Eindhoven,
07
februari
2022
|
16:58
Europe/Amsterdam

Instroom hbo terug naar niveau voor corona

De coronacrisis zorgde in 2020 voor een flinke golf eerstejaars in het hbo, maar dit studiejaar is de instroom naar een normaal niveau gedaald. In totaal tellen de hogescholen nu een recordaantal van ruim 492 duizend studenten.

De totale instroom is 8,6 procent lager, en die daling komt geheel voor rekening van de hbo-bacheloropleidingen (-10,7 procent). Bij Fontys daalde de instroom iets minder: -7,4 procent.  Er begonnen vooral minder havisten, blijkt uit de definitieve tellingen

Tekortvakken
Bij de verpleegkundeopleidingen is de daling van de instroom het kleinst. Daar meldden zich in oktober maar 1,3 procent minder eerstejaars aan: 7.381 om precies te zijn, tegen 7.480 in 2020 en 6.511 in 2019. Fontys had een daling van 5,6 procent.

Bij de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (-22,4 procent) en commerciële economie (-17,7 procent) was reactie op de corona-hausse van vorig jaar wel sterk. Bij Fontys daalde de lerarenopleiding basisonderwijs met 20,6 procent, iets minder dan landelijk. Commerciële economie bij Fontys evenveel als landelijk.

Ten opzichte van 2019 blijft de instroom bij de pabo’s echter groeien: toen waren er 5.201 eerstejaars en nu 5.311, met een uitschieter van 6.845 in recordjaar 2020.

Deeltijd en associate degree
Bij de deeltijdopleidingen neemt het aantal studenten toe. De instroom bij deeltijdopleidingen steeg met 9,7 procent. Bij Fontys 9,8 procent

Groei is er ook voor de associate degree-opleidingen. In 2017 volgden nog bijna 9.000 mensen een associate degree‐opleiding,  sindsdien is dat aantal meer dan verdubbeld tot 20.331 nu. Bij Fontys van 450 in 2017 naar 1338 in 2021, bijna drie keer zoveel. [Lees ook een eerder artikel dat Bron daarover schreef].

De grootste hogeschool van Nederland is en blijft de Hogeschool van Amsterdam (48.237), gevolgd door Fontys (45.888), Rotterdam (40.868), Utrecht (38.744) en Arnhem & Nijmegen (37.360).

Nieuw probleem
Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen is blij dat de instroom weer terug is op pre-coronaniveau. Maar er doemt alweer een nieuw probleem op. Hij vreest dat er in september 2022 veel minder studenten aan het hbo zullen beginnen als ze een jaar later een basisbeurs krijgen.

“Het is van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de manier en het tijdstip waarop deze verandering wordt doorgevoerd”, zegt voorzitter Limmen. “Het risico bestaat dat scholieren hun studie een jaar uitstellen in afwachting van een aantrekkelijker vorm van studiefinanciering.”  [HOP /Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.