Eindhoven,
22
augustus
2023
|
10:08
Europe/Amsterdam

MeToo-lessen tijdens introweken studenten: Purple doet mee

Studenten moeten eigenlijk al tijdens de introweken voorlichting krijgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt de Tweede Kamer. Ook medewerkers zouden op cursus moeten. Fontys speelt daar met Purple op in door introductiecommissies en intro-ouders verschillende do’s en dont’s mee te geven.

In een eerdere motie van de PvdA staat dat de regering moet verkennen “hoe de voorlichting aan studenten en medewerkers over seksueel grensoverschrijdend gedrag verankerd kan worden tijdens de introductieweken en in de curricula van alle hogeronderwijsinstellingen”.  

Als goed voorbeeld verwijst de motie naar de Universiteit Maastricht, die komend studiejaar MeToo-lessen gaat geven. Tijdens de introductieweken krijgen eerstejaarsstudenten daar voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de motie is dit “cruciaal voor het vastleggen van gedragsnormen”.  

Voorlichting voorafgaand en tijdens Purple 
Fontys besteedt dit jaar voor het eerst extra aandacht aan seksuele voorlichting voorafgaand aan de introweek. Vlak voor de zomervakantie hebben alle 800 intro-ouders een meeting gehad over dit onderwerp. “Het is een kwestie van aanvoelen wat er in de maatschappij gebeurt”, legt het Purple- en veiligheidsteam van Fontys uit. 

Tijdens de meeting zijn do’s en dont’s gedeeld waar intro-ouders tijdens Purple rekening mee moeten houden. Ze dienen een voorbeeldrol aan te nemen en er wordt van ze verwacht dat ze nuchter zijn. Als er ongewenst gedrag of seksuele intimidatie plaatsvindt, is het belangrijk dat ze weten hoe cruciaal hun rol is.  

Mocht er inderdaad sprake zijn van crisismomenten op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, dan moeten intro-ouders weten hoe ze moeten handelen. Maar misschien nog wel belangrijker: ze moeten het op tijd kunnen signaleren. “Ze moeten regelmatig inchecken bij de intro-kids, zelf het goede voorbeeld geven en daadwerkelijk mensen aanspreken als er iets fout lijkt te zijn. We zijn er liever te vroeg dan te laat bij.” 

De intro-ouders worden opgeleid als coaches, stelt Mandy van Baardwijk. “Al is coach misschien niet helemaal het juiste woord. Als je ze bewust maakt van hun rol, zorg je dat situaties eerder gesignaleerd en opgepakt kunnen worden. Er zal tijdens Purple ongetwijfeld intimiteit voorkomen, en dat is natuurlijk prima. Zolang het maar niet ongewenst is." 

Naast de zorgrol van de introductiecommissies en intro-ouders en andere betrokken medewerkers en studenten, ligt er ook een rol bij de vertrouwenspersonen. Fontys heeft een professioneel team van vertrouwenspersonen die zowel online als fysiek goed bereikbaar zijn voor studenten en medewerkers van Fontys. Ook dit jaar is het kernteam beschikbaar tijdens Purple, zodat iedereen te allen tijde bij een vertrouwenspersoon terechtkan, zowel op locatie als telefonisch. “Zo zorgen we er samen voor dat Purple een veilig, verantwoord en vooral fijn feestje is”, aldus Van Baardwijk.

Sociale veiligheid
Uit onderzoek van Amnesty Internationaal blijkt dat 1 op de 10 vrouwelijke studenten tijdens de studententijd wordt verkracht. Na een reeks van spraakmakende incidenten bij studentenverenigingen hebben de verenigingen zich ten minste op papier voorgenomen om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. De besturen faciliteren workshops en cursussen.    

In juni zegde Dijkgraaf extra miljoenen toe om de sociale veiligheid aan universiteiten en hogescholen te verbeteren. [HOP, Karen Luiken]

 

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.