Eindhoven,
26
september
2022
|
17:09
Europe/Amsterdam

Mededeling huisvesting in Hotel Pullman berustte op misverstand

Er is geen sprake van een strijd om beschikbare huisvesting tussen Fontys en ASML. Een mededeling over misgelopen huisvesting in Hotel Pullman door het Fontysbestuur berust op een misverstand en op communicatieruis. 

Dat zegt Hans Nederlof, lid van het college van bestuur van Fontys. Hij vertelde afgelopen donderdag tijdens een zitting van de centrale medezeggenschapsraad dat Hotel Pullman in Eindhoven in beeld was geweest voor de huisvesting van studenten, maar dat de beschikbare ruimte uiteindelijk naar ASML was gegaan.

Het artikel in Bron riep verbaasde reacties op van betrokken partijen. De eigenaar van dat hotel liet Bron vandaag weten nooit door Fontys benaderd te zijn en dat er nooit sprake was geweest van een leegstaande vleugel die gehuurd kon worden. En ASML nam contact op met het Fontysbestuur omdat het bedrijf niets wist van de interesse van Fontys voor die locatie.

Overleg
Het misverstand waar Nederlof van spreekt is dat niet bij Fontys maar bij het bestuurlijk overleg op stedelijk niveau over studentenhuisvesting in Eindhoven deze optie op tafel kwam. Dat overleg, op basis van een gezamenlijk convenant, bestaat uit vertegenwoordigers van TU/e, Fontys, Vestide, commerciële vastgoedpartijen, studenten en Brainport, en wordt voorgezeten door wethouder Verhees.

Hans Nederlof“Een vastgoed-tussenpersoon sprak namens Hotel Pullman met het bestuurlijk overleg om de mogelijkheden te verkennen. Die tussenpersoon heeft tijdens die verkenning gezegd dat hij genoodzaakt was de besprekingen over die locatie af te breken omdat de voorkeur werd gegeven aan een andere partij. Die partij was ASML”, aldus Nederlof.

De communicatieruis ontstond waarschijnlijk doordat het bestuurlijk stedelijk overleg een projectteam heeft samengesteld dat de markt afschuimt op zoek naar huisvesting voor de betrokken partijen. “Dat team, dat dus alle kansen op de vastgoedmarkt onderzoekt, trekken wij als Fontys. En binnen dat team is, met name vanuit de gemeente en Vestide, het gesprek met die tussenpersoon gestart, omdat Hotel Pullman als optie boven was komen drijven.” 

Van een rechtstreekse poging van Fontys om een deel van het hotel te huren, was dus geen sprake. En ASML heeft volgens Nederlof waarschijnlijk niet eens geweten dat het bestuurlijk overleg het hotel als een optie besprak. 

“Extra pijnlijk is natuurlijk dat we juist een samenwerkingsovereenkomst met ASML hebben gesloten en het nu leek alsof we elkaar juist in de weg liepen. Dat is niet zo, we willen juist veel inniger met elkaar samenwerken. Wat we hier wel van hebben geleerd is dat, als het om huisvesting gaat, Fontys en ASML elkaar dus nog beter moeten vasthouden.” [Jan Ligthart]

 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.