Eindhoven,
13
september
2023
|
16:48
Europe/Amsterdam

International blijft na studie vaker hier voor werk

Na afstuderen vindt één op de drie buitenlandse studenten een baan in Nederland. Dat is veel meer dan voorheen, meldt statistiekbureau CBS. Naar een verklaring is het gissen. Voor Fontys zijn geen algemene cijfers beschikbaar, maar is het beeld bij elk instituut anders. 

Om precies te zijn: 32 procent van de internationale afgestudeerden heeft een jaar na diplomering werk in Nederland. Eerder schommelde dit rond de 22 procent, maar het CBS meldt nu dat het bij de lichting afstudeerders van 2018 hard omhoog ging.

Een deel van die laatste lichting kwam in de coronacrisis de arbeidsmarkt op. Misschien bleven ze daardoor vaker in Nederland werken, in wat voor baan dan ook. “We onderscheiden niet of iemand werk heeft dat past bij de studie of dat iemand bij wijze van spreken in een supermarkt werkt”, zegt CBS-woordvoerder Tanja Traag.

Bron: CBSMocht het inderdaad om een corona-effect gaan, dan zal dit percentage hierna weer dalen. “Een alternatieve theorie is de krapte op de arbeidsmarkt”, oppert Traag. “Dan verwachten we dat dit hoge aandeel blijft of misschien zelfs verder stijgt.” Nog dit jaar maakt het CBS de cijfers over de lichting van 2019 bekend, kondigt Traag aan.

Richting
Hoe dan ook heeft de arbeidsmarkt wel invloed op de ‘blijfkans’. Volgens het CBS zijn de opleidingsrichtingen met de meeste blijvers bijna allemaal technisch van aard. De techniek is een zogeheten ‘tekortsector’, waar veel mensen nodig zijn. Dat is deels ook te merken bij Fontys, waar hogescholen als Engineering (foto boven: het Nexus-gebouw waarin dit instituut is gehuisvest) en ICT hoog scoren als het om de ‘stayrate’ - om maar eens een lelijk Engels woord te gebruiken - gaat van hun buitenlandse studenten.  

Voormalig onderwijsminister Van Engelshoven kreeg tijdens een bezoek aan Fontys in mei 2021 van een drietal ICT-studenten te horen dat zij al tijdens hun eerste studiejaar een baan aangeboden kregen vanuit het bedrijfsleven. Specifieke Fontysbrede cijfers over die stayrate zijn er niet; de hogeschool kent geen algemeen alumnibeleid, dat wordt aan de instituten zelf overgelaten.  Van al die instituten kent minder dan de helft internationale studenten, bij sommige (leraar Nederlands om maar een overduidelijk voorbeeld te noemen) zijn nauwelijks of geen internationals ingeschreven.  

Dat er zoveel buitenlandse studenten van de ‘technische’ opleidingen na het afstuderen in Nederland blijven, is niet zo verwonderlijk gezien de krapte op de arbeidsmarkt in het algemeen en voor deze doelgroep in de Brainportregio in het bijzonder. 

Wel is opmerkelijk dat buiten deze groepen ook de buitenlandse studenten van de International Business School in Eindhoven in meerderheid na hun studie in Nederland aan het werk gaan. 

Bron: CBSOok is het zo dat bij Fontys, maar dit geldt waarschijnlijk ook landelijk, de stayrate wel aanzienlijk daalt in de loop van de tijd. Waar bij sommige opleidingen 70 tot 80 procent van de buitenlandse studenten in eerste instantie hier aan het werk gaat, blijkt dat aantal na vijf jaar een flink stuk kleiner te zijn.  

Beteugelen
Er zijn steeds meer internationale studenten in Nederland, met name in de masteropleidingen van universiteiten, dus studeren er ook steeds meer af. In 2019/2020 waren het er bijna twintigduizend. In de politiek gaan veel stemmen op om de toestroom van buitenlandse studenten te beteugelen, mede omdat de overheid te veel geld kwijt zou zijn aan studenten die hier toch niet blijven. 

Bron: CBSAnderen wijzen op de economische voordelen van internationalisering. Onder de streep leveren ze de schatkist geld op, stelt internationaliseringsorganisatie Nuffic. Het zou om ongeveer 1,5 miljard euro per jaar gaan. Met name universitaire studenten van buiten Europa zijn lucratief. De overheid bekostigt hun studie immers niet, terwijl de blijvers dankzij hun hoge salarissen naar verhouding veel belasting betalen.

Populairste studierichtingen
De meeste internationale studenten kiezen overigens een universitaire bachelor in de sector gedrag en maatschappij, meldde het CBS vorige week. In het hbo zijn vooral de kunststudies in trek. In die sectoren is ongeveer één op de vier een jaar na afstuderen in Nederland aan het werk. 

Ter vergelijking, in de techniek, informatica en dienstverlening is dat bijna één op de twee. [HOP/Jan Ligthart]

 

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.