Eindhoven,
02
juni
2022
|
10:45
Europe/Amsterdam

Kamertekort blijft knellend probleem voor internationals

Stel: je woont in het buitenland en kiest er komend studiejaar voor om bij Fontys te studeren. Dan heb je natuurlijk wel een kamer nodig. Het grote probleem is alleen dat die bijna niet te vinden is. Fontys zet alle zeilen bij om te helpen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

De aanmeldcijfers van internationale studenten bij Fontys worden wekelijks bijgehouden. Hoeveel daarvan straks ook daadwerkelijk een kamer kunnen bemachtigen, is nog maar de vraag. 

Floor Dexel zet zich als beleidsmedewerker internationalisering bij Fontys in om eerstejaars internationale studenten aan woonruimte te helpen. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt. “De huidige woningmarkt is nijpend en kan echt voor problemen zorgen.”

Fontys is aangesloten bij convenanten in Tilburg en Eindhoven, samen met gemeenten, woningbouwpartijen en andere onderwijsinstellingen. “Zo proberen we het gehele jaar door op alle mogelijke manieren het aantal studentenkamers te vergroten. Dat gebeurt onder andere door te kijken naar omkatten van kantoorpanden, het plaatsen van tijdelijke wooncontainers en het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld Brainport.”

Worstelen met mogelijkheden
Toch vreest Dexel dat dit niet voldoende zal zijn. “Hoewel we nu nog geen definitief inzicht hebben op de aanmeldcijfers, is de toestroom van internationale studenten nu al toegenomen ten opzichte van afgelopen studiejaar. Maar ook toen worstelden we met de mogelijkheden om iedere student te kunnen plaatsen. Tel daar de stikstofcrisis en het plaatsen van Oekraïense vluchtelingen bij op en je weet geheid dat de woningmarkt is verslechterd.”

Daarom zet Fontys nu voornamelijk in op snelle en transparante communicatie met de aankomende studenten. “We geven hiermee zo snel mogelijk aan dat het lastig is om een kamer te vinden en studenten te plaatsen. Daarnaast motiveren we ze om zelf op zoek te gaan naar woonruimte, door middel van verschillende tips op onze site.”

Woonruimte beschikbaar stellen
Ook werd vorig jaar een centraal meldpunt in het leven geroepen zodat mensen woonruimte beschikbaar konden stellen. “Denk daarbij aan ouderen met veel lege kamers in huis, of mensen die misschien nog een kamer over hebben nadat hun kinderen de deur uit zijn gegaan. Iedereen die ruimte of een kamer over heeft kan zich hiervoor aanmelden.”

Vorig jaar werd redelijk gebruikgemaakt van het meldpunt, maar Dexel hoopt dat dit jaar meer woonruimte wordt aangeboden via het hospita-initiatief. “Elke beschikbare kamer is er een. En iedere geplaatste student maakt ons ook weer blij.”

Op de wachtlijst
Vanuit internationalisering wordt getracht iedere student die zich aanmeldt te plaatsen. “Maar we kunnen al wel stellen dat dat niet gaat lukken. Uiteindelijk komen de studenten die nog geen woonruimte hebben op een wachtlijst te staan. En zodra er een plekje vrijkomt, gaan wij meteen weer aan de slag met het verkleinen van die lijst.”

Waar die studenten gedurende die tijd moeten wonen? Dat is aan de studenten zelf om tijdelijk op te lossen. “Vorig jaar logeerden studenten bij een vriend of vriendin. Fontys bekijkt ook of studenten tijdelijk gebruik kunnen maken van een goedkoper hotel in de buurt. Maar ook dat is lastig, want studenten hebben vaak geen groot budget.”

Actieplan
Dat benadrukt volgens Dexel nogmaals hoe groot het probleem daadwerkelijk is. “Verschillende onderwijsinstellingen geven al aan dat studenten die geen kamer hebben beter niet naar Nederland kunnen komen. Dat onwenselijke scenario willen we voorblijven, maar wellicht moet ook Fontys op een later tijdstip de boodschap aanpassen.”

Er moet dus heel wat veranderen op de huizenmarkt. Dat dit op korte termijn zal gebeuren is niet heel realistisch. Toch biedt een nationaal actieplan, wat nu bij de overheid ligt, misschien hulp. “Daarin staan verschillende verwachtingen naar gemeenten toe, al is het nog maar de vraag of die gerealiseerd kunnen worden. Maar het is wel fijn dat deze urgentie ook landelijk aangepakt wordt." [Noëlle van den Berg]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.