door Marieke Verbiesen,
26
maart
2024
|
11:26
Europe/Amsterdam

‘Inclusie moet een kernwaarde zijn van journalistiek’

Journalistiek voor iedereen, zo heette de dag van FJ Inclusie voor alle Journalistiekstudenten. Want de journalistiek is nog lang niet voor iedereen, vinden de studenten en docenten van Fontys Journalistiek die zich hier hard voor maken. “We willen journalisten opleiden die kunnen opereren in een hyperdiverse samenleving."

Toen docentonderzoeker Elizabeth Venicz (Fontys Journalistiek, FJ) jaren geleden vanuit Amsterdam in Tilburg kwam werken viel haar op hoe ‘wit’ de populatie studenten en docenten was. Ze voelde meteen de urgentie om daar verandering in te brengen. “Als we goede journalisten willen opleiden die moeiteloos kunnen opereren in een hyperdiverse samenleving, dan moet de opleiding hiervan een afspiegeling zijn.”

Denktank
De eerste jaren richtte Venicz zich vooral op docenten. Ze begon een denktank en organiseerde een studiemiddag om bewustwording over diversiteit en inclusie te vergroten. Maar sinds er zo’n anderhalf jaar geleden studenten bij zijn betrokken, heeft FJ Inclusie een vlucht genomen en zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zoals de vorige week gehouden Journalistiek voor iedereen-dag, met gastlessen van voorlopers uit de media en workshops die goed lieten zien hoe breed het onderwerp diversiteit in de media is. De dag is zo succesvol verlopen dat erover wordt gedacht om deze jaarlijks te houden.

FJ Inclusie bestaat uit studenten en docenten met diverse achtergronden die zich hard maken voor diversiteit en inclusie binnen Fontys Journalistiek. Inclusie en diversiteit gaan volgens hen onder meer over etnische achtergrond, sociaal milieu, geloof, opleidingsniveau, neurodiversiteit en gender- en seksuele diversiteit. De groep van zo’n veertig leden heeft tot doel om de opleiding inclusiever te maken, zowel binnen de docenten- en studentenpopulatie als in het curriculum.

Actie
Volgens Journalistiekstudent Rosalien Manderscheid wordt er veel gepraat over diversiteit en inclusie, maar wordt er nog altijd weinig actie ondernomen. “Dat is de reden dat ik me heb aangesloten bij FJ Inclusie. Ik Rosalienvind het heel erg dat jongeren zich niet thuis voelen op de opleiding. Dat moeten we doorbreken. En we moeten leren hoe we verhalen kunnen vertellen vanuit verschillende perspectieven. We worden betere journalisten als we uit onze eigen bubbel komen.”

Daarvoor hebben de studenten wel handvatten nodig, vindt Rosalien. “Op dag één van mijn eerste stage kreeg ik meteen de stijlgids in handen geduwd, met afspraken over diversiteit en inclusie waar we ons op de redactie aan moesten houden. Zoals: niet alleen witte mannen aan de talkshowtafel, maar een divers gezelschap.” Terug op de opleiding ontmoette ze medestudent Lisa Schuurmans, die constateerde dat Fontys Journalistiek geen eigen stijlboek heeft en er nauwelijks les in geeft. Samen begonnen ze een werkgroep binnen FJ Inclusie die een inclusieve stijlgids ontwikkelt.

Welke termen gebruik je en wanneer? Wat zijn gevoelige punten in onze taal? “Ik vind het heel interessant om de discussie hierover aan te gaan”, vertelt de Journalistiekstudent. Inclusie moet een kernwaarde zijn van Fontys Journalistiek, vindt ze. “We moeten weten hoe we diversiteit en inclusie in ons werk kunnen incorporeren. Het lijkt heel simpel en vanzelfsprekend, maar zo eenvoudig is het niet. Dus moeten we het hier op school leren.”

Framen
Medestudent en FJ Inclusielid Mai-lin Steegers zit om die reden samen met onder andere docentonderzoeker Elizabeth Venicz in de werkgroep Curriculum. “We onderzoeken in hoeverre diversiteit en inclusie onderdeel zijn van het curriculum en waarover studenten nog meer zouden moeten en willen leren.” De werkgroep wil materiaal maken voor docenten, zoals werkvormen en presentaties, die ze kunnen gebruiken in De studenten Ylva, Mai-lin en Lisahun lessen.

Mai-lin vindt het ‘enorm belangrijk’ dat er meer bewustwording komt over diversiteit en inclusie. “Waar het in de journalistiek in de basis om gaat, zijn mensen. En daar krijgen we geen les in. Het is geen wonder dat er veel wantrouwen is richting de media; veel mensen voelen zich niet gerepresenteerd, zij voelen zich geframed. Journalisten zijn zich meestal niet bewust van de vooroordelen die ze hebben waarop ze hun verhalen bouwen en hun interviewkandidaten uitzoeken.”

Mai-lin weet waar ze het over heeft, want ze is Aziatisch en vrouw. Zo zag ze tijdens haar stage bij het tv-programma Koffietijd met eigen ogen hoe de redactie vooral mensen met een kleur uitnodigt om te koken en witte mensen om plaats te nemen aan de talkshowtafel. Toen ze daar een opmerking over maakte, waren ze zich daar totaal niet van bewust. “Een redactie van zo’n 60 journalisten en niemand die hier eerder over had nagedacht”, verzucht Mai-lin.

Bewustwording
Daar zit de winst, meent Rose Noël, studentondersteuner bij FJ en lid van FJ Inclusie. “Het is een heel groot probleem in de media en inmiddels weten we hoe groot de schade kan zijn. Ons doel is om studenten op de opleiding al bewust te maken van diversiteit en inclusiviteit. Daarin heeft onze opleiding nog wel wat te doen. Dat geldt trouwens niet alleen voor Fontys Journalistiek, maar voor heel Fontys.”

Boilerplate

Werkgroepen FJ Inclusie
FJ Inclusie telt nu ongeveer negen werkgroepen, en er volgen er nog veel meer als het aan de studenten en docenten ligt. Waaronder die voor de Journalistiek voor iedereen-dag, de Inclusieve stijlgids, het Curriculum, de Palestinadag, Werkdruk en toegankelijkheid, Werving, Aanspreekpunt (voor studenten met een vervelende ervaring), Communicatie en een Inclusieve database (met interessante personen binnen en buiten Fontys). Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar fj-inclusie@fontys.nl
 

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Wim van de Riet
26
March
2024
Toch denk ik dat studenten journalistiek ook geleerd moet worden om met een kritisch oog te kijken naar al die stijlgidsen die tegenwoordig de ronde doen. Neem nu het simpele voorbeeld van de grote vervangingsactie van 'blank' door 'wit' door een groot deel van de Nederlandse media. Volgens Onze Taal (zie https://onzetaal.nl/taalloket/wit-en-blank) zouden '[s]ommige media [...] sinds (ongeveer) 2016 bewust [kiezen] voor wit in plaats van blank als benaming voor de 'roze' huidskleur.' Of de media een goede onderbouwing geven voor deze keuze, is maar de vraag. Zo zegt VRT-ombudsman Pauwels (zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/13/hoe-heeft-vrt-bericht-over-de-betogingen-tegen-racisme/): 'Anderen beweren ronduit dat "blank" racistisch is, maar zonder taalkundig bewijs. Eigenlijk wordt zowat elk van die bijbetekenissen met veel stelligheid geponeerd maar zonder taalkundige argumenten.' Taalwetenschapsters Decock en Van Hoof (zie https://www.foliomagazines.be/artikels/een-taalkundige-lezing-van-de-handreiking-waarden-voor-een-nieuwe-taal) voegen verder toe: 'Hetzelfde geldt voor het vaak gehoorde en door de handreiking [van Samuel] herhaalde argument dat het woord blank een '(neo-)kolonia[al] residu' is waarvan de associaties 'ra[ken] aan diepgeworteld koloniaal gedachtegoed en vastgeroeste opvattingen over witte superioriteit', terwijl het woord wit vrij zou zijn van dergelijke connotaties. Historisch taalkundig onderzoek hierover is bij ons weten vooralsnog helaas niet voorhanden.'
Het probleem is dat allerlei mensen zonder kennis van zaken iets beweren en vervolgens allerlei taalgidsen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing maar iets gaan overnemen. Zo ook die handreiking van Samuel die door Decock en Van Hoof wordt genoemd. Over het vervolg op die handleiding zei emeritus hoogleraar taalkunde Beheydt (zie https://neerlandistiek.nl/2023/07/wat-mag-je-nog-zeggen/): 'Gelukkig zegt de auteur al in het woord vooraf: "Ik ben geen taalwetenschapper". Want anders zou je je als taalwetenschapper schamen. Toch durft de auteur het aan om dit werk te presenteren als "dé blauwdruk voor een Nederlandse taal van en voor iedereen."' Over de kwestie 'wit' in deze taalgids zegt Beheydt nog verder: 'Behalve dan kennelijk voor de persoon die zich blank wil noemen en door Samuel onvoorwaardelijk wit genoemd wordt ... Samuel polariseert hier in zijn taalactivisme.'
De media lijken hier niet volgend te zijn met hoe de samenleving bepaalde woorden gebruikt, maar eerder voorschrijvend. Dat blijkt ook (indirect) uit het onderzoek onder het opiniepanel van Hart van Nederland [N = 2586] (zie https://www.hartvannederland.nl/panel/blank-of-wit-deze-term-heeft-nu-de-voorkeur-in-nederland) laat zien: 'Slechts 5 procent van de mensen heeft een uitgesproken voorkeur voor de term 'wit'. In totaal zegt 92 procent van de deelnemers het gebruik van het woord 'blank' prima te vinden. Hiervan zegt 57 procent het niet uit te maken welke van de twee woorden worden gebruikt, terwijl 35 procent een uitgesproken voorkeur voor 'blank' heeft.'
Ik denk dat ook bij het opstellen van zo'n 'inclusieve taalgids' door de werkgroep 'Inclusieve stijlgids' de studenten en docenten journalistiek zich niet moeten laten leiden door taalzwakke bronnen van mensen waarvoor de gemiddelde taalwetenschapper zich zou schamen als het een vakgenoot zou zijn. Ik vrees echter dat een gedegen taalkundige onderbouwing vaak stiefmoederlijk wordt behandeld binnen zulke inclusievetaalinitiatieven en daarom wil ik zowel studenten als docenten oproepen hier meer aandacht aan te besteden. De eerste stap zou al zijn om alle (taalkundig) ondermaatse bronnen in het ronde archief te plaatsen.
Saskia Blom
28
March
2024
Beste Wim van de Riet,

Het woord ’blank’ is een bijwoord is dat ‘kleurloos’ betekent (denk aan ‘een blank houten stoel’). Daardoor verwijst 'blank' juist naar de afwezigheid van kleur, alsof witte mensen de norm zijn, en alleen de rest een kleur heeft:
https://www.bedrock.nl/witte-mensen-in-plaats-van-blanken/

Als je in een verfwinkel immers naar 'blanke verf' vraagt, zullen ze met vernis aan komen zetten, schat ik in...
Wim van de Riet
28
March
2024
Uw reactie geeft weer precies waar ik juist voor waarschuw. We moeten niet afgaan op ondermaatse bronnen met gekunstelde weinig verantwoorde etymologische verklaringen. De schrijfster van uw bron, tevens yogadocente, kauwt gewoon wat zaken na die zij eerder heeft gelezen in wellicht wat dubieuze bronnen. Daar maakt het gros van die stijlgidsen zich juist ook schuldig aan.
Wim van de Riet
28
March
2024
Overigens vraag ik mij af of de schrijfster van het stuk eigenlijk wel weet wat een bijwoord is. Zij schrijft: 'Het Van Dale woordenboek leert ons dat ‘blank’ een bijwoord is dat ‘helderwit’, ‘niet bevlekt’ of ‘niet gekleurd’ betekent.' In de tekst heeft zij het echter steeds over het zelfstandig naamwoord 'blanken' (meervoud) en 'blanke' (enkelvoud), naast 'blank' (bijvoeglijk naamwoord of bijwoord). Maar verwarring over wat bepaalde woordsoorten zijn, lijkt exemplarisch te zijn voor deze tak van sport.
Saskia Blom
29
March
2024
Beste Wim van de Riet,

Wil je doorgaan met suggereren dat jij kleurloos bent, en alleen mensen met een andere etniciteit een kleur hebben?

...en is het bij deze overweging relevant of iemand yogadocent is; zou je je misschien wel laten overtuigen door een professor in de Nederlandse taalwetenschappen die precies deze zelfde boodschap zou brengen..?
Wim van de Riet
29
March
2024
U snapt toch ook wel dat aan bronnen bepaalde eisen gesteld kunnen worden, of keurt u alle bronnen goed die uw studenten zouden gebruiken, zonder te kijken naar de kwaliteit en de inhoud? Dat zou een mooie boel zijn ... Ik snap dat u zelf niet zo kritisch bent, soit, maar dat betekent niet dat anderen dat ook tot kunst moeten verheffen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de studenten en docenten van de werkgroep Inclusieve stijlgids hun taak serieus nemen en niet zo maar afgaan op de eerste de beste bron, om vervolgens allerlei wijzingen door te voeren of te verordonneren. In dit geval geldt dan toch ook 'in dubio abstine' ('bij twijfel, onthoud [van verdere handelingen]'). Hen te verleiden om maar alle kwaliteitseisen te laten vallen, is binnen een hogeschool misplaatst.
Saskia Blom
26
March
2024
Wat een hoopvol bericht, dank voor het goede werk!

Misschien is het volgende iets om van verslag te komen doen, of om gewoon bij aanwezig te zijn:

Op vrijdag 12/4 is er in Eindhoven een bijeenkomst: Dimensions of Diversity' (14-16 uur, in Auditorium 1, TU/e): https://www.fysica.nl/media/files/Dimensions_of_Diversity.pdf

- Je bent van harte welkom om deel te nemen en bij te dragen aan de discussie over inclusie en gelijkwaardigheid in de techniekgemeenschap tijdens die vrijdagmiddag!
De presentaties zullen in het Engels gehouden worden, vragen en opmerkingen kunnen ook in het Nederlands gesteld worden.
Om zoveel mogelijk drempels weg te nemen, is deze bijeenkomst gratis; aanmelden is niet nodig.

Meer info: s.blom@fontys.nl