Eindhoven,
25
oktober
2018
|
23:32
Europe/Amsterdam

Minister laat bsa alsnog ongemoeid

Studenten boos over uitblijven verlichting studiedruk

Minister Van Engelshoven van Onderwijs komt terug op haar eerdere ferme uitspraken om een bindend studieadvies (bsa) te verlichten en dit landelijk verplicht te stellen. Twee maanden geleden stelde zij een bsa van 40 studiepunten in te willen voeren om zo de studiedruk voor studenten te verlichten. Kwam de kritiek toen van universiteiten en hbo-instellingen, nu zijn de studenten niet blij.

Ook Fontys-voorzitter Nienke Meijer liet na de uitspraken van Van Engelshoven duidelijk merken not amused te zijn met deze 'ongenuanceerde' handelwijze. In een zogenoemde visiebrief laat de minister nu weten eerst met het hoger onderwijs in gesprek te willen over dat bsa om zo een 'betere balans te vinden tussen normering en ondersteuning'. Waarmee de instellingen op dit punt weer zijn gerustgesteld. 

Dooie mus
Maar niet de studenten. Wie niet voldoende studiepunten behaalt, kan na het eerste jaar worden weggestuurd. Dus dan maakt het nogal verschil of je volgens het bsa 40 of 60 punten moet halen.
De Landelijke Studentenvakbond LSVb stelt dat de minister studenten heeft blij gemaakt met een dooie mus. Ook de reactie van het Interstedelijk Studenten Overleg is negatief. Beide organisaties vinden dat de minister is gezwicht voor de kritiek van universiteiten en hogescholen.

Munitie
Die laatste groep heeft in dezelfde visiebrief van Van Engelshoven overigens al weer genoeg munitie gevonden voor discussies over andere zaken. Zo wil de minister af van het rendementsdenken en wil mede om die reden ook dat het voor instellingen en opleidingen veel moeilijker wordt om ergens een numerus fixus op te plakken.
De Vereniging Hogescholen sorteert al voor: "Daar waar een numerus fixus wordt ingesteld is kwaliteit van de opleiding het uitgangspunt. Hogescholen zijn bezorgd dat de door de minister aangekondigde maatregelen zullen leiden tot een bureaucratisch circus met een grote administratieve last." [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Marianne Sommers
26
October
2018
40 EC's bieden genoeg "bewijs" dat een student(e) de betreffende studie al dan niet aankan. Hopelijk houdt het voorstel van de minister stand. Bovendien toont het behalen van het eindexamen voor de vereiste vooropleiding ook voldoende aan dat een student in staat kan worden geacht een opleiding, passend bij het gekozen profiel, succesvol te volgen en af te ronden, indien er geen andere kinken in de kabels komen. Alles hangt van zoveel verschillende onvoorziene omstandigheden af dat elke keus en elke toelatingseis enigszins arbitrair en relatief is. Daarom wens ik alle betrokken partijen veel wijsheid in hun overleg toe.
Irene Triebels
26
October
2018
Gelukkig keert onze minister op haar schreden terug. Jammer dat er veel onrust aan vooraf ging.