Eindhoven,
15
november
2021
|
08:58
Europe/Amsterdam

Kleinere groepen en misschien toch QR-codes in hoger onderwijs

Er mogen nog maar 75 studenten in de collegezaal zitten. Ook mogen opleidingen straks misschien het coronatoegangsbewijs gebruiken, als ze daarmee online onderwijs kunnen voorkomen.

De corona-epidemie laait weer op en het kabinet trekt de teugels aan. Houd als het even kan anderhalve meter afstand, geef geen feestjes en werk zoveel mogelijk thuis, zeiden premier Rutte en minister De Jonge vrijdag in hun persconferentie over de coronamaatregelen.

Maar hogescholen en universiteiten hoeven hun deuren niet te sluiten en in het onderwijs is de anderhalve meter niet verplicht. De enige nieuwe regel: er mogen hooguit 75 studenten tegelijk in één ruimte. Tentamens zijn daarop een uitzondering.

QR-codes
De maatregelen gelden in elk geval tot zaterdag 4 december, maar het kabinet verwacht dat de strijd tegen het virus dan nog niet voorbij is. De bewindslieden willen op meer plaatsen coronatoegangsbewijzen (oftewel de QR-codes) gebruiken.

“Het moet mogelijk worden om het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs in te zetten, maar alleen als het niet anders kan”, zei De Jonge. “Dat wil zeggen: alleen als de situatie zo zou verslechteren dat online onderwijs het enige alternatief zou zijn.”

De coronapas voor het hoger onderwijs is al mogelijk gemaakt in een tijdelijke wet. De Tweede Kamer moet erover meepraten en ook de medezeggenschap speelt een rol, dus de eventuele invoering zou enkele weken in beslag nemen.

Begrip
In het hoger onderwijs klinkt begrip voor de maatregelen. Voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU: “Hoewel grote colleges weer online zullen moeten worden gegeven, is het goed dat het onderwijs grotendeels door kan gaan. Fysiek onderwijs is ontzettend belangrijk voor het welzijn van onze studenten die door de vorige periode van beperkingen veel last hadden van stress, eenzaamheid en angst.”

Universiteiten hebben veilig fysiek onderwijs kunnen geven, voegt Duisenberg eraan toe. “Grote uitbraken zijn er niet geweest en uit onderzoek weten we dat de vaccinatiegraad hoog ligt onder onze docenten en studenten.”

Hbo
Zoiets zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen ook: “Dat we in het hbo grotendeels fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel, niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat.”

Tot dusver zijn er geen besmettingshaarden op hogescholen aangetroffen, stelt Limmen. “Maar wij zullen blijven wijzen op de gedragsregels: thuisblijven en testen bij klachten, regelmatig zelftesten zonder klachten en een mondkapje dragen bij verplaatsingen.”

Te overzien
Het Interstedelijk Studenten Overleg snapt de ingreep ook wel, zegt voorzitter Lisanne de Roos. “Elke maatregel valt per definitie tegen, maar fysiek onderwijs blijft gelukkig wel mogelijk. Het is nog te overzien. Dit is nog proportioneel.”

Maar De Roos noemt het ‘extra spannend’ wat het kabinet wil doen met de coronapas in het onderwijs. “Daar heb ik wel zorgen over, omdat het nu allemaal erg snel gaat. Ik hoop niet dat dat ten koste gaat van de zorgvuldigheid.”

Heel ernstig
De Landelijke Studentenvakbond vindt de maximale groepsgrootte vervelend, reageert voorzitter Ama Boahene, omdat een deel van het onderwijs dan toch weer online moet. “Tegelijkertijd valt de maatregel ook wel mee, en is het ook wel begrijpelijk. Ik hoop dat het ook echt maar voor drie weken is.”

Bij de komst van de coronapas heeft ze meer bedenkingen. “Dat is heel ernstig, want een coronapas is een enorme beperking. De toegang tot onderwijs wordt dan ontzegd voor een deel van de studenten.”

“Het is zaak dat het onderwijs open kan blijven zonder een coronapas. Het ook helemaal niet aangetoond dat het hoger onderwijs een coronabrandhaard is. En onder studenten is de vaccinatiegraad toch al heel hoog.” [HOP]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Willie Hardeman
16
November
2021
Fysiek onderwijs geven zou niet gebaseerd mogen zijn op uitsluiting van een groep mensen, naar mijn mening. En dat gaat wel gebeuren wanneer er een QR-code gevraagd gaat worden aan de deur. Het idee alleen al doet mijn hart pijn.

Er staat geschreven dat er vanuit HBO's en Universiteiten begrip zou zijn voor de keuze tot QR bij de deur. Dat is een erg eenzijdig geluid, is mijn indruk. Echt niet iedereen kan zich erin vinden namelijk. Ik hoor namelijk ook heel veel andere geluiden daarover. Ik heb respect voor ieders mening, doch uitsluiting van mensen gaat wel ver.

Een goede en zeer terechte opmerking overigens is, dat er in onderwijsland geen grote uitbraken of opvallende hoeveelheden ziekenhuisopnamen of doden zijn geweest. Dit is een prima argument om vooral niet mee te doen aan een drastische maatregel als QR bij de deur.
Elle van den Goorbergh
16
November
2021
Op 17/11: stemming in de Tweede Kamer over verdere invoering van de QR-code, waaronder op de werkvloer, dus ook op onze 'werkvloer'. HIERBIJ VOOR SOMMIGEN MOGELIJK CONTROVERSIELE WOORDEN OM OVER NA TE DENKEN: Waan je niet veilig met je QR code, want de ogenschijnlijke huidige voordelen zouden weleens tijdelijk kunnen zijn. Waarschijnlijk zul je, om hem te behouden, nog heel wat vaccinaties tegen Covid19 en overige varianten moeten accepteren. En als je ze allemaal hebt gehad en je lichaam vol zit met stoffen zit waarvan de uitwerking op de lange termijn niet bekend is, zullen er waarschijnlijk opnieuw offers van je worden verlangd om je QR-vrijheden te behouden En zul je mogelijk hetzelfde lot ondergaan als ongevaccineerden. Het is alleen een uitgesteld lot. Tenzij...gevaccineerden zich solidair verklaren met ongevaccineerden zodat die niet langer gediscrimineerd en buitengesloten worden. Dan snijdt het mes aan twee kanten: 1. Je staat sterker, want je trekt samen op met de ongevaccineerden tegen een onnavolgbare overheid die bepaalde rechten steeds weer inperkt zonder dat daartoe daadwerkelijke aanleiding bestaat 2. Burgers zonder QR code zijn veel moeilijker te sturen, want letterlijk minder goed in beeld.
Verdeel en heers komt van de Latijnse uitdrukking “Divide et Impere”, ‘Geef de ene onderdaan meer rechten dan de andere. Ze zullen dan elkaars tegenstander zijn en niet de jouwe’. Het is een aloude tactiek, die er voor zorgt dat tegenkrachten niet tegen je zullen samenspannen.
Vecht voor jouw vrijheid en die van je medeburgers. We zijn nl. allemaal medelanders, i.p.v. tegenstanders.Bedenk ook dat de huidige vaccinatiegraad reeds 87% is, waarbij eerder gesteld is dat 70% voldoende zou zijn. Verder meldde bloedbank Sanquin dat 95% van hun donoren reeds antistoffen in hun bloed hebben. Er is dus al sprake van groepsimmuniteit. Bovendien weten we inmiddels al veel beter hoe we Covid moeten behanden. We nl. al bijna 2 jaar verder. Voorts zijn besmettingen nog geen ziekenhuisopnamen, en ziekenhuisopnames gelukkig nog geen doden.