gesteld aan de studenten. En dat worden er dan kennelijk nog meer. Daar knelt het nu juist. Iedereen moet maar alles kunnen, en telkens meer. Dat houdt een keer op."

"De oplossing zit hem in het bevoegdhedenstelsel. Wat mij betreft voeren we weer een derdegraads opleiding in. Meer differentiatie. Dat zal ook leiden tot minder uitval."

"Leid leraren op voor verschillende niveaus. De huidige opleidingen zijn voor veel havisten en mbo'ers te hoog gegrepen. Die halen het niet. Terwijl je die voor een derdegraads opleiding wellicht binnenboord zou houden."

Meer vwo'ers
Even graag zou de Fontys-directeur veel meer vwo'ers verwelkomen als student. "We zien dat die het aantoonbaar beter en sneller doen. Maar vwo'ers komen maar mondjesmaat op onze opleidingen af. Die gaan nu eenmaal liever niet naar het hbo."

Plus: werken in het onderwijs staat momenteel niet bepaald op nummer 1 in de lijstjes van leukste banen. "Nee. Wat dat betreft werkt het imago van alle kanten niet mee."

Academici
Ook blijkt uit het regeerakkoord dat de partijen graag meer academici voor het onderwijs willen interesseren. 'We verhogen de academische instroom.' En: 'We ondersteunen beginnende leraren en flexibiliseren en verbeteren de opleiding voor zij-instromers.' Bijscholing wordt naar verluidt een ‘prioriteit’.

Vooropgesteld, zegt Van Den Brink: er zitten enkele goede elementen in het akkoord. Hij juicht flexibilisering toe, dat het allemaal wat gemakkelijker mag gaan en niet via 384 moeilijke routes. En een betere verdeling tussen academici en hbo'ers in het onderwijs zou inderdaad mooi zijn. Maar dat ziet hij niet snel gebeuren. 

"Voor academici is het onderwijs echt een beetje tweede keus. Die zien het halen van een onderwijsbevoegdheid als een 'nice to have', maar willen toch vooral verder in de wetenschap. We zien dat zelf bij een minor die we studenten van de Universiteit Maastricht aanbieden. Die minor is populair, er komen genoeg studenten op af. Maar slechts een handjevol geeft aan het onderwijs in te willen." [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Vrieskist-4
01
January
2022
De beste insteek is inderdaad sneller met dat vaste contract over de brug komen en niet het onderdeel worden van de managementprestaties van een interim-manager (die verder niets met onderwijs heeft, soms zelfs tegenwoordig geen eigen onderwijsbevoegdheid heeft). Verder een versterking van het systeem van functie-differentiatie verder uitbouwen, naar beneden inderdaad met derde graads functies en naar boven toe met een verbreding van de LC en LD quotering per school maar tevens met de uitbouw van LE en misschien zelfs wel LF schalen. De toppen van Docentenfuncties in het VO mogen best rechtstreeks met onderwijskundig onderzoek verbonden zijn. Dan biedt je ook mooie perspectieven voor docenten die er voor gaan. En stel gerust eisen aan scholen op dat punt, ze draaien ten spotte op belastinggeld. (Dit zegt een docent, zijinstromer, met tweede en eerste graad bevoegdheid en tevens via de lerarenbeurs een MSc in management wetenschappen)
D'n Denker
20
December
2021
Als je professionals wilt binden zul je zekerheid moeten bieden. Jonge docenten worden het onderwijs uitgepest door tijdelijke contracten en halve banen.
Zorg dat een jonge onderwijzer of docent een vast contract kan verwerven na één jaar. Niet drie jaar een worst voorhouden en vervolgens na drie jaar einde contract en weer een nieuwe starter binnenhalen. Na een paar jaar stopt de onderwijsprofessional en zoekt een baan met meer zekerheid.
Jacintha Melenhorst
17
December
2021
In plaats van tweede keus en 'Nice to have' zouden we eens kunnen kijken naar hoe we hoogopgeleide professionals en academici kunnen verleiden. Zonder ze te 'dwingen' de keuze voor het onderwijs als fulltime baan te maken, maar als prachtige kans een schitterende carrière voort te zetten in een hybride baan waarin je je kennis en ervaring deelt, je inspireert, je je beroepskennis en -ervaring een mooi vervolg geeft. Laten we vooral kijken naar kansen, mogelijkheden, ipv obstakels. Leraar: de mooiste baan ter wereld!
Jos Janssen
17
December
2021
Moet de focus niet komen te liggen op inspirerende voorbeelden van mensen die jarenlang in de beroepspraktijk hebben gewerkt en dan iets terug willen doen voor de maatschappij door als docent aan de slag te gaan? Juist deze mensen nemen ontzettend veel praktijkervaring mee en studenten merken dat. 'Al doende leert men het meest', en docenten met die 'doe' ervaring nemen dat letterlijk mee de classroom in.