Eindhoven,
20
mei
2021
|
16:50
Europe/Amsterdam

Internationale studenten tijdens coronacrisis aan de hand genomen

Internationale studenten hebben het extra lastig door de coronacrisis. De eenzaamheid die zij nu versterkt voelen, leidt nogal eens tot depressiviteit. Juist deze groep studenten heeft extra begeleiding nodig. Hoe pakt Fontys dit aan?

Ruim 10 procent van de 45.000 studenten van Fontys is van internationale afkomst. Een flink deel van hen studeert in Venlo. Ook de Hogeschool voor de Kunsten, ICT en International Business herbergen veel studenten uit het buitenland. 

Uit recent onderzoek van het Nuffic blijkt dat ruim vier op de tien internationale studenten te kampen heeft met depressieve gevoelens. Het gaat vooral om de groep met weinig fysiek onderwijs.

Fontys Helps
Voor internationale studenten biedt Fontys al het een en ander aan. Dat gebeurt door het International Office. Studenten kunnen op de website ‘Fontys Helps’ terecht voor ondersteuning op allerlei gebieden. Zo zijn daar diverse activiteiten te vinden die worden aangeboden om je als internationale student minder eenzaam te voelen.

Op de website ‘Fresh at Fontys’ kunnen nieuwe internationale studenten vinden wat ze nodig hebben om zich goed voor te bereiden op de start van hun studie.

Extra aandacht ICT
Bij Fontys Hogeschool ICT komen er van de 3000 studenten zo'n 800 niet uit Nederland. Bij FHICT zijn ze naar eigen zeggen goed op de hoogte van de problemen die internationale studenten ervaren.
  

De ICT-studenten starten direct met een intensief begeleidingstraject. Ze worden van meet af aan gekoppeld aan een studentambassadeur die hier al langer studeert. De nieuwe studenten kunnen daarbij terecht met vragen of voor praktische hulp. Ook krijgt iedere student een eigen coach of mentor toegewezen, waar ze intensief contact mee hebben.

Leo MaessenDaarnaast is er nog de studentenvereniging ‘Proxy’. Die organiseert regelmatig activiteiten voor de internationale studenten. Maar door de coronamaatregelen zijn die vaak alleen online, zoals een game-avond via de laptop.

Meer doen aan integratie
FHICT biedt deze service al langer aan. Wel wil de hogeschool tijdens corona méér doen aan de integratie van internationale studenten. 

“Wij zijn gestart met een cursus Nederlands, in de hoop dat studenten meer wegwijs worden in de Nederlandse taal en daardoor makkelijker contact kunnen leggen met anderen. Of om bijvoorbeeld sneller een bijbaantje te vinden”, vertelt Leo Maessen, docent bij ICT. “Zo willen we nóg meer proberen de eenzaamheid tegen te gaan.” 

Ook kunnen internationals om te studeren in kleine groepjes terecht in gebouw R10 in Eindhoven. Bij mentale problemen kunnen ze gebruikmaken van de begeleiding van de organisatie Student+.

Extra aandacht
Ook de opleiding International Business (IB) in Eindhoven besteedt extra aandacht aan de studenten uit het buitenland.

Dorine de BoerBij de start van de studie krijgt iedere IB-student een tutor toegewezen die contact heeft met de studenten. Vooral de eerste weken is dat contact extra intensief omdat er een vertrouwensband opgebouwd moet worden, zodat de student zich thuisvoelt in Nederland. Ook krijgt iedere klas minstens één student-assistent toegewezen, die bijvoorbeeld hulp biedt bij het volgen van lessen.

Er worden naast de studie ook diverse activiteiten georganiseerd door student-assistenten, zoals een discussion night. ”We doen dit om studenten zich  vertrouwd en Trix Cuijpersverbonden te laten voelen met medestudenten. Internationale studenten willen we er echt bij betrekken”, zegt Dorine de Boer, waar Trix Cuijpers zich bij aansluit. Zij zijn propedeuse- en SLB-coördinator bij IB.

Voor komend studiejaar organiseren internationale IB-studenten in samenwerking met de opleiding International Communication Management (ICM) avondactiviteiten. Ook is er dan een nauwe samenwerking met het studentensportcentrum van de Technische Universiteit Eindhoven.

Toestroom internationals 
De coronacrisis heeft de toestroom van internationale studenten bij Fontys niet tegengehouden. Bij ICT verwachten ze net zoveel aanmeldingen als de afgelopen jaren en ook bij International Business is dat het geval. [Sanne van der List]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.