Sittard,
06
juli
2023
|
15:37
Europe/Amsterdam

Mobieltjes de klas uit: ‘Alleen maar voordelen’

Als het aan minister Dijkgraaf ligt worden mobieltjes vanaf volgend kalenderjaar geweerd uit het klaslokaal. Er komt geen wettelijk verbod, maar een richtlijn. Lector Frank Crasborn van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) vindt het ‘een heel goed advies’.

De maatregel gaat in per 1 januari 2024 en geldt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Uit een recente peiling van onderwijsbond AOb blijkt dat maar liefst 73 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs de smartphone uit de klas wenst.

In het primair onderwijs was dat 54 procent en in het mbo 57 procent. Of er voor de basisscholen en het speciaal onderwijs ook een richtlijn komt, is nog niet duidelijk. Overleg hierover vindt in het najaar plaats. Voor het mbo en het hoger onderwijs geldt de richtlijn in ieder geval niet.

De minister maakt wel een uitzondering voor het gebruik van smartphones (en ook tablets en smartwatches) als daar een educatieve reden voor is. Dit betekent dat ze alleen gebruikt mogen worden als dit de les ten goede komt en helpend is voor de docent.

Steun voor leraren
Lector Frank Crasborn staat volledig achter het advies, omdat uit alle recente onderzoeken blijkt dat mobieltjes in de klas een negatief effect hebben op de concentratie van leerlingen tijdens de les. “Bovendien ondersteunt het verbod leraren om hun werk goed te kunnen doen.”

Frank CrasbornNiet alleen de focus van leerlingen zal toenemen. Het verbod zal ook de leerprestaties ten goede komen, denkt Crasborn. En er zijn meer voordelen: “De sfeer op scholen zal verbeteren doordat leerlingen in schooltijd geen berichten meer kunnen sturen die de sociale veiligheid kunnen aantasten.”

Scholen die op eigen initiatief al maatregelen hebben genomen, zien dat leerlingen veel meer met elkaar in contact zijn en op een andere manier met elkaar in gesprek gaan. Crasborn verwacht dat digitaal pestgedrag daardoor vermindert.

De lector staat ook achter het besluit van de minister om scholen en schoolbesturen een eigen verantwoordelijkheid te geven aan de invulling van de richtlijn. “Daarbij vind ik het wel belangrijk dat hij erbij heeft gezegd dat als scholen er niet uit komen, de bewijslast tegen telefoons in de klas zo duidelijk is dat de minister alsnog een wet kan invoeren.”

Juridisch niet haalbaar
Crasborn verwacht niet dat het zo ver komt aangezien een grote meerderheid van de leraren achter een verbod staat. “Schoolbesturen- en directies zullen hierin zeker hun verantwoordelijkheid nemen.” Dat de urgentie groot is, wordt volgens de lector onderstreept doordat ook scholierenvakbond LAKS, die eerder fel tegen een verbod was, zich nu achter de richtlijn schaart.

In het mbo en het hoger onderwijs komt er geen verbod op mobieltjes in de klas. “Dat is lastiger, omdat je over het algemeen te maken hebt met meerderjarigen en het de vraag is hoe ver je in juridisch opzicht kunt gaan om dit te verbieden”, aldus Crasborn.

“Als docent en opleider ervaar ik zelf soms dat smartphones ook in het hbo in een aantal specifieke lessituaties de focus en aandacht van studenten kunnen ondermijnen en daarom niet altijd gewenst zijn, en hetzelfde negatieve effect kunnen hebben als op het leergedrag van adolescenten.” [Marieke Verbiesen]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Frank Maas
07
July
2023
Grappig dat tegenwoordig iedereen verstand van alles heeft... "“Dat is lastiger, omdat je over het algemeen te maken hebt met meerderjarigen en het de vraag is hoe ver je in juridisch opzicht kunt gaan om dit te verbieden”, aldus Crasborn." meerderjarigheid heeft daar wenig mee te maken. De school (de stichting) bepaalt de regels; o.a. de studenten zijn te gast. Of mag een meerderjarige ook met een dode, rottende aap in de klas zitten?
Ad Vissers
07
July
2023
Ik vind het raar dat je een richtlijn of verbod nodig hebt om het leerproces van leerlingen te laten verlopen zoals je dat als leraar wenselijk/goed vindt. Als niet oppast mag je als leraar binnenkort geen keuzes meer maken als er geen onderliggende richtlijn is die dat ondersteunt. Ik denk dat scholen en leraren heel goed eigen keuzes kunnen (en moeten) maken om hun onderwijs(klimaat) optimaal vorm te geven, dat is voor mij de verantwoordelijkheid van een school en haar medewerkers. Aan deze verantwoordelijkheid 'knagen' door richtlijnen .. introduceert een bureaucratie aan richtlijnen en een verminderde verantwoordelijkheid voor de professionals dicht bij de leerlingen. Als je niet oppast gaat de inspectie er nog op letten ook en is de volgende versie van "De staat van het onderwijs" nóg dikker en nóg minder inspirerend. Ik zou allerlei richtlijnen afschaffen en de vakmensen meer verantwoordelijkheid (en vertrouwen) geven.
C.Eekels
07
July
2023
Ook op het mbo/hbo een verbod invoeren, als de leerlingen de onderwijsovereenkomst tekenen gaan ze akkoord met de schoolregels. Het is op het moment een echte verslaving en ondermijnt de creatieve geest. Indien de docenten vinden dat de smartphone nodig is voor educatieve doeleinden kan die alsnog tevoorschijn gehaald worden. Het is een kwestie van gebruik of misbruik net als met chat gpt.