Eindhoven,
25
januari
2022
|
10:19
Europe/Amsterdam

Hybride docent geeft impuls aan onderwijs

Kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven het onderwijs in brengen, dat is het doel van de pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’. De pilot loopt als een tierelier. “Nu wordt het tijd voor duurzame inbedding in de organisatie.”

Al meer dan honderd mensen uit het technische bedrijfsleven zijn de afgelopen twee jaar geplaatst als hybride docenten bij middelbare scholen, mbo-, hbo-, en wo-instellingen in de regio. 

Matchers Simone van der Velde en Henk Versluis van Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool brachten deze matches tot stand. Zij koppelen enthousiaste mensen uit het bedrijfsleven aan onderwijsinstellingen. Een groot deel bij de TU/e en de technische opleidingen van Fontys zelf.  

Docententekort
Versluis: “De pilot is geïnitieerd door een nijpend docententekort bij technische opleidingen, maar heeft een veel bredere scope. Door mensen met bepaalde expertise te koppelen aan opleidingen geven we een impuls aan de kwaliteit Henk Versluisvan het onderwijs en dichten we de kloof tussen bedrijfsleven en onderwijs.”

Het enthousiasme voor de pilot in het bedrijfsleven is in korte tijd enorm gegroeid. Zowel grote bedrijven als ASML, TMC en Demcon als ook kleine ondernemers zijn inmiddels aangehaakt en zelfs zzp’ers tonen interesse.

“Veel mensen vinden het leuk om naast hun werk parttime actief te zijn in het onderwijs”, stelt Van der Velde. “De afwisseling inspireert en dat komt beide partijen ten goede.”

Want dat ook het onderwijs profiteert is overduidelijk. Van der Velde: “Expertise die er nog niet is bij bepaalde technische opleidingen kunnen we binnenhalen uit het bedrijfsleven. Bovendien smullen studenten van de ervaringen en verhalen die deze mensen inbrengen.”

Geen lesbevoegdheid nodig
De hybride docenten die via de pilot aan de slag gaan geven minder dan 240 uur per schooljaar les en hoeven daardoor geen bevoegdheid te halen. Dat wordt ook wel ‘hybride light’ genoemd.

Met een speciale EHBO-cursus, ‘Eerste Hulp bij Onderwijs’, kunnen kandidaten die dat willen de basis pedagogische en didactische vaardigheden leren.

“Maar”, verduidelijkt Versluis, “het is niet zo dat alle hybride docenten voor de klas komen te staan. Ze werken in allerlei rollen, ook in de rol van coach of afstudeerbegeleider.”

Daarnaast Simone van der Veldeworden deze experts uit het werkveld steeds vaker betrokken bij het vernieuwen van het curriculum van opleidingen. “Ideaal”, stelt Van der Velde. “Zo houd je de opleidingen up to date. Hier zou Fontysbreed over nagedacht moeten worden.”

Toekomstproof
Van der Velde en Versluis zijn sowieso voorstanders van een meer duurzame inbedding van het concept ‘hybride docent’ in de organisatie.

“We willen dit project toekomstproof maken”, zegt Versluis. “Komend jaar ligt onze focus daarom naast de matching van kandidaten en onderwijsinstellingen op een goede inbedding van de pilot in de organisatie.”

Nu leggen veel instituten los van deze pilot op eigen houtje contacten met mensen uit het werkveld. Elk instituut stelt hier eigen contracten voor op. Dat kan efficiënter geregeld worden denken Van der Velde en Versluis.

Versluis: “Het zou goed zijn als er een centraal punt is waar mensen met vragen terecht kunnen, een soort expertisecentrum voor hybride docentschap. We zijn de mogelijkheden hiervoor aan het verkennen.”

Van der Velde: “Dan kunnen we bijvoorbeeld ook met standaard contracten werken. Dat scheelt een hoop tijd en moeite.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.