Eindhoven,
14
oktober
2022
|
09:18
Europe/Amsterdam

Huisvesting internationals: nieuwe uitdagingen op de loer

Zeker 1800 internationale studenten schreven zich vorig studiejaar definitief in voor een opleiding bij Fontys. Een groot deel daarvan vroeg huisvesting aan via Fontys, maar niet iedereen kon geholpen worden. Het lijkt erop dat het merendeel inmiddels voorzien is van een woonplek, maar voor Dienst Studentvoorzieningen staat de volgende klus alweer klaar.

Van de 1800 studenten kregen zeker 500 studenten te horen dat woonruimte via Fontys voor hen niet toegankelijk zou zijn. Zij moesten zelf op zoek gaan, terwijl 500 andere studenten dankzij het team International Students wel werden geplaatst.

Beleidsmedewerker Floor Dexel legt uit: “Omdat we van tevoren al wisten hoeveel beschikbare plaatsen we hadden en hoeveel ruimte er op de wachtlijst was, konden we voortijdig aan een grote groep laten weten dat zij zelf woonruimte moesten regelen. Daarbij boden we als dienst wel verschillende tips en ondersteuning aan om de kans op het vinden van te vergroten.”

Op de wachtlijst van Fontys staan inmiddels nog geen twintig studenten meer. “Van die studenten is het de vraag wie daarvan nog zoekend is. Wij sturen nog steeds woonruimtes door naar deze groep, maar reacties blijven uit. Dat zou dus kunnen betekenen dat zij al iets gevonden hebben.”

Problemen voor ouderejaars
Hoewel nu bijna alle eerstejaars internationale studenten geschikte woonruimte hebben gevonden, ligt de volgende uitdaging voor het team alweer op de loer. Verschillende ouderejaars studenten hebben namelijk aangekaart dat zij problemen hebben met het vinden van huisvesting.

Het is belangrijk om hier goed naar te kijken aldus de beleidsmedewerker. “Eerstejaarsstudenten die hun woning via Fontys hebben geregeld, krijgen namelijk een jaarcontract. De bedoeling is dat zij in dat eerste jaar een sociale kring opbouwen en uiteindelijk huisvesting vinden die voor langere tijd beschikbaar is. Zo kunnen nieuwe eerstejaars instromen in de woningen die vrijkomen. Maar als zij niets vinden, komen ze uiteindelijk in de problemen.”

Beleid en maatregelen
Deze manier van werken staat al jarenlang beschreven in het huisvestingsbeleid van Fontys en andere hogescholen. De mogelijkheid bestaat dat dit beleid, na het onderzoek, aangepast moet worden, denkt Dexel. “Dat heeft de TU in Eindhoven bijvoorbeeld al gedaan. Zij richt haar pijlen op het behouden van ouderejaars. Binnen Fontys gaan we nu eerst met de desbetreffende instituten in gesprek om een goed beeld van de situatie te krijgen. Zodra we weten om hoeveel ouderejaars het gaat, kunnen wij maatregelen nemen waar nodig.”

Mochten aanpassingen in het beleid niet nodig zijn, dan heeft Studentvoorzieningen nog genoeg voorbereidend werk te doen voor de nieuwe lichting studenten die in februari aansluit. “Die inschrijvingen zijn per 1 oktober geopend en daar hebben we al aanmeldingen voor binnengekregen, waarvan ook weer een deel internationaal is.”

Zelf initiatief nemen
Om die internationale studenten te helpen, deelt team Internation Students verschillende tips om geschikte woonruimte te vinden. Volgens Dexel is het belangrijk dat studenten voornamelijk zelf op zoek gaan naar kamers, studio’s of andere woongelegenheden. “Bijvoorbeeld via woningsites of socialmediagroepen. Want hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen helaas niet iedereen helpen.”

Voor de studenten die in september gestart zijn en nu nog op zoek zijn naar een kamer, is volgens Dexel kleine hoop. “In principe is de kamerverdeling voor nu een gepasseerd station omdat iedereen gestart is. Toch vindt er af en toe een verschuiving plaats door bijvoorbeeld het vroegtijdig uitvallen van studenten. Dat gebeurt echter wel druppelsgewijs, dus de kans op een kamer vanuit ons is niet groot.” [Noëlle van den Berg]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.