door Jan Ligthart,
20
maart
2018
|
08:27
Europe/Amsterdam

Korting op collegegeld is loos gebaar

Raad van State heel kritisch over wetsvoorstel

De Raad van State laat weinig over van een wetsvoorstel van onderwijsminister Van Engelshoven om het collegegeld voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs te halveren. In een advies stelt de Raad dat het plan weinig tot geen zoden aan de dijk zet.

De regering ziet in de halvering van het collegegeld van 2060 euro naar 1030 euro voor alle eerstejaarsstudenten (en voor studenten aan lerarenopleidingen zou dit ook voor het tweede studiejaar gelden) een middel om moeilijk te bereiken doelgroepen te laten studeren.
De Raad van State laat daar geen spaan van heel: het voordeel zou te verwaarlozen zijn gezien 58.500 euro de uitwonende student gemiddeld kwijt is aan zijn hbo- of universitaire opleiding. Bovendien geldt de korting voor alle studenten, dus ook voor hen die ook zonder dit voordeeltje zouden gaan studeren: dat geld zou beter gerichter aan de armlastigere doelgroep besteed kunnen worden.

Drempel
De Raad van State vraagt zich bovendien af waarom de minister het collegegeld voor álle studenten wil verlagen, terwijl studiekosten alleen voor specifieke doelgroepen een drempel vormen. Het grootste deel van de kosten die de verlaging van het collegegeld met zich meebrengt, wordt gemaakt voor studenten die toch al zouden gaan studeren. De overheid kan dat geld volgens de Raad van State beter gebruiken voor die moeilijker te bereiken doelgroepen.
Overigens is het volgens de Raad van State ook niet zo dat meer mensen de lerarenopleiding gaan volgen als de eerste twee studiejaren goedkoper worden, omdat het lerarentekort door meerdere factoren wordt bepaald. Eerder lieten de lerarenopleidingen van Fontys tegenover Bron ook al weten weinig begrip te hebben voor het wetsvoorstel. "Of je hiermee nu de juiste studenten aantrekt, daarover heb ik mijn twijfels", zei onder meer Anton van den Brink, directeur van Fontys Lerarenopleiding Sittard, in december al. 

Symboolpolitiek
Ook de studentenvakbonden zijn blij dat de Raad van State hun eerder al geuite kritiek op het wetsvoorstel deelt. "Het is goed dat de overheid erkent dat studeren ontzettend duur is geworden, maar dit is gewoon symboolpolitiek", zegt LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh.
Rhea van der Dong van ISO: Studeren is ontzettend duur en deze maatregel gaat geen verschil maken. Studenten worden gelokt met een korting die aan het einde van de rit zelf weer terug te betalen”, verwijst zij naar de koppeling van de rente op studieschuld aan de rente voor staatsobligaties.  De studentenorganisatie ziet veel meer in het verbreden van de aanvullende beurs voor studenten.