Eindhoven,
04
november
2020
|
13:03
Europe/Amsterdam

Koppen bij elkaar voor toepassen kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie, het is fascinerend en omstreden tegelijk. Binnen Fontys houden diverse opleidingen zich ermee bezig, maar de samenhang kan beter volgens lector Gerard Schouten. Een evenement op 12 november moet de aanzet geven tot een heuse AI-community.

AI (artificial intelligence) laat zich volgens Schouten het beste definiëren als ‘machines die een stukje denkkracht van mensen kunnen overnemen’: “Die intelligent gedrag vertonen, zoals logisch redeneren, zien, lezen en beslissingen nemen”.

En hoewel we misschien veronderstellen Gerard Schoutendat deze ontwikkeling al een gigantische vlucht heeft genomen, valt dat reuze mee volgens de lector AI & Big Data bij Fontys Hogeschool ICT.

“Mijn persoonlijke overtuiging is dat ze nog maar een klein beetje kunnen. In een zelfrijdende auto zit een vision-systeem dat jou in een relatief eenvoudige omgeving als een snelweg op de weg kan houden en afstand van een voorganger laat houden. Maar een slimme AI die echt z’n omgeving begrijpt, is er nog niet.”

Mensen de baas
Vooralsnog zijn wij mensen de baas. Kunnen wij veel beter de complexere situaties aan in het drukke stadsverkeer. Maken we automatisch de koppeling dat, als er een bal de weg op rolt, er weleens een kind in de buurt kan zijn. Machines kunnen dit soort dingen nog niet.

Schouten gelooft er ook niet zo in dat de mensheid zichzelf om zeep helpt als we computers alsmaar slimmer maken. “De alomvattende computer die alles begrijpt is nog ver weg. Ik zie de huidige, data-gedreven AI liever als een middel om slimme en makkelijke diensten te ontwikkelen. Toegepaste AI, waar we binnen hogescholen veel aan werken.”

Emoties melden
Als een mooi voorbeeld daarvan noemt hij het zogeheten postdoc-project dat wordt uitgevoerd binnen Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Hierbij wordt bij mensen met dementie gebruik gemaakt van wearables die we op ons lichaam dragen, zoals armbanden.

“De apparatuur daarin kan huidweerstand meten. Dat heeft weer een relatie met stress. Deze mensen kunnen zich vaak heel moeilijk uiten als er iets aan de hand is. Zo’n systeem kan helpen om die emoties vroegtijdig te melden AI vision-systeem in een auto.bij zorgverleners of mantelzorgers”, aldus Schouten.

Maar ook bij Fontys Hogeschool Economie en Communicatie en bij FHICT zelf vindt ‘interessant praktijkgericht onderzoek’ plaats dat is gerelateerd aan AI. En in Venlo gebeuren volgens de lector eveneens ‘mooie dingen rond AI en agrifood’.

Gefragmenteerd
Er wordt binnen Fontys in zijn ogen voldoende aandacht besteed aan kunstmatige intelligentie, maar wel heel erg gefragmenteerd. “Mensen die hier aan AI werken, zijn nog niet goed genoeg met elkaar verbonden. Wij moeten op zoek naar de gemeenschappelijke ambitie op dit terrein.”

Om een eerste aanzet hiertoe te geven, wordt volgende week donderdag de Kick off Fontys AI Community gehouden. Dit online evenement is gericht op Fontys-docenten, -directeuren en -lectoren. Onder meer komt dan de vraag op tafel waar de instelling op dat gebied goed in wil zijn.

“Ik denk dat wij niet moeten gaan werken aan de volgende generatie AI die wel kan redeneren en nog slimmer is”, luidt Schoutens eigen gedachte daarover. “Ik denk dat Fontys met de bestaande algoritmes het werk van professionals kan verrijken of veranderen. Toegepaste AI naar de markt brengen en de impact ervan tonen: dáár ligt onze kracht.”

Community starten
Er zijn die donderdagmiddag en -avond pitches van Schouten zelf, Fontys-bestuursvoorzitter Joep Houterman en Carlo van de Weijer. Die laatste is directeur van het AI-instituut van de Technische Universiteit Eindhoven en lid van de nationale AI-coalitie. Daarna zijn er vier ‘gesprekskamers’ rond de thema’s AI en onderwijs, onderzoek, strategie en professionalisering.

Zoals de titel al prijsgeeft, moet het evenement ook leiden tot een Fontys AI-community. De lector: “Van wat ik hoor is iedereen er wel van doordrongen dat we hier met elkaar iets mee moeten. Het kan een verbindend thema zijn voor alle betrokken instituten.” [Tim Durlinger]
Aanmelden voor het AI-evenement kan hier.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.