Eindhoven,
31
mei
2022
|
16:08
Europe/Amsterdam

Lectoraat wil uitstroom in de zorg tegengaan

De hoge uitstroom van verpleegkundigen moet een halt worden toegeroepen door hen meer ontwikkelmogelijkheden te bieden. Hoe dat precies vorm moet krijgen onderzoekt het nieuwe lectoraat ‘Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen’.

Fontys, Avans Hogeschool en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis slaan met dit gloednieuwe lectoraat in Tilburg de handen ineen. Samen gaan zij vanaf 1 juni onderzoeken hoe de professionele ontwikkelmogelijkheden van verpleegkundigen vergroot kunnen worden.

Het lectoraat richt zich voornamelijk op het effect van Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) op de continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) telt sinds 2014 acht van dit soort centra en werkt hierin al jaren nauw samen met de Verpleegkunde-opleiding van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Deze ZIC’s zijn leeromgevingen binnen ziekenhuisafdelingen die door studenten zelfstandig draaiend worden gehouden onder leiding van een gediplomeerd verpleegkundige. Leren, onderzoeken en innoveren gaat op deze afdelingen hand in hand gaan. Annemarie de Vos

Ontwikkeling studenten
De ZIC’s van het ETZ zijn volgens L.INT-lector Annemarie de Vos (zie kader) de afgelopen jaren cruciaal gebleken in de ontwikkeling van studenten Verpleegkunde. “Op deze afdelingen lopen heel veel studenten stage. Ze ervaren hier dat ze daadwerkelijk zeggenschap hebben over hun eigen professionele ontwikkeling en dat werpt duidelijk zijn vruchten af.”

Volgens De Vos tonen studenten die in ZIC’s stage lopen meer leiderschap. “Ze zijn ondernemender en hebben meer reflecterend vermogen. Ze zijn daarmee beter toegerust op een lange carrière in de zorg.”

Het nieuwe lectoraat van Fontys en Avans wil verder bouwen op de kennis die de afgelopen jaren in de ZIC’s is opgedaan. De Vos: “We willen niet alleen de studenten ruime mogelijkheden bieden voor professionele ontwikkeling, maar ook de zittende verpleegkundigen. De komende vier jaar gaan we vanuit het lectoraat onderzoeken hoe we dat verder vorm kunnen geven.”

Leven lang leren
Het lectoraat verbindt volgens De Vos twee actuele concepten: de Zorg Innovatie Centra en het Leven Lang Leren. “Wij willen de zittende verpleegkundigen mogelijkheden bieden om zelf de regie te pakken op hun Leven Lang Leren-traject. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan allerhande onderzoeken en worden daarmee in feite mede-onderzoekers in het lectoraat.”

De kennis die het lectoraat opdoet in de ZIC’s kan ook op andere afdelingen in het ETZ worden toegepast, verwacht De Vos. “Op termijn kan deze kennis ook in andere ziekenhuizen worden ingezet en wellicht zelfs in andere zorgsectoren zoals bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg.”

De Vos spreekt daarom van een hele mooie samenwerking tussen zorg en onderwijs. “Dit lectoraat verbindt het ziekenhuis met de hogescholen en vice versa.” De onderzoeksresultaten zullen volgens haar zowel de beroepspraktijk als de opleidingen versterken. Zo kan het lectoraat ook handvatten bieden om het curriculum van de opleiding Verpleegkunde aan te passen.

Maar het belangrijkste doel van het lectoraat blijft om de uitstroom van verpleegkundigen te verminderen door hen meer regie te bieden over de eigen professionele ontwikkeling. Want dat is met de oplopende personeelstekorten in de zorg van groot belang. [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.