Eindhoven,
08
april
2021
|
13:06
Europe/Amsterdam

Hybride leslokaal laat student de keuze thuis te blijven

Bij Fontys zijn inmiddels 120 ‘hybride leslokalen’ ingericht. Die maken het mogelijk om colleges zowel in de klas te kunnen volgen als online. Verder verwacht de hogeschool na de zomervakantie weer catering te kunnen aanbieden.

Het moment nadert waarop studenten terugkeren naar de campus. De Dienst IT van Fontys is met de opgedane ervaringen van het online onderwijs aan de slag gegaan. Een proefneming met medewerking van docenten en studenten heeft het ‘hybride leslokaal 1.0’ opgeleverd.

Op 16 december ging Fontys door de lockdown weer over op online onderwijs. Op de plek waar vroeger de beamer hing, is nu een op de docent gerichte professionele webcam aangebracht. Een presentatie op het grote touchscreen kan nu via de webcam thuis worden gevolgd. Ook brengt de camera lesstof die op het whiteboard wordt geschreven scherp in beeld.

In de klas of thuis les volgen
“Dit biedt de mogelijkheid om tegelijk les te geven aan een aantal studenten in de klas, studenten die in een lokaal ernaast achter hun laptop zitten of thuis”, aldus AV-adviseur Frank Rooijakkers bij de Dienst IT. Fontys kan op die manier de coronamaatregelen ook beter handhaven.

De voorzieningen zijn geïnstalleerd in 120 leslokalen. Grootste afnemers zijn de hogescholen HRM & Psychologie en Bedrijfsmanagement, Educatie & Techniek – zij waren nauw betrokken bij de pilot – evenals de hogescholen Engineering en Academy for Creative Industries.

Proef met versie 2.0
De proef met een meer uitgebreide versie 2.0 is momenteel in een afrondende fase. Bedoeling hiervan is dat er meer interactiviteit tussen studenten en docent ontstaat en studenten onderling.

“We plaatsen dan een extra scherm, waarop de gezichten van studenten te zien zijn die online de les volgen”, zegt Rooijakkers. “Bovendien is er een tweede camera op de klas gericht. Er kan ook in een ‘overflowlokaal’ op een andere campus een webcam worden geplaatst, zodat studenten daar de les eveneens kunnen volgen.”

Webcams in projectruimtes
Daarnaast kan met dit systeem geschreven tekst op het whiteboard worden gedigitaliseerd. Het is de bedoeling dat de instituten deze voorzieningen kunnen aanschaffen via de interne webwinkel van de Dienst IT. Het is bij Fontys nog niet zo dat dit standaard in een lokaal wordt aangeboden, weet de AV-adviseur.

De Dienst IT heeft verder het voorstel gedaan om de grotere projectruimtes (meer dan vier personen) standaard te voorzien van webcams. Het bevordert de mogelijkheden om via MS Teams een overleg te voeren of met medestudenten thuis aan een project te kunnen werken.

Foodtrucks keren wellicht binnenkort terug op enkele campussen.De privacy-officer van Fontys heeft de inzet van webcams voor deze doeleinden beoordeeld en ziet volgens Rooijakkers geen bezwaar.

Terugkeer catering
Inmiddels smeedt Fontys ook plannen om na de zomervakantie weer catering aan te bieden. Er lopen onderhandelingen met potentiële cateraars die naar verwachting begin juli worden afgerond.

Deze zijn nodig omdat de vorige cateringpartner Sodexo in september vorig jaar het contract voortijdig opzegde. Daarna verschenen er op de Fontys-campussen foodtrucks, om medewerkers en studenten die daar nog wel mochten komen van een lunch te kunnen voorzien.

Na de start van de lockdown op 16 december en het omzetverlies als gevolg daarvan, verdwenen de foodtrucks weer. “Onlangs heeft de partij die ze regelde de handdoek ook in de ring gegooid”, vertelt manager bedrijfsvoering Anita Swinkels van de Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken.

Nieuwe eet- en drinkconcepten
“We bekijken nu of we zelf nog iets kunnen organiseren en foodtrucks op vrijwillige basis kunnen laten komen op de campussen Rachelsmolen in Eindhoven en Stappegoor in Tilburg.”

De nieuwe cateraars zullen na de zomer nieuwe eet- en drinkconcepten introduceren, om te beginnen op de grotere Fontys-campussen. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.