Eindhoven,
26
januari
2023
|
09:44
Europe/Amsterdam

Lichte stijging ongewenst gedrag onder medewerkers

Het aandeel medewerkers van Fontys dat te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen laat een lichte stijging zien ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit het medewerkersonderzoek dat in november vorig jaar is afgenomen onder 5.623 medewerkers die in loondienst zijn bij Fontys.

Na een daling de afgelopen jaren (15% in 2017, 13% in 2019 en 10% in 2021) laat het medewerkersonderzoek weer een stijging zien van het aandeel medewerkers (12%) dat zegt ongewenst gedrag te hebben ervaren in 2022. Bij het merendeel van de instituten en diensten is het aantal mensen dat ongewenste omgangsvormen heeft ervaren gestegen. De rest laat een lichte daling zien.

Navraag bij de dienst personeel en organisatie (P&O) leert dat de stijging het gevolg zou kunnen zijn van de gestegen aandacht voor ongewenst gedrag in de maatschappij en in de media. Ook binnen Fontys is er veel vaker over sociale veiligheid gesproken, onlangs nog door Joep Houterman tijdens de nieuwjaarsontmoeting. De bestuursvoorzitter riep hierin expliciet op om ervaringen van ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.

Of er ook daadwerkelijk meer meldingen zijn gedaan van ongewenste omgangsvormen, moet nog blijken uit het jaarverslag van de vertrouwenspersoon.

Werkdruk en hybride werken
Medewerkers is in het onderzoek ook gevraagd naar werkdruk en hybride werken. Betreffende de bricks (gebouw) en de bytes (IT-voorzieningen) geeft 48% van de respondenten aan tevreden te zijn met de mogelijkheden om hybride te werken op een Fontys-locatie en is 77% van mening dat de IT-faciliteiten voldoende zijn om plaatsonafhankelijk te werken.

Ruim de helft van de medewerkers bij Fontys (56%) ervaart de werkdruk in het algemeen als goed. Echter vindt 42% van de medewerkers de werkdruk (veel) te hoog. 50% van de medewerkers geeft aan dat de werkdruk in de afgelopen twaalf maanden is toegenomen. Voor 41% van de medewerkers is de werkdruk gelijk gebleven. Bij een klein deel van de medewerkers (9%) is de werkdruk afgenomen.

Opvolging
Verder geeft 80%  van de respondenten  (72% in 2021) aan dat het werk voldoende beroep doet op hun kwaliteiten. 10% meer medewerkers (59% in 2022) dan een jaar eerder zegt een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook het feit dat wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel wordt beter gewaardeerd (van 42% naar 53%).

In een eerste reactie op het onderzoek benadrukt het college van bestuur dat een medewerkersonderzoek pas effectief is als er iets met de resultaten gebeurt. “Het grootste verschil wordt niet gemaakt door het onderzoek zelf, maar in de opvolging. De resultaten zijn geen feiten, maar meningen en oordelen. Het is de kunst om met elkaar te ontdekken waar die op gebaseerd zijn. Pas als je dat weet, begrijp je wat de oorzaken zijn van de resultaten en kun je zaken veranderen.”

Integraal plan
Het kabinet komt dit voorjaar met een ‘integraal plan’ rondom sociale veiligheid binnen hogeronderwijsinstellingen. De tijd van onderzoek naar sociale veiligheid is voorbij, zei minister Dijkgraaf dinsdag nog in de Tweede Kamer. Het is vooral belangrijk om de situatie in het hoger onderwijs te verbeteren, vindt hij, zowel voor studenten als voor medewerkers. [Marieke Verbiesen/HOP]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.