Eindhoven,
25
juni
2018
|
09:44
Europe/Amsterdam

Nieuw jasje deeltijd Technische Bedrijfskunde

'Beter afgestemd op werkveld'

Technische Bedrijfskunde in deeltijd (Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek) ging in de voorbije maanden terug naar de tekentafel. Het leidt tot een curriculum dat beter is toegesneden op de ambities van de student en nauwer aansluit bij het werkveld. “We zijn trots op het eindresultaat”, vertellen docenten Tom van Buitenen en Raoul Bosboom. Om de herziene opleiding voor het voetlicht te brengen, organiseert TB op donderdag 28 juni een Inspiratiemiddag.

door Frank van den Nieuwenhuijzen
Raoul Bosboom.Er is veel gebeurd op die tekentafel. Bosboom, die de vernieuwingsslag als projectleider in goede banen leidde: “Van afstudeerders hoorden we vaak: Mooie studie, veel geleerd, maar ik ben blij dat het erop zit.”
Die wat negatieve nasmaak kwam vooral door de belasting van de opleiding op werk en privé. “Dat laatste nemen we weg door meer maatwerk, oftewel personalisering. Niet alleen stellen we de student in staat eigen casussen in te brengen - we kijken ook naar zijn persoonlijke DNA. Welke zijn de specifieke sterkten en zwakten hoe spelen we daarop in?”
Zo ontstonden nieuwe modules, gericht op specifieke competenties (bijvoorbeeld managementvaardigheden). Bosboom ziet dit als de ultieme vorm van ‘werkplekleren’. En: omdat de studie zo beter aansluit bij de beroepssituatie van de student, gaat er meteen druk van de ketel.

Vraag en aanbod
Naast flexibilisering was er nog een belangrijke aanleiding om de deeltijdopleiding door te lichten: de ‘match’ met het werkveld. Eén van de grootste knelpunten bij de groei van technologiebedrijven is de beperkte beschikbaarheid van goed personeel. Het blijft daarom zaak om vraag en aanbod optimaal af te stemmen. "We merkten bijvoorbeeld dat er steeds vaker een onderzoekende houding wordt verwacht van werknemers”, zegt Bosboom. “Zij staan dan voor de vraag waarom een leveringsproces zes weken duurt.” De nieuwe opleiding helpt studenten om dit soort problemen het hoofd te bieden. 

Urgentie
Zo’n opleidingsvernieuwing is leuk, maar waarom is dit niet eerder gebeurd? Bosboom: “Op zich hebben we goede instroomcijfers, ongeveer 60 studenten per jaar. Bovendien was de opleiding ook voldoende praktijkgericht. Dat kun je gerust stellen als je jaarlijks ruim 300 externe projecten doet...”
Toch wilde TB ‒ mede ingegeven door het nationale adviesrapport ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassen’ ‒ werk maken van vernieuwing. “We zagen eindelijk aanknopingspunten om specifiek voor studerende professionals een sterkere opleiding neer te zetten. Door personalisering vergroten we het leerrendement en vloeien theorie en praktijk voor de student meer in elkaar over. Omdat we dat graag deden in ons eigen tempo, kozen we ervoor om niet mee te doen met de Fontys-flexibiliseringspilots.”

Inspiratiemiddag
Tom van Buitenen.Om de nieuwe opleiding voor het voetlicht te brengen, is er op donderdag 28 juni een Inspiratiemiddag. Docent Tom van Buitenen is één van de organisatoren van de Inspiratiemiddag op 28 juni: “Zo’n ontmoeting helpt om in dialoog te blijven met het werkveld. Voor ons is dat cruciaal: zo zorgen we dat de match tussen opleidingsaanbod en praktijkvraag blijft bestaan.”
Aan de Inspiratiemiddag doen naast grote spelers (als ASML en Heijmans), ook mkb-bedrijven en brancheorganisaties mee. “Daarnaast zijn (potentiële) studenten van harte welkom. Voor hen is het namelijk net zo belangrijk om een match te maken. Studenten komen op zo’n middag gericht in contact met HR-mensen van bedrijven. En dat heeft soms mooie gevolgen.”

De Inspiratiemiddag van de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde heeft als thema ‘Staat groei bij jou hoog op de agenda?’. De bijeenkomst vindt plaats in Fontys gebouw S3 op de TU/e Campus (De Lismortel 25, Eindhoven), ’s middags van 15.00-17.30 uur. Aanmelden kan via t.vanbuitenen@fontys.nl, ovv ‘Inspiratiemiddag’.