Venlo,
19
september
2017
|
13:28
Europe/Amsterdam

Nieuwe directeur FIBS wil flexibele opleiding vol keuzevrijheid

Gisteren ontvouwde Bram ten Kate ‒ sinds kort directeur van Fontys International Business School (FIBS) in Venlo ‒ zijn toekomstplannen. “Ik wil toe naar een innovatief onderwijsmodel dat studenten alle keuzevrijheid biedt. Denk daarbij aan het concept van een University College.”

Fontys International Business School is één van de drie instituten op de Fontys-campus in Venlo. In totaal telt FIBS vier economische bacheloropleidingen en twee masters. Op 15 augustus begon Ten Kate (50) er als nieuwe directeur. Wat is zijn eerste indruk? “Ik zie een mooie school vol gedreven mensen en met veel potentieel. Maar ik constateer ook een roep om richting. Binnen het managementteam hebben we de voorbije weken besteed aan enkele fundamentele strategische discussies.”

De ‘roep om richting’ die Ten Kate (foto) voelt heeft betrekking op de uitdagingen waarvoor FIBS staat. Eén daarvan is het keren van de dalende instroom. “We verwelkomen dit schooljaar 635 eerstejaars. Dat betekent een daling van 7 procent. Niet dramatisch, maar wel iets om bij stil te staan." Ten Kate hoopt met een duidelijker profiel en meer flexibliteit meer studenten te trekken.

‘Kosmopolitische blik’
Het overgrote deel van de studenten is afkomstig uit Duitsland of een ander buitenland. Ten Kate: “Dat we zo veel Duitse studenten trekken heeft te maken met onze uitstraling in de regio. Ons onderwijs is daarbij praktijkgerichter dan bij de oosterburen. Wat deze studenten ook aanspreekt is de wat informelere omgang met docenten.”

In de genoemde MT-discussies is internationalisering een terugkerend thema. “Voor onze studenten wordt de ‘kosmopolitische blik’ steeds belangrijker. Afstudeerders moeten er terdege rekening mee houden dat ze straks functioneren in interculturele teams. Dit aspect gaat verder dan alleen het aanbieden van Engelstalig onderwijs.” Volgens Ten Kate moeten studenten een ‘antenne voor diversiteit’ ontwikkelen en flexibel kunnen inspelen op subtiele cultuurverschillen.University College
De MT-sessies resulteerden in de toekomstvisie die Bram ten Kate maandag het licht liet zien. “Binnen enkele jaren willen we toe naar een andere inrichting van de opleiding. Daarbij heb ik vooral voor ogen dat studenten meer keuzevrijheid krijgen in hun studieroute.” Studenten kiezen één hoofdmodule die ze vervolgens aanvullen met flexibele vakken.

Ten Kate geeft een voorbeeld: “Je ziet bijvoorbeeld dat het technologische aspect steeds zwaarder weegt, ook in business. Studenten die dat willen, kijken verder in die hoek. Zo kan iedereen een gespecialiseerde weg kiezen en zijn/haar talenten optimaal ontplooien. Qua vorm denk ik daarbij aan een University College: een onderwijstype dat studenten per definitie veel bewegingsvrijheid biedt.” Ten Kate hoopt in het schooljaar 2019-2020 te kunnen starten met de nieuwe opzet.

Nieuwe ontwikkelingen
Het curriculum van een business-opleiding als FIBS is behoorlijk onderhevig aan trends. “Via het lectoraat Business Service Innovation volgen we de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet. “Op de eerste plaats denken we in de toekomst vaker in ‘diensten’. We verkopen dan geen auto’s meer maar het concept ‘rijden’. Een consument zit niet meer vast aan zijn eigen, vertrouwde KIA. Als dat zo uitkomt, voorzien we hem op elke gewenste plek en tijd van vervoer.” Een andere wezenlijke ontwikkeling is het vermogen om nieuwe technologieën te implementeren. Bedrijven en mensen die daarmee soepel omgaan maken straks het verschil.

Bloaskapel
Hiervoor was Bram ten Kate dean op de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen. Heeft hij al iets meegekregen van de zuidelijke gemoedelijkheid? “Haha,” lacht hij. “Wat me in elk geval opvalt is dat de lijntjes in Venlo (foto boven: Fontys-campus) korter zijn. Gemeente, provincie, bedrijfsleven: ze zijn allemaal makkelijk aanspreekbaar. Dat geldt ook voor onze Duitse contacten. Het gaat er bijzonder laagdrempelig aan toe."

Ook is het minder formeel. "Omdat ik trompet speel, kreeg ik de tip om bij een Bloaskapel te gaan. Dit ten behoeve van de inburgering.” Echter: het voornaamste verschil tussen Groningen en Venlo is voor Ten Kate de schaalgrootte. “In Groningen zitten 60.000 studenten, tegenover 4.000 hier. De Hanzehogeschool is één van de velen in de historische studentenstad Groningen maar hier in Venlo heeft iedereen het liefkozend over ‘de’ Fontys. Dat kleinere speelveld zorgt voor meer overzicht.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]