Eindhoven,
02
juli
2020
|
15:32
Europe/Amsterdam

‘Minder concurreren om lerarentekort aan te pakken’

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt een landelijke werkgroep in om het lerarentekort grondiger aan te pakken. Of Fontys daar als grootste lerarenopleider van Nederland deel van uitmaakt, is nog niet duidelijk.

“Hoe die taskforce er precies uitziet, wordt de komende tijd samen met het onderwijsveld uitgewerkt”, geeft een woordvoerder van onderwijsminister Arie Slob aan. Slob gaat hiermee samen met zijn collega voor hoger onderwijs Ingrid van Engelshoven aan de slag.

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob.Hoewel cijfers ontbreken, leert de praktijk dat het lerarentekort zowel in het basis- als voortgezet onderwijs nijpend is. Op basisscholen worden klassen daarom samengevoegd en komen directeuren en intern begeleiders zelf voor de groep te staan. Er zijn al klassen naar huis gestuurd omdat er geen vervangende docent was.

Prognoses ernstig
“De prognoses van de tekorten zijn onverminderd ernstig”, aldus Slob. Hij verzocht voormalig topvrouw Merel van Vroonhoven om zich te verdiepen in de problematiek. Zij was tussen 2014 en 2019 voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten en volgt nu als zij-instromer een lerarenopleiding. ‘Omdat ik op zoek was naar betekenisvoller werk’, zegt ze in de Volkskrant.

In haar conclusies richt Van Vroonhoven de pijlen niet alleen op het Rijk, maar ook op schoolbesturen en lerarenopleidingen. Scholen krijgen geld op basis van het aantal leerlingen, met als gevolg dat besturen en pabo’s elkaar beconcurreren. Ze vindt dat scholen in een gemeente elkaar moeten helpen, ook als ze van een ander bestuur of levensbeschouwing zijn.

Minder vrijblijvend
De taskforce zou zich er daarom op moeten richten dat scholen minder versnipperd werken en hun maatschappelijke opdracht kunnen vervullen. Van Vroonhoven adviseert tevens om de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen minder vrijblijvend te maken.

Ze ziet ook positieve zaken. De belangstelling om in het onderwijs te werken neemt toe. Ook willen veel mensen vanuit andere beroepen met behulp van subsidie als zij-instromer voor de klas. Wel concludeert Van Vroonhoven dat opleidingen niet altijd zijn berekend op zij-instromers, met name op de ervaring die deze volwassenen al met zich meebrengen.

Van Engelshoven tijdens haar werkbezoek aan Fontys.Werkbezoek
Het lerarentekort kwam al eens ter sprake tijdens een werkbezoek dat minister Van Engelshoven in december jongstleden aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven bracht. Zij kreeg toen de ‘Strategische agenda lerarenopleidingen’ aangeboden, uit handen van voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

“We gaan op zoek naar meer ruimte”, zei Limmen destijds. “Het klassieke model van studenteninstroom, een opleiding volgen en dan voor de klas, is niet langer het enige model. We kunnen nu al niet meer aan de steeds maar toenemende vraag naar leraren voldoen. We zetten daarom in op flexibele opleidingstrajecten, zoals zij-instroom.” [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.