Eindhoven,
01
oktober
2020
|
12:06
Europe/Amsterdam

Mondkapjes geadviseerd in Fontys-gebouwen

Studenten en medewerkers krijgen het ‘dringende advies’ om mondkapjes te gebruiken in de Fontys-gebouwen. Met die maatregel komt het Centraal Crisisteam (CCT) van de instelling, als reactie op het snel oplopende aantal besmettingen met het coronavirus.

Het is geen verplichting, aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman van Fontys: “Dat heeft veel meer consequenties en vonden we voor nu te ver gaan”.

Mondkapjes hoeven niet in leslokalen te worden gebruikt. Daar is volgens Houterman maar een beperkt aantal mensen aanwezig en kan de anderhalve meternorm meer dan voldoende worden geborgd. “Maar in de gangen bestaat het risico dat men toch in kleine groepen bij elkaar loopt.”

Buiten de gebouwen hoeven geen kapjes te worden gedragen. Fontys gaat ze ook niet aanbieden bij de ingang. Het CCT gaat ervan uit dat iedereen ze zelf ter beschikking heeft, ook al omdat studenten ze in het openbaar vervoer moeten dragen.

Bestuursvoorzitter Joep Houterman van FontysThuiswerken weer de norm
Houterman verwacht dat deze maatregel bijdraagt aan een groter gevoel van veiligheid bij de mensen die in de Fontys-gebouwen moeten zijn. Dat zijn er sinds vandaag minder, want ook met het credo ‘vanaf nu is thuiswerken weer de norm’ volgt het crisisteam de lijn die het Kabinet deze week inzette.

Thuiswerken maakt het werk lastiger, geeft de bestuursvoorzitter toe. “Het is makkelijker om voor sommige dingen even bij elkaar te komen.” De situatie blijft volgens hem echter ook online wel ‘werkbaar’.

“Een aantal cruciale functies moet gewoon in de gebouwen plaatsvinden. Behalve onderwijs en onderzoek moet je dan denken aan onder meer IT-diensten. Medewerkers zijn eerder al gefaciliteerd om thuis te werken, maar we zijn ermee bezig om dat ook voor een langere periode te kunnen garanderen.”

Diploma-uitreikingen
Het Kabinet heeft geen maximaal aantal aanwezigen bepaald voor onderwijsactiviteiten. Fontys doet dat wel als het gaat om bijvoorbeeld diploma-uitreikingen. Hiervoor wordt een maximum van 30 personen per ruimte gehanteerd. Bij samenkomsten in de buitenlucht mogen dat er maximaal 40 zijn. Gevraagd wordt ook om afsluitende borrels achterwege te laten.

De corona-proof diploma-uitreiking van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie in het Willem II-stadion in juli.Houterman roept betrokkenen op om hierbij hun gezond verstand te gebruiken. “Er zijn de voorbije periode veel creatieve oplossingen bedacht voor bijvoorbeeld diploma-uitreikingen. Blijf die creativiteit zoeken, maar doe het binnen de marges van het aantal mensen dat tegelijk aanwezig mag zijn. Blijf je afvragen of je het op die manier moet willen.”

Het CCT heeft een streep gezet door de geplande fysieke studiekeuzeactiviteiten in oktober en november. De vrees is dat die leiden tot een grote toename van het aantal verkeersbewegingen. Veel opleidingen van Fontys hadden hun open dagen al online georganiseerd.

Quarantaine
Gezond verstand is volgens Houterman ook nodig voor mensen die in of om de herfstvakantie van plan zijn om naar landen te reizen waar ‘code oranje’ geldt. Bij hun terugkeer moeten zij dan tien dagen in quarantaine. “Bedenk goed dat als je naar die gebieden reist, je jezelf beperkt bij terugkomst. Zeker studenten die direct na de herfstvakantie toetsen hebben.”

Vooralsnog gelden de maatregelen tot 20 oktober. Het Kabinet neemt dan een besluit over het op- of afschalen dan wel handhaven van de maatregelen. Het CCT houdt er rekening mee dat ze langer van kracht zullen zijn.

Lastig
“We zien dat studenten het lastig hebben en proberen ze binnen Fontys optimaal te bedienen met niet alleen online- maar ook offline-onderwijs”, besluit Houterman. “Er is zeker begrip voor hun situatie, maar tegelijk is er een appèl om zich bewust te zijn van de risico’s die we met elkaar lopen.”

Een van zijn grootste zorgen is dat het onderwijs weer volledig online moet worden gegeven. [Tim Durlinger]

Bekijk op Instagram van Bron de story met reacties van studenten op het advies om een mondkapje te dragen.

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Natasja Martens
02
October
2020
https://www.nederlandterugnaarnormaal.nl/
Elle van den Goorbergh
02
October
2020
Dank je wel Natasja voor het delen van deze link. Tegengeluid en afwijkende visie(s) moeten mogelijk blijven vind ik. We leven immers - en gelukkig maar!- nog steeds in een democratie, een bestuursvorm waarin het volk regeert. Weliswaar hebben wij een representatieve democratie waarbij onze vertegenwoordigers namens ons besluiten nemen over het bestuur van ons land, maar als genoemde vertegenwoordigers onze taal niet meer spreken en/of wij ons niet meer herkennen in hun visie noch besluiten, dan moeten wij zorgen dat die afwijkende mening toch gehoord wordt. Jammer, maar tegelijkertijd ook zorgelijk vind ik, dat je dan op dit moment veelal geschaard wordt onder de categorie: populistische, egoïstische, kortzichtige, jammerende maar vooral oliedomme Nederlander, het zij zo.
Hans de Hoog
02
October
2020
Erg verstandig dringend advies van het CCT: hulde! Dit is in het belang van de hele Fontys gemeenschap.

Er is inmiddels 'compelling evidence' dat mond/neus-kapjes effectief zijn: 'Our findings provide policymakers and the public with compelling evidence that universal face covering, in conjunction with social distancing and hand hygiene, represents the maximal protection against inter-human transmission and the combination of these intervention measures with rapid and extensive testing as well as contact tracing is crucial in containing the COVID-19 pandemic.' (Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720350890 )