Eindhoven,
03
september
2021
|
12:06
Europe/Amsterdam

Knellende kamernood voor studenten in Fontys-steden

Studenten die in Eindhoven, Venlo of Tilburg een kamer zoeken hebben veel geduld nodig en/of een dikke portemonnee. Door het tekort aan studentenwoningen zijn er lange wachttijden en de prijzen zijn de laatste jaren fors gestegen.

Het tekort aan woonruimte voor studenten is een landelijk probleem. Volgens onderzoek verdubbelt dat tekort de komende jaren naar 50.000 studentenkamers. Het probleem is ook een stuk groter geworden in de Fontys-steden Eindhoven, Tilburg en Venlo dan pakweg drie jaar geleden. 

Prijzen boven de 500 euro zijn in Eindhoven bijvoorbeeld geen uitzondering. In 2018 was de gemiddelde huurprijs in de stad volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS) 437 euro.

Convenant Studentenhuisvesting
Een nieuw Convenant Studentenhuisvesting, dat in april 2021 werd gesloten door de gemeente Eindhoven, onderwijsinstellingen, verhuurders en studenten, moet hier verandering in brengen.

In het convenant valt te lezen dat er in Eindhoven tot 2028 zeker 2.840 nieuwe, betaalbare woningen/kamers voor studenten moeten worden gerealiseerd. Mogelijk moeten dit er zelfs fors meer worden door de sluiting van illegale kamerverhuurpanden. Een gevolg van de nieuwe regelgeving voor kamerverhuur. [Tekst loopt door onder foto]

De bouw zal in Eindhoven vooral door studentenhuisvester Vestide worden gerealiseerd, met een gemiddelde van 124 per jaar. De eerste 300 woningen zijn al gebouwd. Volgens het convenant tekenen ook de commerciële verhuurders voor 50 woningen per jaar.

Druk in Tilburg neemt toe
Ook in Tilburg is de druk op de studentenwoningmarkt flink toegenomen, mede door een groei van het aantal studenten in de stad. Fontys heeft daarom afspraken gemaakt met de gemeente Tilburg, woningcorporaties en onderwijsinstellingen, over extra woonruimte.

In deze afspraken, vastgelegd in het ‘Convenant Studentenhuisvesting Tilburg 2020-2025’, staat dat er 1.900 studentenwoningen bijgebouwd moeten worden tot en met 2024. In de afgelopen jaren zijn al de nodige studentencomplexen opgeleverd zoals Tilburg TalentSquare, Cobbencampus en The Rumour.

Tijdelijke woningen
Om de druk op de studentenwoningmarkt nog verder te verlichten zijn naast het Avansgebouw in Tilburg tweehonderd tijdelijke studentenwoningen gerealiseerd die minsten tien jaar blijven staan. De helft daarvan is gereserveerd voor Avansstudenten, de andere helft komt vrij op de markt.

Goedkoop zijn deze woningen niet: voor een woning van 19 vierkante meter betaalt een student 590 euro per maand, daar komt nog 193 euro bij voor onder andere gas, water en licht. Fors meer dan de gemiddelde huurprijs die in Tilburg volgens LMS in 2018 op 393 euro lag.

Huisvesting internationals in Venlo
Ook in Venlo is een gebrek aan kamers, stelt Katrin Ulrich van het Student Service Centre, dat voor internationale studenten bemiddelt bij de zoektocht naar woonruimte.

Waar het Student Service Centre in voorgaande jaren met behulp van private initiatieven alle internationale studenten een plekje wist te bieden, lukt dat dit jaar maar moeilijk. “We hebben met man en macht eraan gewerkt zoveel mogelijk studenten van een woning te voorzien. Zo hebben we onlangs nog 15 studenten ondergebracht in een voormalig klooster in Tegelen.”

Duitse studenten vinden steeds vaker een plek in Duitsland net over de grens, maar in Venlo zit alles vol. Ulrich: “We zijn daarom in goed overleg met gemeente en woningbouwverenigingen om voor komende jaren een structurele oplossing te vinden.” [Ivo van der Hoeven