Eindhoven,
12
oktober
2022
|
15:50
Europe/Amsterdam

Hulpbehoevende student weet steun vaak niet te vinden

Extra tijd voor tentamens of financiële steun bij studievertraging? Vaak weten studenten niet dat ze daar recht op hebben, meldt expertisecentrum ECIO. Sommige onderwijsinstellingen hebben de voorlichting beter op orde dan andere.

Er zijn allerlei redenen waarom studenten extra ondersteuning kunnen gebruiken. Ze hebben bijvoorbeeld ADHD, ze zijn chronisch ziek of ze hebben een fysieke beperking. Het kan ook zijn dat een familielid mantelzorg nodig heeft. Of de student doet aan topsport en komt in de knel met de studie.

Maar deze studenten weten niet altijd dat ze steun kunnen krijgen, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête. Daarin gaven dit jaar 286 duizend studenten hun mening over de kwaliteit van hun onderwijs. Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECOI) heeft de uitkomsten nader bekeken.

Van die respondenten bleken er 35 duizend een ‘ondersteuningsbehoefte’ te hebben. Ongeveer 35 procent van hen weet niets van speciale toetsvoorzieningen, zoals extra tijd, soepeler deadlines of medische hulpmiddelen.

Flinke bedragen
Dat ze geld kunnen krijgen uit het ‘profileringsfonds’ van hun universiteit of hogeschool is bij een overgrote meerderheid van 75 procent niet bekend, zoals ze ook niets weten van de mogelijkheden bij studiefinancier DUO. Het kan om flinke bedragen gaan. DUO scheldt in bepaalde gevallen 1.300 euro aan studieschuld kwijt.

Minder dan de helft van deze studenten is op de hoogte van bijzondere onderwijsvoorzieningen die de instellingen aanbieden, zoals vervoer, speciale software, tolken of het terugkijken van colleges.

Hun kennis verschilt per ‘behoefte’. Een topsporter heeft andere dingen nodig dan iemand met een beperking. Bijna alle studenten met dyslexie en dyscalculie weten dat ze bij toetsen zo nodig meer tijd kunnen krijgen, terwijl degenen met een psychische aandoening daar veel minder bekend mee zijn.

ADHD
De meest voorkomende belemmeringen zijn ADHD, dyslexie of dyscalculie en psychische aandoeningen. Niet iedereen wordt er werkelijk door gehinderd, maar veruit de meesten wel. Volgens het onderzoek ervaart 85 procent ‘een beetje’ tot ‘heel veel’ belemmeringen.

Er zijn soms flinke verschillen tussen de instellingen, blijkt uit de studentenenquête. Zo zijn hbo-studenten van de grote hogescholen bij Windesheim het meest tevreden en bij de Hogeschool van Amsterdam het minst. Het gaat om oordelen over bijvoorbeeld het begrip vanuit de instelling, toetsvoorzieningen, financiële steun en de informatievoorziening.

Gemiddelde score
Fontys Hogeschool scoort gemiddeld van de grote hogescholen. Ze blinkt volgens het onderzoek uit in zelfstudievoorzieningen, toets- en onderwijsvoorzieningen en het bieden van informatie na een persoonlijk gesprek. Fontys-studenten zijn het minst te spreken over de informatieverlening na melding van een ondersteuningsbehoefte en informatievoorziening via de website en studentenportal.

In het wetenschappelijk onderwijs krijgen de universiteiten van Wageningen en Nijmegen de meeste complimenten, samen met de Universiteit voor Humanistiek. Kritischer zijn studenten bij de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.  [HOP/Bron]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Nora
19
October
2022
Toen ik zwanger was en daardoor ziek werd, werd mij door Fontys geadviseerd om maar te stoppen met de studie waar ik zo hard aan gewerkt had. Had ik toen ook maar geweten dat DUO mijn studieschuld voor die maanden kon kwijtschelden.
Pieternel
20
October
2022
Dag Nora, wat jammer om te horen dat dit het advies is wat je hebt gehad. Ik ben studentendecaan en ook met terugwerkende kracht kunnen we zaken regelen (ook bij DUO). Mocht je je opties willen bespreken, maak dan een afspraak met een studentendecaan via www.fontys.nl/fontyshelpt (contact).