Eindhoven,
25
februari
2022
|
09:40
Europe/Amsterdam

Inzet nieuwe cao hbo: zoveel mogelijk behoud koopkracht

De hoge inflatie, maar ook de blijvende werkdruk, zorgen voor pittige onderhandelingen voor de nieuwe cao voor het hbo. Die starten volgende maand; de huidige cao loopt per 1 april af.

De inflatie is torenhoog. Wordt daar in de nieuwe hbo-cao rekening mee gehouden? Met andere woorden: gaan de lonen evenredig stijgen?

“Het zijn dagkoersen, afhankelijk ook van de energiemarkt. Maar AOb (Algemene Onderwijsbond) wil inzetten op zoveel mogelijk koopkrachtbehoud”, zegt Douwe van der Zweep, die namens de bond onderhandelt over de nieuwe cao met de Vereniging Hogescholen.

Omdat de inflatie zo fluctueert kan hij nu niet zeggen om hoeveel loonsverhoging de bond gaat vragen. “We starten de onderhandelingen pas volgende maand. Er staan sowieso veel en moeilijke onderwerpen op de agenda, ook vanwege de nasleep van covid-19.”

Over dit laatste punt heeft de bond deze week al aandacht Douwe van der Zweepgevraagd met betrekking tot werknemers met long covid. De bond wil dat voor deze groep werknemers een derde ziektejaar geldt. “Dat willen wij overigens nu al geregeld hebben, dus niet pas als de cao rond is”, zegt Van der Zweep. 

Werkdruk
Een ander belangrijk onderwerp in de onderhandelingen is de werkdruk in het hbo. AOb wil daar voor alle leeftijdsgroepen aandacht voor, van de starters tot de groep die tegen het pensioen aan zit.

“Voor senioren zetten we in op uitgebreidere regelingen om eerder minder te kunnen werken met behoud van pensioensopbouw. Wij willen ook maatregelen die verlichting geven aan de middengroep, die vaak in het spitsuur van hun leven zitten met kinderen en ook vaak mantelzorg.”

Ook voor de starters vraagt de bond aandacht. “Wij willen onder meer dat zij meer begeleiding krijgen.” Is dat wel haalbaar, er is al een enorm tekort aan mankracht? “Het levert je ook wat op. Nu is de uitval onder deze groep groot en dat is heel jammer.”

Vaste baan
De bond pleit er om die reden ook voor om de flexibele schil met contractmedewerkers verder af te bouwen en starters sneller een vaste baan te geven. “Zo voorkom je een carrousel aan werknemers. Want dat is ook een belasting voor de organisatie, alleen al omdat zij steeds nieuwe mensen moet inwerken."

Leden van de AOb kunnen op 8 maart via een online meeting meepraten over de inzet van de bond bij de onderhandelingen. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.