Eindhoven,
19
januari
2022
|
14:45
Europe/Amsterdam

Meer maatwerk met nieuw topsportbeleid

Het topsportbeleid en de topsportregeling binnen Fontys worden aangescherpt. Er komen meer mogelijkheden voor online-onderwijs en online-contacten. Hiermee kan meer maatwerk worden geboden aan topsporters.

Fontys telt een kleine 180 topsporters die studie en topsport combineren. Een druk bestaan waarbij de studie- en sportagenda niet altijd goed op elkaar aansluiten.

Om deze sporters te ondersteunen en extra te begeleiden bij het organiseren van hun studie is er sinds 2009 het topsportbeleid. Jaarlijks wordt dit beleid geëvalueerd en dat heeft nu tot nieuwe inzichten geleid.

Voordelen van online
“Uit de laatste evaluatie kwam duidelijk naar voren dat de nieuwe online-mogelijkheden die ontstaan zijn in de covid-periode heel veel voordelen opleveren voor topsporters”, vertelt Dirma Eisenga, Topsportcoördinator binnen Fontys. Dirma Eisenga - foto: Charlotte Grips.

“Vanuit de topsporters kwam de vraag of we die mogelijkheden kunnen borgen in het topsportbeleid dat in 2017 de laatste update heeft gehad. Met die vraag zijn we aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot een concept voor nieuw beleid.”

Het nieuwe beleid moet het voor topsporters mogelijk maken om incidenteel lessen online te volgen, toetsen online te maken en hoorcolleges in de vorm van kennisclips plaats- en tijdsonafhankelijk terug te kunnen luisteren.

Ook het contact met docenten en topsportbegeleiders zou vaker en meer online kunnen plaatsvinden, denkt Eisenga.

Minder studievertraging
“Als onze topsporters in het buitenland verblijven voor wedstrijden of trainingen, kunnen deze online-mogelijkheden uitkomst bieden. Daarmee kunnen we in sommige gevallen extra studievertraging voorkomen.”

Het eerste concept van het vernieuwde topsportbeleid ligt momenteel bij juridische zaken.

“Komende maand gaan we in de werkorganisatie feedback ophalen op de nieuwe topsportregeling, want de regeling moet uiteraard wel werkbaar zijn én recht doen aan de onderwijskundige uitgangspunten.”

De definitieve versie moet, als alles volgens planning verloopt, in april op de agenda komen van het college van bestuur en vervolgens in mei bij de centrale medezeggenschapsraad.

“Op 1 september, aan het begin van het nieuwe collegejaar, willen we het nieuwe topsportbeleid in laten gaan. Dan kunnen we nog meer maatwerk leveren aan onze topsporters”, aldus Eisenga. Student Fysiotherapie en hockeyer Mink van der Weerden.

Het is de bedoeling dat ook deeltijdopleidingen vanaf 1 september onder de topsportregeling vallen. Dat is nu nog niet het geval.

Het nieuwe topsportbeleid sluit volgens Eisenga naadloos aan op de talentgerichtheid van Fontys For Society. 

Wind in de zeilen
“We hebben de tijd mee. We zien een brede ontwikkeling met gepersonaliseerd leren, meer projectonderwijs en geïntegreerde vakgebieden. Dat geeft de wind in de zeilen voor de topsporters en andere doelgroepen die graag maatwerk willen.”

Stip aan de horizon voor Fontys is volgens Eisenga het duale carrièrebeleid zoals dat bij een aantal universiteiten is ingevoerd. In dit beleid zijn er ook voor ondernemers, acteurs, modellen en muzikanten extra mogelijkheden voor maatwerk.

Eisenga: “Dat is voor Fontys nu nog een brug te ver, maar ik sluit niet uit dat we over vier jaar alsnog kiezen voor het duale carrièrebeleid.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Jonneke
21
January
2022
Wellicht interessant voor jou...