Tilburg,
10
oktober
2019
|
17:45
Europe/Amsterdam

Nieuw curriculum vereist flexibiliteit lerarenopleiding

Een nieuw lesprogramma voor het basis- en voortgezet onderwijs moet zorgen voor beter samenhangende lesstof en een ‘doorlopende leerlijn’. Dat valt op te maken uit het advies van leraren en schoolleiders dat zij donderdag aanboden aan onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie). "Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor het curriculum van de lerarenopleidingen, wij zijn er al volop mee bezig", zegt Paul Hennissen, Fontys-lector Opleiden in de school.

Het huidige onderwijsprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs, dat dertien jaar geleden werd vastgelegd, zou niet meer actueel zijn en bovendien ‘overladen en versnipperd’. Daarom heeft een team van schoolbesturen, docenten en vakverenigingen onder de noemer Curriculum.nu onderzocht wat leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs moeten leren. Het is voor het eerst dat leraren zelf een nieuw lPaul Hennissenesprogramma hebben opgesteld.

Digitale geletterdheid
Eén van de bevindingen is dat het nieuwe lesprogramma ruimte moet bieden aan de nieuwe leergebieden burgerschap en digitale geletterdheid. Bij Fontys is met name voor dat laatste gebied al aandacht.

“Ons lectoraat doet onderzoek naar programmeren als onderdeel van digitale geletterdheid”, zegt Hennissen, die betrokken is bij ontwikkelings- en implementatietrajecten op het gebied van onderwijs, waaronder het curriculum. “Waarmee moet je rekening houden? Waarmee krijgen studenten straks te maken?”

Zeven leergebieden
Behalve burgerschap en digitale geletterdheid omvat het rapport nog zeven leergebieden: Nederlands, Engels & moderne vreemde talen, rekenen & wiskunde, mensen & natuur en bewegen & sport. Vanwege tijdgebrek beperkt het rapport zich tot het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het advies voor de bovenbouw komt later.

Kritiek is er volop. Naast een vermeend gebrek aan draagvlak onder docenten is het commentaar dat de huidige kerndoelen van curriculum.nu te weinig concreet zijn. Zo vindt de Onderwijsraad de plannen ‘niet echt scherp en richtinggevend’.

Minister
Ik weet niet precies welke het kant het opgaat. Wat de minister erover zegt, is natuurlijk een factor van belang”, zegt Hennissen. “Maar normaal gesproken zullen bepaalde onderdelen in opleidingen belangrijker worden.”

Veranderingen in het curriculum van lerarenopleidingen betekenen overigens niet automatisch een nog grotere studielast, verzekert de lector. “Die studielast is nu al vrij zwaar. Je kunt niet eeuwig vakken blijven toevoegen. Er zal meer differentiatie moeten komen.”

Leeruitkomsten
Om een en ander zo goed mogelijk te stroomlijnen, is Fontys begonnen met het hanteren van zogenaamde leeruitkomsten. “Dat zijn beschrijvingen van wat studenten moeten kunnen en kennen als ze aan het werk gaan. Het biedt studenten meer ruimte zich dingen eigen te maken in de context van het werkveld.”

Het is van belang, zo stelt Hennissen, meer te focussen op die leeruitkomsten. “We moeten daar geld en middelen voor inzetten. De opleidingen hebben daar ook een budget voor. En we zijn er al continu mee bezig.” Fontys heeft volgens de lector de flexibiliteit om zich aan te passen aan nieuwe wensen. [Erwin Blatter]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Annemieke Verharen
11
October
2019
Waar is het leergebied mens en maatschappij gebleven?